منابع پایان نامه درباره نظام های حقوقی

و جامعه بهایی و تبلیغ و نشر مرام بهایت را نیز بر عهده دارد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این همان نهاد تبلیغاتی است که شوقی افندی در نقشه دهساله خود به آن اشاره کرده بود وی درآن نقشه از تشکیل نهادی تبلیغی در هر یک از کشورها سخن به میان آورده بود تا امر تبلیغ و ترویج آیین بهائیت راانجام دهد اعضای این نهاد که ایادی امرالله نامیده می شونددرواقع مسیونرهای بهائیت محسوب میشوند و تحت حمایتهای محافل ملی ومحلی در جهت گسترش دایره نفوذ بهائیت در مناطق تحت مسوولیت خود فعالیت میکنند
بند سوم:محافل ملی و محلی
محفل ملی و محلی بهائیان رابط بین بیت العدل و بهائیان آن کشور است به عنوان مثال در ایران محفل ملی در تهران قرار داشت و در واقع رابط بین بیت العدل اعظم در عکا وبهائیان ایران بود

در هر شهری که امکان آن وجود داشته باشد یک گروه نه نفره بهایی به نام محفل روحانی بهایی از طرف جامعه بهایی انتخاب میشود و انتخاب اعضای این محافل بدون تبلیغات و به صورت مخفی و آزاد است، این محفل زیر مجموعه محافل محفل ملی هستند و از تمامی اختیارات و وظایف لازم برای کنترل بهائیان تحت حوزه خود برخوردار است
محافل ملی اداره کننده کلیه امور بهائیان به حساب می آید وظیفه اجرای منویات ودستورات بیت العدل اعظم را به عهده دارد و فعالیتهای تبلیغی وفرهنگی رادرآن کشور انجام می دهدو تبعیت از دستورهای این محفل بر همه بهائیان واجب است و سرپیچی از آن دستورات محرومیت های گسترده ایی را در پی دارد وبا متخلفان به شدت برخورد میشود.
گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی نرم
یکی از رفتارهای مجرمانه ایی که فرقه و تشکیلاتی بودن امکان ارتکاب آن را فراهم می آورد براندازی است.
واژه براندازی به معنای انهدام و یا سرنگونی نظام حاکم است، طبیعت براندازی گروهی و تشکیلاتی است،نکته ایی که در اینجا ذکر آن لازم به نظر می رسد اینکه طبیعت جرم براندازی از جمله ارتکاب آن توسط اشخاص یا گروههایی که به صورت متشکل در صدد ساقط کردن حکومت هستند و وجود سلسله مراتب و برنامه ریزی این تلقی را می رساند که بتوان براندازی را به عنوان جرم سازمان یافته مطرح کرد ، ولی جرم سازمان یافته نیست چون جرم سازمان یافته غالباً به دنبال اهداف و انگیزه های اقتصادی و نامشروع هست و اگر مقابله یی با ارکان یا اجزای حکومت دارد در جهت تسهیل دستیابی به اهداف سود جویانه است، در حقوق ایران نیز هر چند تشکیل دسته و گروه به قصد بر هم زدن امنیت و یا قصد براندازی جرم انگاری شده است ولی این جرم به عنوان جرم سازمان یافته مطرح نشده است، از نظر حقوق اسلام و مبانی فقهی و به خصوص از نظر اهل سنت که شرط تحقق بغی را وجود تشکیلات و رهبری می دانند و جرم بغی به عنوان جرم تشکیلاتی و سازمانی مطرح شده است ولی به علت ایدئولوژیک بودن و نداشتن اهداف اقتصادی جرم سازمان یافته محسوب نمی شود. در تعریف دیگر براندازی به معنای کلیه اعمال و فعالیت های غیر قانونی که بر ضد مصالح یک کشور انجام می شود و هدف نهایی از آن واژگون کردن حکومت وقت می باشد، به عبارت دیگر عملیاتی است که به منظور کاهش و از بین بردن قدرت های سیاسی، نظامی و اقتصادی و روانی و دشمن طرح ریزی را انجام می شود تا به تدریج یک رژیم برای سرنگون شدن آماده شود براندازی یکی از شاخه های جنگ نامنظم است.
ژوزف دومستر درباره اهمیت حفاظت از بنیادهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نظام حاکم می گوید: دول فقط حقوق از پیش موجود را اعلام کنند با این همه حائز اهمیت است که هر قانونی امکان نوشتن آن باشد نوشته شود البته در حقوق اساسی همیشه چیزی است که نانوشته می ماند و باید در حجابی مقدس محفوظ بماند و هر کس از آن تخلف کرد به جرم سعی در براندازی دولت مجرم شناخته شود.
