منابع مقاله درمورد شرکت حمل و نقل

مورد اضافه تخلیه، به ضبط بسته یا بسته های اضافی اکتفا می شود ب) در مورد کسر تخلیه، به اخذ جریمه انتظامی مطابق ماده 110 این قانون اقدام میگردد… .»
بنابراین هرچند قانونگذار در این ماده شرکت حمل و نقل را بطور صریح مکلف به ارائه توضیح نکرده است اما درصورتیکه ظرف 3 ماه پس از تحویل اسناد، توضیحات کافی نسبت به اختلافات موجود بین اظهارنامه ها و فهرست‌ها و محموله ها ارائه نکند، با ضمانت اجراهای گمرک روبرو خواهد شد ولی همانطور که می دانیم شرکت حمل و نقل مؤدی به حساب نمی‌آید و نمی تواند پاسخگوی نیاز سازمان در روابطش با مؤدیان باشد. با توجه به موارد فوق، بایستی گفت پیش بینی حق درخواست توضیحات به نحو صریح و پررنگ در قانون امور گمرکی می توانست راهگشای بسیاری از ابهامات احتمالی مابین گمرک و مؤدیان باشد و ساز و کار حق گمرک مبنی بر درخواست توضیحات از مؤدیان را نظام مند سازد. بعنوان مثال مهلت ارائه توضیحات کتبی یا شفاهی را مشخص سازد و ضمانت اجرای قوی برای عدم توضیح یا تأخیر در توضیح از طرف مؤدی تعیین نماید تا او ملزم به بیان توضیحات خود باشد. هرچند همین که تصمیم نهایی سازمان به ضرر مؤدی باشد نیز به نوعی ضمانت اجرا محسوب می شود.
مبحث سوم: اختیار بازرسی
اصولا هدف غایی از هرگونه بازرسی و نظارت، کنترل رعایت قانون است. درواقع در همه ی اقسام بازرسی، از یک سو سعی بر آن است تا متخلفین شناسایی شوند و از سوی دیگر نهاد ناظر اقدامی بازدارنده را جهت جلوگیری از نقض قوانین انجام دهد. در همین راستا نیز در امور گمرکی، بازرسی از اجناس و کالاهای مؤدیان با اهدافی چون جلوگیری از ورود یا خروج کالای ممنوع الورود یا ممنوع‌الصدور و راستی آزمایی اظهارات مؤدیان صورت می گیرد. این حق بازرسی، اقتدار سازمانی ویژه‌ای است که برای اعمال سیاست های مالی، اقتصادی و … که در قالب قوانین گنجانده شده، به گمرک اعطا شده است. به همین منظور برای آنکه بازرسی های انجام شده کارکرد بهتری جهت نیل به اهداف مذکور داشته باشند، دولت ها سالانه هزینه زیادی برای تهیه تجهیزات پیشرفته بازرسی گمرکی از جمله فناوری x-ray متحمل می شوند.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بطورکلی دو نوع بازرسی و معاینه از کالاها در گمرکات مرسوم است؛ اول معاینات ظاهری کالا و دوم بازرسی و معاینات تفصیلی. در معاینات ظاهری «ارزیابان مکلفند مجموع بسته های مربوط به یک اظهارنامه را به دقت شمرده و به نوع بسته (صندوق، کارتن، عدل یا …) علامت و شماره آن و قبض انبار، محل نگهداری طبق قبض انبار، یک به یک رسیدگی کرده و با مندرجات اظهارنامه ی تسلیمی تطبیق نمایند. درصورتیکه اختلافی کشف یا استنباط نگردد مرحله ی دوم ارزیابی شروع خواهد شد.» در مرحله ی دوم، بازرسی و معاینه کالا با تفصیل بیشتری همراه خواهد بود و «نسبت به تطبیق محتویات بسته ها از لحاظ نوع جنس و تعداد و وزن و کیفیت و ارزش آن ها با مندرجات اسناد خرید(سیاهه) و بارنامه حمل و صورت عدل بندی و دیگر مشخصات لازمه از قبیل کشور تولید کننده کالا، مارک(علامت) و شماره فنی(تایپ) و تطبیق تعرفه متعلقه با تعرفه اظهار شده یا مأخذ حقوق و سود(حقوق ورودی) به تفصیل رسیدگی» می‌شود.

در قانون امور گمرکی هم از بازرسی بعنوان یکی از تشریفات و کنترل های گمرکی یاد شده است. در ماده 11 این قانون آمده است؛ «به منظور اطمینان یافتن از رعایت مقررات گمرکی، تمامی کالاهایی که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شوند، مشمول تشریفات و کنترل‌های گمرکی با استفاده از شیوه هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی های منظم یا اتفاقی، بکارگیری تجهیزات و شیوه های نوین بازرسی، روش های مبتنی بر حسابرسی و در موارد استثنایی بدرقه یا مراقبت است.» بدین ترتیب در این ماده هم از منظری دیگر، انواع بازرسی ها به دو گونه «منظم» و «اتفاقی» تقسیم شده است. بازرسی منظم بصورت مداوم و مستمر از همه کالاهایی که به اماکن گمرک وارد می شود صورت می گیرد اما بازرسی اتفاقی مربوط به زمانی است که گمرک قصد ندارد همه ی محموله های یک شرکت تجاری یا یک شخص را بازرسی نماید اما برحسب اتفاق و ضرورت، گاهی برخی از محموله های او را برای اطمینان از رعایت قانون بوسیله وی، بازرسی می نماید. بعنوان مثال در انتهای بخشنامه شماره 690 در تاریخ 4/7/1378 با موضوع «تسریع در انجام تشریفات ترخیص از جمله حذف مرحله رؤیت کالاهای صادراتی صادرکنندگان خوشنام» قید شده است که؛ «در مورد صادرکنندگان خوشنام که نام آن ها از طریق اتحادیه صادرکنندگان کتبا معرفی شده است، مرحله رؤیت کالا حذف می گردد. بدیهی است درصورت لزوم بطور اتفاقی از کالای بعضی از آن ها رؤیت به عمل خواهد آمد.» و یا در مثالی دیگر «مأموران گمرک حق دارند بصورت تصادفی کالای موجود در انبار اختصاصی را مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و مشخصات آن ها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارک ورود و خروج تطبیق دهند.
لازم به اشاره است که بازرسی راجع به کالاهای تحت شمول کنوانسیون «تیر» که ایران نیز در سال 1363 بدان پیوسته است، از نظام خاصی تبعیت می نماید. «طبق کنوانسیون تیر، لازم است که وسیله نقلیه پس از بارگیری، در گمرک کشور مبدأ، بازرسی و لاک و مهر شود… مقامات گمرکی کشورهای بین راه الزامی ندارند وسیله نقلیه و کالا را مورد بازرسی کامل قرار دهند مگراینکه در موارد استثنایی انجام چنین بازرسی هایی ضرورت پیدا کند که در اینصورت وسیله نقلیه مجددا پلمب خواهد شد.» «درصورتیکه کالا فقط بین یک گمرک مبدأ و یک گمرک مقصد حمل می شود، کارنه باید حداقل دارای دو برگ برای کشور مبدأ و دو برگ برای هر کشوری باشد که از آن عبور می کند… با رسیدن وسیله نقلیه حامل کالا به مرز ورودی فرضا کشور «الف»، یک برگ (شماره فرد) از کارنه برای انجام بازرسی به مقامات گمرک سپرده شده و وسیله نقلیه وارد خاک این کشور می گردد. پس از رسیدن به مرز خروجی کشور «الف» یک برگ دیگر (شماره زوج) جهت تصفیه به گمرک ارائه می شود. برگ دوم به مرکز کنترل ارسال و با برگ اول مطابقت داده می شود تا بدین ترتیب معلوم گردد که کالا در کشور «الف» تخلیه نگردیده است. چه درغیراینصورت حقوق و عوارض و سایر مالیات های متعلق به کالای تخلیه شده به عنوان ورود قطعی از ضامن وصول خواهد شد.»
شایان ذکر است در مواردیکه سایر وزارتخانه ها و سازمان ها بطور جداگانه بازرسی هایی را انجام می دهند، باید تحت نظارت و با هماهنگی گمرک عمل نمایند و حتی نیروی انتظامی نیز درصورت ظن قوی قاچاق تنها با حضور نماینده گمرک می تواند از محموله ها بازرسی نماید. بنابراین آنچه مستفاد می شود آن است که هرگونه بازرسی بوسیله مقاماتی خارج از تشکیلات گمرک بایستی با اطلاع و هماهنگی گمرک صورت پذیرد که این امر تمهید خوبی درجهت اهداف نظام گمرکی کشور و همچنین صیانت از حقوق مؤدیان است. در پایان باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که بازرسی تنها زمانی ثمربخش و در راستای اهداف خواهد بود که بازرسان هیچ گونه روابط شخصی، خانوادگی، کاری و … با مؤدیان نداشته باشند. گرچه با توجه به حجم فعالیت گمرک، نظارت بر این امر دشوار به‌نظر می رسد اما درصورت توجه جدی به این موضوع، می توان به نیل به اهداف مدنظر بازرسی امیدوار بود.
مبحث چهارم: اختیار بررسی اظهارنامه های گمرکی و سایر اسناد ارائه شده
بنابر تشریفات گمرکی مقرر، صاحبان کالا و نمایندگانشان مکلف به ارائه اظهارنامه و سایر اسناد(سیاهه خرید، قیمت فروش در مقصد، هزینه بیمه، هزینه حمل و نقل و …) برای ورود یا خروج از اماکن گمرکی می باشند اما آن ها همواره برای پرداخت حقوق گمرکی کمتر و افزایش سود فعالیت های تجاری ممکن است اقدام به ارائه اسناد غیرواقعی نمایند مثلا اسناد خرید کالای وارداتی را با مبالغی کمتر از خرید واقعی ارائه کنند یا قیمت فروش اجناس در کشور مقصد را کمتر از میزان واقعی اظهار نمایند. دراینصورت لزوم بررسی اظهارنامه ها و سایر اسناد ارائه شده بوسیله صاحبان کالا و نمایندگانشان روشن می شود. در ماده 15 ق.ا.گ به صراحت حق بررسی اسناد تسلیم شده از سوی صاحبان کالا بویژه اظهارنامه ها، به گمرک اعطا شده است اما در تبصره 1 ماده 39 ق.ا.گ بیان جزئیات این حق گمرک، به آیین نامه اجرایی این قانون محول شده است که درحال تدوین است. در ماده 114 آیین نامه اجرایی 1351 آمده است؛ «ارزیابان موظفند اظهارنامه هایی که به آن ها تسلیم می‌شود حداکثر تا 24 ساعت بعد، نتیجه ارزیابی کالا را در پشت اظهارنامه نوشته و تکمیل و به متصدی سرویس ارزیابی تسلیم نمایند و اگر در ضمن ارزیابی به مشکلاتی برخورد نمایند آن را نیز گزارش دهند.» همچنین «هر اظهارنامه که پس از انجام ارزیابی به متصدی سرویس ارزیابی مسترد می شود، باید از لحاظ تعرف
ه بندی و حساب حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض از طرف متصدی مزبور کاملا رسیدگی و پس از حصول اطمینان از اینکه ارزیابان مربوط وظایف خود را کاملا انجام داده‌اند و از اینکه تعرفه بندی و حساب وجوه مندرج در اظهارنامه صحیح و بی اشتباه است، ذیل اظهارنامه را با قید تاریخ، امضاء نماید….»

بنابراین اظهارنامه ها و اسناد گمرکی در دو مرحله بازبینی و بررسی می شود. ابتدا بوسیله ارزیابان و سپس بوسیله متصدی سرویس ارزیابی. اما حق گمرک بر بررسی و ارزیابی مدارک در اینجا نیز به پایان نمی رسد چراکه «گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرکی را که ضروری تشخیص دهد در مهلت قانونی بازبینی مجدد کند.» لذا گمرک ها موظفند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضای شش ماه مهلت قانونی (از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی)، اظهارنامه ها و اوراق موردنظر را برای بازبینی مجدد ارسال کنند.» بدین ترتیب حتی پس از ترخیص و اتمام تشریفات گمرکی نیز این حق به گمرک داده شده است تا ظرف مهلت شش ماهه مذکور با بررسی اسناد، آن دسته از مطالباتی را که اشتباها به حساب نیامده است، دریافت نمایند. به هرحال ماده 134 ق.ا.گ و تبصره آن ناظر به مواردی است که صرفا یک اشتباه محاسباتی در بررسی اظهارنامه ها و اسناد صوررت گرفته است و صاحب کالا برای پرداخت حقوق گمرکی کمتر، مرتکب عملیات متقلبانه نشده است. به همین دلیل پس از بررسی مجدد، فقط مبلغ مابه التفاوت از او دریافت می شود و جریمه ای در کار نخواهد بود اما چنانچه ظرف سه سال از تاریخ صدور سندی که به موجب آن کالا از گمرک ترخیص شده، گمرک اسناد خلاف واقع را کشف نماید که مشمول قاچاق نیست ولی متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد، جریمه ای از سی درصد تا سه برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت می شود. به نظر می رسد این میزان جریمه سوای از مبلغ مابه التفاوتی است که مؤدی برای ادای کامل حقوق گمرکی و جبران کسر پرداختی خود باید بپردازد و گمرک معمولا در اینگونه پرونده ها علاوه بر مابه التفاوت مذکور، جریمه ای به میزان درصدی از مابه التفاوت را نیز دریافت می کند.
به هرترتیب در ماده 143 ق.ا.گ برخلاف ماده 134ق.ا.گ که پیش از این بدان اشاره شد، مؤدی با سوءنیت و به قصد پرداخت حقوق گمرکی کمتر متوسل به اسناد غیرواقعی شده است و به همین علت است که پس از بررسی و حسابرسی مجدد، قانونگذار برای او جریمه تعیین نموده است لیکن در مورد ماده 134 جریمه ای برای مؤدی تعیین نشده است. البته احراز سوء نیت مؤدیان در ارائه اسناد خلاف واقع همواره امری دشوار برای کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی بوده است بویژه زمانیکه مؤدی مدعی باشد شماره تعرفه گمرکی کالا را بدون سوء نیت، اشتباه اعلام کرده است که در این زمینه بعضا آرائی متفاوت از کمیسیون های بدوی و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *