مقاله ادبیات داستانی و هویت اسلامی

دانلود پایان نامه

 • خاتم رسولان حضرت محمّد مصطفی (ص) و آل و اصحاب بزرگوارش
  و
  تقدیم به
  خانواده گرامی و فداکارم
  با عنایت به حدیث «مَن لَم یَشکُر المخلوقَ، لَم یَشکُر الخالقَ» بر خویش لازم میدانم از زحمات استاد راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر حسن سرباز و نیز استاد مشاورگرامیم جناب آقای دکتر هادی رضوان سپاسگذاری و تشکر نمایم و برای آنها توفیق روز افزون را از خداوند متعال خواستارم.
  همچنین به پاس ادب و احترام به ساحت گرانمایه ی سایر استادان محترم گروه عربی دانشگاه کردستان، صمیمانه دست آنها را می فشارم و از آنها نهایت سپاس و تشکر را دارم
  و نیز از تمامی دوستانی که به هر نوعی بنده را در تدوین پایان نامه مساعدت و یاری نمودند تشکر می نمایم.
  چکیده
  بینامتنی یکی از گرایشهای نقد جدید به شمار میرود که از تعامل میان متون بحث میکند. در این رویکرد نقدیکه به «تناصّ» نیز شهرت دارد، متن از لحاظ ارتباطی که با متنهای دیگر دارد مورد بررسی قرار میگیرد، چرا که بر اساس این نظریه هیچ متنی مستقل نبوده، بلکه فراخوانی از متون دیگر میباشد.گرچه نظریهی بینامتنی اشتراکات فراوانی با اصطلاحات بلاغت قدیم عربی از جمله اقتباس، تضمین، سرقات و… دارد، اما ناقدان معاصر تفاوتهایی بین آنها قائلند.
  یکی از حوزههای بینامتنی، «بینامتنی دینی» میباشد که منظور از آن تداخل متنهای دینی منتخب از قرآن کریم، حدیث شریف، شخصیتها، حوادث، احکام و مفاهیم دینی با متن اصلی است به گونهای که این متون با ساختار متن اصلی هماهنگ بوده و هدف فکری یا هنری یا هردو را با هم ایفا کند.
  نجیب الکیلانی(1995م)رماننویس، شاعر و نظریهپرداز عرصهی ادبیات اسلامی است. او آثارش را در راستای نشر مفاهیم اسلامی تالیف کرده و با تالیف تعداد زیادی رمان، کتاب و مقاله خدمات فراوانی به ادبیات اسلامی معاصر نموده است. رمانهای کیلانی آینهی تمام نمای عقاید اسلامی و دیدگاههای سیاسی و اجتماعی او میباشند. او همچون نویسندهای متعهد از منابع اصیل اسلامی جهت پایه ریزی رمانهایش الهام میگیرد و در آثارش پیام استقلال، آزادی و بازگشت به هویت اسلامی برای جوامع اسلامی را دارد.
  کیلانی دو رمان تاریخی «عمالقه الشمال» و«لیالی ترکستان» را پیرامون بحرانهایی که نیجریه و ترکستان شرقی در قرن بیستم شاهد بودند، تالیف کرده است. و در آنها با رویکرد اسلامی خود، عقاید، مفاهیم و دیدگاههای اسلامی خود را بیان نموده است. بینامتنی دینی در این دو رمان در دو سطح مستقیم و غیر مستقیم جریان دارد.
  بینامتنی مستقیم شامل، بینامتنی با قرآن، احادیث نبوی، شخصیتهای دینی، حوادث تاریخ اسلام و احکام شرعی میباشد.او غالبا آن دسته از مفاهیم را به طور مستقیم در رمان آورده است که هرکدام به نوبهی خود یک اصل مهم اسلامی به شمار میروند، همچنین او شخصیتهای دینی و نیز حوادث تاریخی ویژهای را برای راساندن پیام خود به مخاطب انتخاب نموده است.
  در بینامتنی غیر مستقیم نیز نویسنده در قالب نماد و نقاب به بیان دیدگاههای اسلامی خود پرداخته است. از جمله این نمادها نام رمانها و توصیف برخی حالات و شخصیتها میباشد که در حیطهی بینامتنی غیر مستقیم قرار میگیرند. علاوه بر این کیلانی برای ابراز عقاید اسلامی خود نقاب شخصیتهای رمانرا بر چهره زده است. اودر این زمینه تنها به نقاب یک شخصیت بسنده نمیکند بلکه از نقاب شخصیتهای مختلف رمان برای بیان دیدگاههای خود سود میبرد.
  ——————————————-
  کلیدواژه: ادبیات داستانی، بینامتنی دینی، نجیب کیلانی، عمالقه الشمال، لیالی ترکستان
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه

  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد پیچیدگی خاص و محل استقرار

  فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق) ………………………………………………………………………………. 1
  1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
  1-2 بیان مسأله و سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 3
  1- 3 پیشینه و ضرورت تحیقیق ………………………………………………………………………………………………………. 5
  1-4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7
  1-5 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 7

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.