تعاریف دیگری هم از براندازی شده است از جمله تغییر سیستم سیاسی یک کشور و یا ایجاد تغییر و تحول اساسی در ارزش های یک نظام که گاهی از طریق خشونت ، انقلاب و … صورت می گیرد و گاهی از طریق مسالمت آمیز و با اجرای برنامه حساب شده در درازمدت برای نفوذ در ارکان سیاسی یک نظام نتیجه هر دو اقدام منجر به تغییر سیستم و در نهایت براندازی خواهد شد . و به صورت های مختلف ممکن است صورت گیرد: اشغال نظامی که مشهورترین نمونه های براندازی است و از طریق اشغال یک کشور صورت می گیرد و در طول تاریخ و قرون گذشته بیشتر به این صورت بود و در زمان ما میتوان حمله امریکا ارتش امریکا به عراق را نمونه ایی از این براندازی دانست شیوه دوم براندازی انقلاب هاست. شهید مطهری در تعریف انقلاب می گوید عبارت است از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه و یا یک سرزمین علیه نظام حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب.
خاصیت انقلاب دگرگون کردن است از طریق اعمال خشونت آمیز صورت می گیرد و موجب تغییرات زیادی در همه ارکان نظام جامعه می شود. نوع دیگر براندازی کودتا است : کودتا به معنی ساقط کردن غیر قانونی دولت با زور و قدرت نظامی است و تفاوتی که با براندازی از طریق انقلاب دارد این است که درکودتا تغییر و دگرگونی توسط افراد حکومتی صورت می گیرد ولی در انقلاب ها توسط توده مردم است. نوع آخر براندازی ، براندازی آرام است به طور خلاصه یعنی ساقط کردن حکومت از روش های مسالمت آمیز که امروزه
رسانه های مختلف دنیا بخصوص با تاثیر گذاشتن بر روی عقاید کشورهای مذهبی جهان سوم از درون باعث اضمحلال نظام می شوند. خاصیت این نوع براندازی این است که بر روی عقاید مردم تاثیر می گذارد و از همین طریق باعث بی اعتماد کردن مردم نسبت به حکومت می شوند، این نوع براندازی به خصوص در کشورهای مذهبی بسیار موثر است . تظاهر تبلیغ آیین بهائیت در جامعه مسلمانان ایران توطئه علیه نظام حاکم و براندازی است در این صورت آزادی اظهارعقیده انحرافی که در ادامه بیشتر توضیح داده میشود به معنی براندازی نظام است و چنین عملی باعث ایجاد فتنه و اغتشاش در جامعه می شود. البته سابقه این نوع طرح براندازی در اسلام وجود دارد. قران کریم می فرماید: گروهی از اهل کتاب به پیروان خود می گویند به آنچه بر مومنان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز ان را انکار کنید تا شاید باعث ایجاد تردید و بازگشت از اسلام شود این آیه به چند ویژگی از این نوع ارتداد اشاره می کنند : 1) سلسله مراتب بودن 2) تشکیلاتی و سازمان یافته بود
ن. در بسیاری از کشورها هر گونه عملی که باعث بی احترامی به نظام یا استخفاف آن شود جرم انگاری شده است مثلاً جمهوری سوسیالیستی مصر جمهوری مقدسی است که نه تنها نمیتوان نسبت به براندازی یا تغییر آن اقدامی کرد هر گونه سخنی که باعث بی احترامی یا استخفاف این نظام شود جرم و به سختی مجازات می شود میتوان گفت در همه نظام های حقوقی ، تهدید به خطر افتادن موجودیت و اساس حکومت خط قرمزی است که همواره با واکنش و عکس العمل شدید و همراه بوده است. عده ایی از فقها علت مجازات مرتد در اسلام را جرم علیه امنیت و براندازی نظام دانسته اند.
امروزه کشورهای غربی بخصوص آمریکا با تبلیغات گسترده در رابطه با نقض حقوق بهائیان در ایران و … در جهت ایجاد دو دستگی و تشتت در میان مسلمانان هستند. در واقع گسترش آیین بهائیت نتایجی دارد که کشورهای غربی و بخصوص آمریکا سالهاست که در پی آنند: از جمله از بین بردن ولایت فقیه و سست کردن جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی چون که در آیین بهایی اعتقاد به ولایت فقیه جایگاهی ندارد ، یکی از نقشهای بهائیت، بدنام کردن روحانیت و مرجعیت و گسیختن رابطه‏ی ملت با آن‏هاست.
در اکثر کتاب‏های این فرقه، زشت‏ترین ناسزاها را به رهبران دینی شیعه می‏بینیم نمونه‏ای از این ناسزاگویی‏ها در مکتوبات عباس افندی و نوشته‏های میرزا حسین علی به عنوان مشتی از خروار، موجود است. چنانکه استانلی دوم معاون رئیس سازمان امنیت ملی امریکا می گوید آنچه تاکنون همه تحریکات ها را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با ناکامی مواجه ساخته است اعتقاد مردم ایران به ولایت فقیه است از دیدگاه سیاه تنها سرنگونی ولایت فقیه به منزله تغییر ماهیت رژیم ایران است در تیرماه 1377 در فصلنامه آمریکایی خاورمیانه در جریان یک میز گرد چهار نفره تصریح می کند : اگر نظام ولایت فقیه در ایران از هم بپاشد آن وقت میتوان پذیرفت که جمهوری اسلامی تغییر ماهیت داده است.
پیامد دیگر گسترش فرقه بهائیت تضعیف اسلام است که : جرج سوروسن در این باره به برخی طرفداران ایرانی خود چنین می گوید: اقدام امام خمینی در اولین سال انقلاب که جمهوری اسلامی ایران به رفراندوم گذاشت اقدامی هوشمندانه بود. با این اقدام خود ساختار اسلامی حکومت را شکل داد ما به دوستان خود توصیه می کنیم که برای متزلزل کردن رژیم اسلامی باید روی دو نقطه بیشتر متمرکز شوند اول اسلامیت رژیم و دوم بی نقص بودن قانون اساسی . این حرکت نباید در میان توده های مردم باشند زیرا مردم عادی نسبت به اسلام و امام خمینی حساسیت دارند و در محافل روشنفکران به عنوان بحث و تریبون آزاد میتوان نقیض در میان ملت معرفی کرد و حذف قید اسلامی را به عنوان یک حرکت دموکراتیک دنبال کرد. مخالفت مستقیم با قانون اساسی رژیم نیز حساسیت برانگیز است. این حرکت را میتوان با ایجاد تردید درباره قانون اساسی آغاز کرد. در خاطرات کسانی که قبلاً بهایی بوده اند فعالیت این فرقه را تهدیدی علیه دولت و براندازنده می دانند.
فیچیکیا تشکیلات بهائیت را به دلیل تمایلات افراطی تهدیدی برای دولت‌ها می‌داند. او معتقد است که تشکیلات جهانی بهائیت به پیروی از شوقی افندی، دولت‌ها را به دلیل اینکه مانع تحقق حکومت جهانی بهائی هستند صرفاً به عنوان یک «بت» تلقی کرده و در راستای تشکیل حکومت جهانی، سرنگونی نظم اجتماعی موجود در کشورها اجتناب ناپذیر است. بنا به نظریه فیچیکیا، بنابراین نباید تعجب کرد که فعالیت تشکیلات بهائیت در بسیاری از کشورها ممنوع اعلام شده است، زیرا فعالیت آن‌ها در جهت تهدید دولت و همراه با فعالیت‌های براندازنده است.
از نظر فیچیکیا، وفاداری ظاهری تشکیلات بهائیت به دولت، پرهیز از دخالت در سیاست، لزوم اطاعت از قانون، پرهیز از احزاب سیاسی ناشی از فرصت‌طلبی محض است و صرفاً یکسری اقدامات عملی است که تا زمانی که جامعه بهائی در مرحله طفولیت است، مراعات می‌شود تا بتواند در موقعیتی قرار گیرد که قادر به تحقق اهداف اعلان شده‌اش باشد و فیچیکیا آن را چیزی جز پنهان کاری نظام اعتقادی و اختفای اهداف سیاسی تشکیلات بهائیت نمی‌داند و در این ارتباط است که به کتمان عقیده نخست وزیر سابق ایران یعنی امیر عباس هویدا اشاره می‌کند و وفاداری و اطاعت از حکومت را که بارها در آثار بهاءالله و عبدالبهاء تأکید شده، شیوه‌ای مصلحتی می‌داند. فیچیکیا همچنین اشاره دارد به دولت‌های ملی جدید جهان سوم که در مرحله اثبات هویت خود هستند و در مواجهه با تشکیلات بهائیت و تمایل آن تشکیلات به ایجاد یک دولت جهانی متمرکز، باعث شده است که آن دولت‌ها مواضع سیاسی تشکیلات بهائیت را به نوعی استقرار استعمار جدید تلقی کنند.

فصل سوم
ارتباط بهاییت با جرائم علیه دین و امنیت با تاکید بر نهاد تعدد جرم
براساس مبانی که در فصل دوم برای این فرقه بیان شد به این نتیجه رسیدم که بهائیت یک فرقه مجرمانه است و هر چند در قانون ما به طور مستقل جرم انگاری نشده است ولی با بسیاری از جرائم تعریف شده در قانون ما ارتباط پیدا میکند که ما این جرم را به دو دسته جرائم علیه دین و جرم علیه امنیت تقسیم میکنیم،و چون به صورت فرقه و تشکیلاتی ارتکاب می یابند در بسیاری از موارد مشمول تعدد جرم می شوند
مبحث اول : بهائیت و جرایم علیه دین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *