مقاله رایگان درباره داده های شخصی

«تغییر داده های کامپیوتری» و «جاسوسی کامپیوتری» را مورد مجازات قرار بدهند.
متوجه می شویم که انجمن بین المللی حقوق جزا «جاسوسی کامپیوتری» را رسماً به عنوان یک جرم رایانه ای تلقی کرده و از کشورها خواسته تا آن را جرم انگاری نمایند.

بند دوم: رویه برخی کشورها
جرائم کامپیوتری زاییده تکنولوژی پیشرفته اند بنابراین محل نشو و نمایشان نیز در جایی است که این تکنولوژی مدرن بیشتر زمینه طرح دارد. آلمان و آمریکا، از اولین جوامعی هستند که به علت صنعتی بودن برای جرائم کامپیوتری مجازات خاص قرار داده اند.

الف) آلمان
آلمان در روند علمی و تقنینی خود مسیر جالبی را طی کرده و شاید بیش از 10 سال جرائم کامپیوتری و حقوق کیفری اطلاعاتی فقط در عرصه دانشگاه ها و آکادمی ها طرح می شد تا اینکه بالاخره به وسیله شیوع و نیز ایجاد مشکلات تجاری، اقتصادی شگرف برای جامعه آلمان مقنن این کشور برای حل این معضل همت گماشت بنابراین در اصلاحات گذشته در مجموعه قوانین جزایی (S. T. B. B.) و دیگر قوانین ساختار لازم را بنا نهاد.در طبقه بندی قبلی جرائم از سوی مقنن آلمان «جاسوسی کامپیوتری داده ها و یا تسلیم اطلاعات» احصاء شده است.
گزارش سرویس پلیس آلمان تحت عنوان «جاسوسی کامپیوتری» شامل سرقت نرم افزار (کپی کردن غیر مجاز)، جاسوسی در داده ها، هتک اسرار تجاری، برخی جرائم مربوط به انتقال غیر قانونی تکنولوژی و تخلفات مربوط به مقررات ناظر به داده های شخصی را در بر می گیرد. بنابراین از دید مقنن آلمان هدف این جرم می تواند داده های کامپیوتری سخت افزار یا نرم افزار باشد.
در آخرین طبقه بندی که بر مبنای واقعیت موجود قوانین کیفری کنونی تنظیم شده است و البته در قالب یک مقاله به وسیله دکتر «مورنشلاگر» در گردهمایی و رتسبورگ به سال 1992 میلادی ارائه شده جاسوسی رایانه ای اینگونه احصا شده است:
1- دستیابی غیر قانوی به سیستمهای پردازش الکترونیک داده ها
– جاسوسی کامپیوتری داده ها
– جاسوسی و تسلیم داده ها
– تخلف از اسرار تجاری و صنعتی
– نفوذ کردن

ب) آمریکا
همانطور که ملاحظه شد اولین جرائم کامپیوتری در آمریکا واقع شد و هر روز نیز بر دامنه و اشکال مختلف این نحوه عمل مجرمانه در این کشور افزوده می شود این امر منجر به
واکنش هایی از سوی قانونگذار علیه این جرائم هم در سطح فدرال و هم در سطح ایالت ها شده است که در اینجا قوانین جرائم کامپیوتری دو ایالت تگزاس و ویسکونسین آمریکا مورد بررسی قرار می گیرد.

1) در قانون جرائم کامپیوتری ایالت ویسکونسین آمریکا
قبل از هر صحبتی باید توجه داشت که با توجه به سیستم قضایی آمریکا (کامن لاو) شکل تنظیم قوانین در این کشور با کشورهای پیرو سیستم حقوق نوشته (سیویل لاو) تا حدی متفاوت است. بیشتر کشورهای عضو سیستم کامن لاو قانون جرایم کامپیوتری را تصویب کرده اند بر خلاف کشورهایی که جرائم کامپیوتری را زیر عنوان کلاسیک آن جرم درج کرده اند (کانادا و آمریکا) یا در فصلی ملحق به کد جزایی کشورشان ذکر کرده اند. (فرانسه) در قانون این ایالت انواع جرائم کامپیوتری تحت دو عنوان کلی بیان شده اند:
الف) جرائم علیه داده ها وبرنامه های کامپیوتری
ب) جرائم علیه کامپیوتر، تجهیزات یا منابع کامپیوتری
که در قمست الف با اشاره به دستیابی غیر مجاز به داده ها می توان ردپایی از عنوان جاسوسی رایانه ای پیدا کرد.
در متن قانون جرائم کامپیوتری در بخش جرائم علیه داده های ایالت ویسکونسین آمده:
«هر کس عمداً، عالماً و بدون مجوز هر یک از اعمال زیر انجام دهد به مجازات مقرر در همین قانون محکوم می شود:

1- داده ها، برنامه های کامپیوتری یا مستندات حمایتی را تغییر دهد .
2- داده ها، برنامه های کامپیوتری یا مستندات حمایتی را تخریب و نابود کند.
3- به داده ها وبرنامه های کامپیوتری یا مستندات حمایتی دست پیدا کند.
4- به تصرف داده ها و برنامه های کامپیوتری یا مستندات حمایتی اقدام کند.
5- داده ها و برنامه های کامپیوتری یا مستندات حمایتی را کپی کند.
6- کدهای دستیابی محدود یا دیگر اطلاعات برای دستیابی محدود را برای شخص غیر مجاز افشاء کند.
با توجه به بندهای 3و 4و 5و 6 این ماده در می یابیم رابطه بسیار نزدیکی بین اقدامات صورت گرفته با جاسوسی کامپیوتری به دیده اغماض وجود دارد.

ب) قانون جرائم کامپیوتری ایالت تگزاس آمریکا
در قانون جرائم کامپیوتری تگزاس انواع جرائم تحت دو عنوان کلی «نقض امنیت کامپیوتر» و «دستیابی مضر» بیان شده اند.
که در عنوان کلی «نقص امنیت کامپیوتر» ما با جرائمی از این دست روبرو هستیم:
– استفاده غیر مجاز از کامپیوتر
– دستیابی غیر مجاز به کامپیوتر
– دستیابی غیر مجاز به داده های کامپیوتر
– افشاء اطلاعات محرمانه مربوط به سیستم امنیتی کامپیوتر
در دو عنوان اخیر «دستیابی غیر مجاز به داده ها» و «افشاء اطلاعات محرمانه» موجود در این قانون جرائم رایانه ای، جرم انگاری جاسوسی رایانه ای به خوبی مشهود است هر چند ضمنی و نه تحت عنوان خاص.
در اینجا لازم به ذکر است که هر چند در مطالب گذشته شاهد تلاش های کشور ها و مجامع بین المللی در خصوص جرم انگاری جرائم رایانه ای علی الخصوص جاسوسی رایانه ای بودیم. اما به نظر نگارنده تداوم و جامعیت بخشیدن به این اقدامات بصورت روزآمد بسیار واجب بوده و سایر کشورها هم که در این راستا کوتاهی کرده اند ،باید از سوی نهاد های بین الملل تحت فشار قرار بگیرند تا هر چه سریعتر اقدامات لازم را انجام بدهند.

فصل سوم

شرایط تحقق جرم جاسوسی رایانه ای

در این فصل درصدد بیان ارکان تشکیل دهنده جرم جاسوسی در فضای مجازی هستیم اما از آنجا که به لحاظ هدف در انجام این نوع جاسوسی میان صاحبنظران اختلاف است. پس بهتر است در ابتدا انواع آن را بررسی و سپس به سه رکن تشکیل دهنده که همان ارکان قانونی، مادی و معنوی است بپردازیم و در آخر هم اختلاف جاسوسی رایانه ای با سایر عناوین مشابه را مورد بحث قرار بدهیم.

مبحث اول: انواع جاسوسی رایانه ای

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همانطور که می دانیم جرم جاسوسی سنتی در متون حقوق جزا و تحلیل های کیفری تحت انواع گوناگون مورد بحث قرار گرفته که البته این تقسیم بندی بر اساس نوع اطلاعات اکتسابی جاسوسان می باشد. عمده آنچه در قوانین کیفری ایران آمده است جاسوسی سیاسی – امنیتی – نظامی می باشد اما می دانیم نوع کیفری دیگری نیز از جاسوسی موجود است که همانا جاسوسی صنعتی است که البته به خاطر شرایط خاص حاکم درایران تاکنون کمتر دغدغه ای را برای قانونگذاری ایجاد کرده است و قانونگذار ما در خصوص امنیت ملی فقط بُعد سیاسی – نظامی را مدنظر قرار داده است.
اما در خصوص جرم جاسوسی رایانه ای با توجه به متون قانونی به نظر نگارنده شاید بتوان دو نوع از جاسوسی درفضای مجازی را بیان کرد.
الف: جاسوسی درفضای مجازی برای اهداف اقتصادی، تجاری
ب: جاسوسی در فضای مجازی بر علیه امنیت کشور

الف: جاسوسی در فضای مجازی برای اهداف اقتصادی، تجاری
جاسوسی اقتصادی در دنیای پس از جنگ سرد بطور روز افزون به عنوان یک عامل تاًثیرگذار در امنیت مطرح شده است. کشور های بزرگ نه تنها مصالح اقتصادی خود را در اولویت قرار داده اند بلکه ماًموریت اول دستگاههای جاسوسی این کشور ها نیز «جاسوسی اقتصادی و تجاری» تعریف شده است.
جاسوسی رایانه ای اقتصادی یکی از گسترده ترین انواع جرم جاسوسی رایانه ای است که نه تنها امنیت داخلی و خارجی کشورها را تهدید می کند، بلکه تهدیدی جدی نسبت به فعالیت شرکتها و مؤسسات تجاری نیز محسوب می شود. این نوع جاسوسی رایانه ای هدفش کسب اسرار حرفه ای، تجاری، صنعتی و اقتصادی وانتقال آن به افراد فاقد صلاحیت است که موجب ورود ضررهایی بر صاحبان این گونه فعالیتها می شود.

ب: جاسوسی در فضای مجازی علیه امنیت کشور
نوع دیگری از جاسوسی رایانه ای که در قوانین ایران بیشترین توجه را بخود معطوف کرده جاسوسی بر علیه کشور به نفع اجانب با استفاده از رایانه است. که در فصل گذشته تعریف این نوع جاسوسی را ارائه دادیم.
اما آنچه در خصوص این نوع جاسوسی مهم به نظر می رسد این است که در فضای سایبر که هر لحظه مقیاس عظیمی از اطلاعات مبادله می شود، ارتکاب جاسوسی از هر کاربر اینترنتی که خلاقیت نفوذ در سیستم را داشته باشد بر می آید بر خلاف جاسوسی سنتی که عمدتاً توسط سازمانهای خبر گیری دولتی صورت می گیرد.
جاسوسی رایانه ای نه منحصراً از طرف دولت یا سازمان خاصی که ماًمور به جاسوسی است و نه اینکه لزوماً با قصد ابتدایی نفوذ به سیستم رایانه ای متضمن اطلاعات حساس یا
طبقه بندی شده صورت می گیرد. بلکه در برخی موارد کسب اطلاعات در فضای سایبر بدون نیت سوء بر ضد امنیت ملی و صرفاً در اثر کنجکاوی محقق شده اما در هر حال چنین رفتاری می توان عواقب سوء ضد امنیت ملی را به همراه داشته باشد.

مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده

در ذیل ابتدا عناصر قانونی سپس عناصر مادی و در ادامه عناصر معنوی هر دو نوع جاسوسی رایانه ای را به تفکیک بیان میکنیم اما در آخر به بحث شروع جرم و نوع جرم می پردازیم.

گفتار اول: عنصر قانونی
به علت متمایز بودن عناصر قانونی هر دو نوع جاسوسی رایانه ای در ذیل آنها را جداگانه بررسی میکنیم.

بند اول: عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت
مبحث سوم قانون جرائم رایانه ای به جاسوسی رایانه ای تحت عنوان جرائم علیه امنیت (بطور ضمنی) می پردازد که هر چند به سکوت قانوگذار در این باره پایان داده است ولی با توجه به اینکه موضوع جرم در اینجا تنها «داده های سری» است ؛ جاسوسی اقتصادی و تجاری را در بر نمی گیرد.پس نتیجه می گیریم مواد مذکور در مبحث سوم قانون جرائم رایانه ای (مواد 3، 4، 5) تنها عنصر قانونی جاسوسی رایانه ای علیه امنیت را تشکیل می دهند.

طبق ماده 3 قانون جرائم رایانه ای
«هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر می شود به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه یال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال
ج) افشاء یا در دسترس قرار دان داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1- داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
تبصره 2- آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف 3 ماده از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه دادگستری کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید».
ماده 4 قانون مذبور مقررداشته:
«هر کس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده 3 این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
و ماده 5 قانون فوق می گوید:
«چنانچه ماموران دولت که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده 3 این قانون با سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختی
ار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *