منابع تحقیق درباره حقوق بین‌الملل

ویژه در حل و فصل اختلافات اهمیت این قواعد را در تعیین مرزهای دریایی نشان می‌دهد ، این کتاب به روند شکل‌گیری مفهوم فلات قاره همچنین مجموعه کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌هایی که حقوق بین‌الملل دریاها و از جمله فلات قاره را قاعده‌مند می‌سازد پرداخته است .
همچنین کتاب «حقوق بین‌الملل عمومی» نوشته دکتر محمدرضا ضیائی‌بیگدلی و کتاب «حقوق بین‌الملل عمومی- جلد دوم» نوشته سید باقر میرعباسی به مطالب حقوق بین‌الملل دریاها پرداخته‌اند.
از دیگر منابعی که در این پژوهش مورد استفاده بوده است ، کتاب « خلیج فارس ، کشورها و مرزها » نوشته پیروز مجتهدزاده است که ، در فصل هشتم مرزهای دریایی در خلیج فارس را مورد بررسی قرار داده است . کتاب « کشورها و مرزها در منطقه ژئوپولتیک خلیج فارس » نیز از دیگر آثار دکتر مجتهدزاده است که به صورت متفاوتی به این بحث پرداخته است . کتاب « خلیج فارس و مسائل آن » نوشته همایون الهی نیز به مواردی از جمله وضعیت جغرافیایی و اهمیت خلیج فارس همچنین اختلافات سرزمینی در این منطقه پرداخته است .
تعدادی مقاله و پایان‌نامه نیز در این زمینه موجود است که مواردی از آنها به شرح زیر هستند:
« بررسی اصول و قواعد حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی در آرا دیوان بین‌المللی دادگستری » نوشته محمد ابراهیم توکلی ، « تحدید حدود فلات قاره در مناطق شمالی خلیج فارس » نوشته اصغر جعفری ولدانی ، « تحدید حدود دریایی کشورهای خلیج فارس و بررسی امکان اعمال قواعد شناسایی شده دیوان بین‌المللی دادگستری در این منطقه » نوشته الهام شماسی، « افراز مرز دریایی ایران با عراق، الزامات امنیتی و ژئوپلیتیکی » و « ژئوپلیتیک قلمروهای دریایی ایران در خلیج فارس با تاکید بر لزوم افراز فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران و کشورهای عراق ،کویت و امارات متحده عربی» نوشته سهراب عسگری.
به طور کلی هر یک از پژوهش‌های مورد اشاره از زاویه‌ای خاص به مساله خلیج فارس و وضعیت فلات قاره آن پرداخته‌اند.
ضرورت و نوآوری پژوهش
در حال حاضر دنیا برای بخش اعظم از نفت خود به خلیج فارس وابسته است ، در ضمن خلیج فارس دومین منطقه بزرگ ذخایر گاز به شمار می‌آید . علاوه بر اینها منابع ماهیگیری و منابع سرشار بستر خلیج فارس از مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت تعیین مرزهای دریایی و تحدید حدود فلات قاره در این منطقه می‌باشد ، و از آنجا که کشورمان در این مورد با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به توافق نرسیده است ، موجبات عدم تامین منافع ملی ما فراهم شده است ، بلاتکلیفی و تعلل بیشتر موجب تشدید مضرات ناشی از آن است لذا این تحقیق نیز به عنوان آمیزه‌ای از قواعد و رویه‌های حقوقی و مسائل جغرافیایی در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی ، سعی در بررسی نمونه‌هایی از اختلافات مرزی دریایی در جهان دارد که به انعقاد موافقت‌نامه‌های تحدید حدود ، منجر شده یا به گونه دیگری منافع طرفین را مرتفع و تامین نموده است تا در صورت امکان با الگوبرداری یا مطابقت موارد مشابهت ، امکانی برای حل مشکلات مرزی ایران و تامین حداکثر منافع کشورمان ایجاد گردد.
در مواردی که پیش‌تر به پژوهش در زمینه تحدید حدود دریایی خلیج فارس پرداخته‌اند ، آرای دیوان و رویه آن به شکل انحصاری و ویژه این منطقه از جهان مورد بررسی قرار نگرفته است ، یعنی آرای دیوان و اصول کلی حاکم بر تحدید حدود مناطق دریایی چگونه می‌تواند به عنوان یک راه حل برای مسئله خلیج فارس و در جهت حل مشکلات کشورهای این منطقه بکار رود .
خلیج فارس دارای وضعیت جغرافیایی خاصی است که سبب می‌شود پرداختن به اصول تناصف، امتداد طبیعی ، انصاف یا تناسب پاسخگوی حل مشکلات آن نباشد ، لذا تحقیق اخیر، با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله پیکربندی سواحل ، وجود جزایر و برآمدگی‌های جزری و همچنین منابع طبیعی ، سعی در تحلیل مسئله و یافتن راه حلی برای مشکل کشورمان در تحدید حدود با سه کشور کویت ، عراق و امارات می‌باشد. به عبارت بهتر این تحقیق با بررسی پژوهش‌هایی که پیش‌تر در این زمینه صورت گرفته است به جمع‌بندی نتایج مطالعات یا تلاش‌های دیپلماسی که در این رابطه انجام شده‌اند می‌پردازد .

پرسش‌های پژوهش
در همین خصوص و در راستای بررسی‌های به عمل آمده و به منظور تحقق این پژوهش پرسش‌های ذیل مطرح می‌باشد:
آیا در مواردی که تحدید حدود فلات قاره ‌ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفته است منافع ایران تامین شده است ؟
آیا موافقت‌نامه‌ها و اصول بکار رفته در مواردی که منجر به رفع اختلافات و تحدید حدود شده‌اند قابل کاربرد جهت رفع مشکل ایران با کشورهایی چون کویت ، عراق و امارات هستند ؟
آیا موافقت‌نامه‌های موجود میان کشورهای حوزه خلیج فارس با اصول بین‌المللی در زمینه تحدید حدود مطابقت دارد ؟

فرضیه‌های پژوهش
در پاسخ به پرسش‌های مطروحه، فرضیه‌های تحقیق عبارت از موارد ذیل می‌باشند :
از آنجا که خلیج فارس مطابق با تعریف ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها یک دریای بسته است ، در شمول مقررات و قواعد مندرج در این کنوانسیون قرار می‌گیرد .
کنوانسیون 1982 حقوق بین‌الملل دریاها تا حد زیادی اصول اساسی تحدید حدود را تعیین نموده و از این جهت کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته‌اند یا آنهایی که قواعد این کنوانسیون را به شیوه عرفی پذیرفته‌اند از این جهت دارای راهنمای مناسبی هستند ، اما نهایتا جهت حصول یک توافق قطعی و لازم الاجرا مذاکره ، چانه‌زنی‌های سیاسی و پیگیری‌های مداوم ضرورت دارد .
در مواردی ممکن است از مذاکرات مشابه در افراز مرز دریایی نتایج متفاوتی حاصل شود و این خود به دلیل تاثیر عواملی از جمله جنبه‌های گوناگون قدرت و برتری بین طرف‌های مذاکره‌کننده و سهیم در یک منطقه از دریا می‌باشد . در این بین نقش قدرت و ادعا ، بسیاری از اوقات تعیین‌کننده است و به طور معمول در حقوق بین‌الملل ، ادعای یکجانبه در صورتی که با اعتراض مواجه نشود می‌تواند زمینه را برای به وجود آوردن عرف فراهم کند . ( کاظمی ، 1374 ، 21 )
هدف ها و کاربردهای پژوهش
در همین خصوص اهداف تحقیق چنین عنوان می‌گردند :
ارائه شناسه‌هایی از موقعیت جغرافیایی کلی خلیج فارس و موقعیت خاص جزایر در مواردی که منجر به بروز اختلاف مرزی بین ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است .
بررسی همگرایی سیاسی ، اقتصادی و استراتژیکی در منطقه به عنوان یکی از راه‌های حل اختلافات مرزی و بهره‌برداری‌های مشترک و ایجاد یک گروه‌بندی اقتصادی منطقه‌ای .
بررسی کلیه موارد موفق تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس بین ایران و دول منطقه و انطباق قواعد حاکم بر این موافقت‌نامه‌ها با قواعد قراردادی موجود در زمینه تحدید حدود ، عرف ، آرا دیوان و رویه آن ، جهت یافتن راه حلی برای مشکل ایران با سه کشور امارات ، کویت و عراق .
بررسی شرایط ایجاد مناطق ویژه و حائل یا تسهیم ذخایر طبیعی میان ایران با امارات ، کویت و عراق ، در صورتی که اختلافات مرزی و مشکلات ناشی از عدم تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس با این کشورها متناسب با قواعد و عرف بین‌المللی رفع نگردد .
لذا با توجه به اهداف ذکر شده، این تحقیق به لحاظ نظری و عملی برای پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و جغرافیای سیاسی ، مفید بوده و نیز می‌تواند در وزارت امور خارجه نیز در روند مذاکرات و نشست‌های مربوط به تحدید حدود فلات قاره با کشورهای حوزه خلیج فارس مورد استفاده قرار گیرد.

روش پژوهش
روش تحقیق این پژوهش ، روش توصیفی – تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، اسناد و مدارک حقوقی و تاریخی و پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده شده است . بر مبنای این اطلاعات و همچنین قواعد کنوانسیون حقوق دریاها 1982 ، وضعیت فلات قاره خلیج فارس در محل اختلاف با کشورهای عراق ، کویت و امارات متحده عربی به لحاظ حقوقی، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است . همچنین به معرفی ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس و بررسی جوانب سیاسی اختلافات بین ایران با کشورهای منطقه به ویژه امارات متحده عربی ، پرداخته است .

ساماندهی پژوهش
به طور کلی پژوهش انجام گرفته در قالب سه فصل طرح ریزی شده است. ابتدا در فصل اول وضعیت فلات قاره ‌ایران در خلیج فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد. طی آن ضمن تعریف مفاهیمی همچون فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ، برخی از قواعد تحدید حدود مناطق دریایی ذکر می‌شوند. همچنین در بخش دوم و سوم همین فصل به ترتیب مسایلی پیرامون ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس عنوان شده و ضرورت تعیین مرزهای دریایی در این منطقه نیز بررسی می‌شود . در فصل دوم نمونه‌هایی از تحدید حدود و آرای دیوان در قالب دو بخش بررسی شده است ، بخش اول به رویه دولتها و بخش دوم به ایران در خلیج فارس می‌پردازد . در فصل سوم نیز مرزهای دریایی افراز نشده‌ایران در خلیج فارس بررسی شده است ، بخش اول به عراق ، بخش دوم به کویت و بخش سوم به امارات متحده عربی پرداخته است . در خاتمه نیز مجددا فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن جمع‌بندی مطالب ارایه شده، نتیجه‌گیری لازم از این پژوهش صورت گرفته است .
محدودیت‌ها
این نگارش به لحاظ پژوهشی کاستی‌هایی دارد که عمده آن متوجه عدم دسترسی به منابع و شرح مذاکرات اخیر وزارت امور خارجه با کشورهای عراق ، کویت و امارات متحده عربی و محدودیت‌ها و مشکلات نگارنده بوده است ، عدم تسلط کافی بر مباحث تخصصی جغرافیایی و زمین شناسی و مهمتر از آن عدم تسلط کامل به سایر زبان‌هایی که متون حقوقی بین‌المللی اصلی در زمینه دریاها به آن زبان نگاشته شده است از جمله موارد قابل ذکری محسوب می‌گردند که سبب کاستی‌های این پژوهش بوده‌اند .
فصل اول – شناخت فلات قاره ایران در خلیج فارس

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرز دریایی یکی از قسمتهای مرز آبی محسوب می‌شود که خود یکی از انواع سه گانه مرزها است ، انواع دیگر مرزهای خاکی ( خشکی ) و مرزهای هوایی می‌باشند .
به عبارتی دیگر مرزهای آبی خود به دو قسمت مرزهای رودخانه‌ای و مرزهای دریایی قابل تقسیم می‌باشند. این در حالی است که به طور معمول مرز رودخانه‌ای یا بر اساس خط تالوگ مشخص می‌شود و یا بر اساس منافع طرفین، مذاکرات و توافقاتی صورت می‌گیرد که ترتیبات دیگری جهت تعیین مرز رودخانه‌ای مقرر گردد. در این خصوص و برای نمونه می‌توان از بکارگیری خط منصف نام برد . از سوی دیگر در مورد مرزهای آبی دریایی ، می‌توان گفت که از آنجا که با گذشت زمان بر اهمیت دریا افزوده شده است ، وضع و تعریفی اصولی که حاکم بر روابط کشورها در دریا باشد آشکار شده و از این بابت دو کارکرد مهم مرزهای دریایی عبارت از ؛ مشخص نمودن قلمرو کشور ساحلی در دریای متصل به خشکی اصلی و جداسازی قلمرو دریایی هر کشور از کشورهای مجاور یا مقابل آن، می‌باشند . ( نامی ، 1386، 17- 15 )
در خصوص پیشینه و تاریخچه شکل‌گیری قلمروهای دریایی و تعیین مرزبندی دولت‌های ساحلی در این زمینه، در قرن سیزدهم میلادی مفهوم حقوقی قلمروهای دریایی تحت کنترل و نظارت کشورها پدید آمد . در این قرن کشورهای نروژ ، دانمارک ، انگلیس و هلند هر یک بخشی از دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی را تحت نظارت خود درآوردند تا در جهت منافع خود از آن استفاده کنند .
همچنین در طول قرن نوزدهم نیز تلاش‌هایی توسط محافل علمی و غیردولتی در خصوص تدوین قوانین دریایی بین‌المللی صورت گرفت که نهایتا منجر به شکل‌گیری کنفرانس سوم سازمان ملل متحد درباره دریاها گردید و کامل‌ترین حقوق بین‌المللی دریاها در این کنفرانس تدوین و تصویب شد . امروزه بیشتر مرزهای دریایی در جهان براب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *