منابع مقاله درباره کنوانسیون های بین المللی

دارند.
1-6-2- فرضیه های فرعی:
1- کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (1965)،کنوانسیون آپارتاید(1973)، اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، ، میثاقین و … به آپارتاید پرداخته اند.
2- اسلام بر اساس دیدگاه آیات و روایات ، هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است.
1-7- پیشینه تحقیق
شیخ الاسلامی و شیراوند (1392) مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی سابق با اسرائیل انجام دادند: این مقاله در پرتو تجزیه وتحلیل گفتمانی، شباهت ها و تفاوتهای گفتمان آپارتاید در دو سرزمین آفریقای جنوبی و اسرائیل را بررسی نموده است. براین اساس سوالی که در این پژوهش مطرح شده است این است که چه شباهت ها و چه تفاوت های بین گفتمان آپارتاید در آفریقای جنوبی و اسرائیل وجود دارد؟ فرضیه مقاله این است که در شکل گیری گفتمان آپارتاید در هر دو منطقه دو عامل عنصر خارجی و ایدئولوژی و مذهب نقش اساسی را داشته اند و از نظر هویت و امنیت در هر دو رژیم شاهد حاکمیت ژئوپلیتیک جنگ هستیم و از طرفی این دو رژیم از نظر نقش ژئوپلیتیک در ماندگاری و ماهیت شکل گیری شان به هم تفاوت دارند.
کاظمی (1391) مقاله ای با عنوان بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه اسلام و کنوانسیون های بین المللی با نگاهی به حقوق ایران انجام داد. در چکیده این مقاله آمده است: تبعیض نژادی اصطلاحی است که معانی مختلفی برای آن بیان شده است که در واقع همه آنها به این مفهوم بر می گردد که مبنای برتری میان افراد و گروه های مختلف، رنگ پوست، نژاد و ریشه ملی و قومی باشد.تبعیض نژادی به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات و آسیب های جوامع و ناقض حقوق انسان ها در دوره های مختلف تاریخی بوده است؛ و موجب برتری و سلطه گروهی بر گروه دیگر و عامل ایجاد اختلاف و بروز ناامنی و جنگ در جوامع مختلف شده است. تبعیض نژادی به عنوان یک عامل نقض کننده حقوق بشر، در مکتب اسلام و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی نفی شده است.جمهوری اسلامی ایران تبعیض نژادی را محکوم نموده است. اصول اولیه قانون اساسی که بر مبنای تعالیم دینی تدوین شده اند؛ برتساوی عموم افراد ملت صرف نظر از رنگ، نژاد، زبان و … تأکید دارد. کشور ایران مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادی با ملحق شدن به کنوانسیون های بین المللی در مورد تبعیض نژادی نشان داده است.
1-8- روش تحقیق

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی است . براساس این، نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد. در این روش منابع اصلی مورد استفاده کتب و مقالاتی است که عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است که توسط نویسندگان و پژوهشگران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده اند و همچنین مصادیق تبعیض نژادی در دنیای امروز بحث خواهد شد و در نهایت بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت.
روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهد بود و طبق آن با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها، اسناد و نشریات حقوقی و … و همچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات موردنیاز تحقیق گردآوری خواهد شد. براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات از ابزار فیش استفاده خواهد شد. تکنیک ماخذگذاری به روش علمی به منظور تضمین اعتبار تحقیق از طریق فیش برداری خواهد
بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری بوده و همچنین آیات و روایات مربوط به تبعیض و متن و ماهیت کنوانسیون ها و اسناد بین المللی در خصوص آپارتاید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت استدلال استقرایی انجام می شود.
1-9- سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در 4 فصل به شرح زیر تبیین و ارائه می گردد
فصل اول با عنوان «کلیات تحقیق» آمده است. در این فصل محقق به عناوینی چون مقدمه، بیان مساله، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف، فرضیات و … پرداخته است
فصل دوم: با عنوان «رهیافت نظری» به تعریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحاتی چون آپارتاید، تبعیض نژادی و … می پردازد.
فصل سوم: با عنوان «آپارتاید در حقوق اسلام» مسئله آپارتاید را در آیان قرآن کریم، روایات و … مورد بررسی قرار می دهد.
فصل چهارم: با عنوان «آپارتاید در حقوق بین الملل» به کنوانسیون ها، قطعنامه ها و … در خصوص آپارتاید می پردازد.

فصل دوم
رهیافت نظری

2-1- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات
2-1-1- آپارتاید:
آپارتاید (جدانژادی) واژه‌ای به زبان آفریکانس است یکی از اشکال تبعیض نژادی را بیان می‌کند و در اصل عبارت است از سیاست تبعیضی که نژادپرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاهپوست بومی و هندیان آن کشور اعمال می‌کنند.
واژه آپارتاید از نظر لغوی به معنای مجزا و جدا نگهداشتن است و در واقع به معنای سیستمی از تبعیض نژادی، مذهبی و قومی و جداسازی اجتماعی می‌باشد که غالباّ به وسیله طیف اکثریت(حاکم) نسبت به گروه اقلیت اعمال می‌شود.
در ماده2 کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید (نژاد پرستی)، «جرم آپارتاید» به گونه‌ای خاص و به این شرح تعریف شده است: «از نظر این کنوانسیون، عبارت «جنایت آپارتاید» که شامل سیاست‌ها و اعمال مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی است نظیر آنچه در آفریقای جنوبی اعمال می‌شود عبارت است از: اعمال غیر انسانی زیر که به منظور استقرار و حفظ سلطه یک گروه نژادی علیه گروه‌های نژادی دیگر صورت می‌گیرد و به طور سیستماتیک آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد. اعمال مزبور عبارتند از:

 

الف ـ انکار حق حیات و آزادی شخصی عضو یا اعضای یک گروه یا گروها از طریق:
1ـ قتل اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی؛
2ـ اعمال آزار بدنی و روحی بر اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی، نقض آزادی و کرامت آن‌ها و اعمال شکنجه و رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز نسبت به آن‌ها؛
3ـ توقیف خودسرانه یا زندانی کردن غیر قانونی اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی؛
ب ـ تحمیل عمدی وضعیت و شرایط خاص زندگی بر یک گروه یا گروه‌های نژادی به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از آنها؛
ج ـ هر گونه اقدام قانونگذاری یا اقدامات دیگر به منظور ممانعت از شرکت یک گروه یا گروه‌های  نژادی در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و ایجاد عمدی شرایطی که مانع رشد گروه‌های نژادی می‌گردد، به ویژه با انکار حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها نظیر حق کار، حق داشتن اتحادیه، حق آموزش، حق ترک کشور و بازگشت به آن، حق تابعیت، حق آزادی رفت و آمد و انتخاب محل اقامت، حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات.
د ـ هر گونه اقدام و از جمله اقدام قانون گذاری که به منظور تقسیم مردم به مرزبندی‌های نژادی طراحی شده باشد و ایجاد محله‌ها و اماکن جدا‌گانه برای گروه‌های نژادی و ممانعت از ازدواج مختلط نژاد‌های مختلف و مصادره املاک گروه یا گروه‌های نژادی یا اعضای یک گروه؛
ه ـ استثمار و بهره‌کشی از کار اعضای یک گروه یا گروه‌های نژادی و یا واداشتن آن‌ها به کار اجباری؛

و ـ تعقیب سازمانها و اشخاص و محروم کردن آن‌ها از حقوق و آزادی‌هایشان به خاطر مخالفت با آپارتاید.»
به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی مورد تاکید قرار گرفته است. به این ترتیب ممنوعیت آپارتاید و هر گونه نژاد‌پرستی و تبعیض نژادی به گونه‌ای کلی تحت اصل عدم تبعیض در نظام حقوق بشر امری مسلم و پذیرفته شده است. با وجود تمامی این تلاش‌ها در عرصه بین المللی باز هم نژاد‌پرستی در برخی نظام‌ها وجود داشته و دارد. لذا در پی ادامه تلاش‌های مداوم و مستمر سازمان ملل متحد برای از بین آپارتاید و سیاست نژاد‌پرستی و جدایی نژادی به ویژه آنچه در کشور آفریقای جنوبی وجود داشت، مجمع عمومی سازمان ملل در 30 نوامبر 1973 طی قطعنامه شماره 3068 کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید) را به تصویب رساند. در ماده 3 این کنوانسیون ضمن جرم انگاری این عمل، شرکت یا تشویق و همکاری و توطئه برای ارتکاب این جرم را نیز جرم محسوب نموده و مطابق ماده 5 کنوانسیون مزبور متهم به این جرم قابل محاکمه در مرجع صالح می باشد.

2-1-2- حق و تکلیف
برای «حق»، معانی مختلفی از جمله: مطلب واجب، لازم و ثابت بیان شده است. همچنین آن را به صورت صفت در نظر گرفته و به موجود، ثابت، کار قطعی شده و شایسته معنا کرده اند.
استاد مصباح یزدی در این زمینه می گوید:
کلمه حق در لغت به معنی ثبوت است. به معنای صفت هم استعمال می شود؛ یعنی ثابت، ولی در استعمالات عرفی دارای معنای مختلفی است.
هر چند در لغت، معانی مختلفی برای حق آورده اند، در همه این موارد، به گونه ای مفهوم ثبوت و ثابت بودن گنجانیده شده است. با این بیان، برای حق تنها معنای «ثابت» را می توان در نظر گرفت و معانی دیگر را مصادیقی از این مفهوم دانست که بعضی از پژوهشگران به آن اشاره کرده اند.
واژه حق در علم حقوق به دلیل اختلاف مکتب ها، معانی مختلفی به خود گرفته است. بعضی گفته اند: «حق عبارت از توانایی است که به اراده اشخاص داده شده است.» یا «حق، نفعی است که از نظر حقوقی حمایت شده است»، ولی اکثریت برای حق، این تعریف را در نظر گرفته اند: «حق سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آن ها می دهد».
البته دو تعریف نخست، ابهام دارد که در جای خود، نقد و بررسی خواهد شد و تعریف سوم از دو تعریف پیشین بهتر به نظر می رسد، ولیهمان گونه که اهل فن اشاره کرده اند، حق، سلطه و اختیار نیست، بلکه سلطه و اختیار از لوازم حق است. در غیر این صورت، مالکیت شخص بر اموالش را نیز باید سلطه او بر اموالش دانست؛ در حالی که کسی مالکیت را حق نمی نامد.

استاد مصباح یزدی تعریف حق می گوید:
حق امری اعتباری است که برای کسی (له) و بر (علیه) دیگری وضع می شود. این حق ممکن است ریشه واقعی داشته یا نداشته باشد؛ یعنی در مفهوم آن به عنوان یک مفهوم اعتباری و حقوقی، وجود یا عدم ریشه واقعی ملحوظ نیست.
به نظر می رسد در فقه، اصطلاح خاصی در مقابل آن چه در حقوق استفاده می شود، وجود نداشته باشد جز این که واژه حق در فقه به معانی مختلفی به کار می رود. ازاین رو، گفته اند حق در فقه، گاهی در معنای لغوی آن به کار می رود که شامل «حکم» نیز می شود و گاهی در معنای مطابق اصطلاح حقوقی به کار می رود. گاهی هم منظور از حق، «عین» یا «منفعت» است.
محقق نایینی در این باره می گوید:
به کار بردن واژه حق در فقه، بر عین و منفعت، مانند به کاربردن حق به معنای حکم، کاربردی رایج است.
از آن چه گفته شد، درمی یابیم که میان حق و تکلیف، رابطه ای مستقیم وجود دارد؛ یعنی هر جا حقی هست، تکلیفی هم وضع شده است. اگر کسی در چیزی حق دارد، دیگری مکلّف به رعایت حق او است.
به عبارت دیگر، در هر ج
علِ حقی سه چیز باید در نظر گرفته شود:
1. صاحب حق؛
2. کسی که حق به زیان اوست؛
3. متعلق حق.
چون در هر حقی برای صاحب حق در متعلق حق امتیازی وجود دارد، طرف مقابل او موظف است که امتیاز او را به رسمیت بشناسد و آن را رعایت کند. پس به رعایت حق او مکلف می شود. از سویی، مفاهیمی که ما با آن ها رو به رو هستیم، تنها دو گونه اند: یا مفاهیم ارزشی اند (بایدها و نبایدها) و یا مفاهیمی حقیقی (هست ها و نیست ها) هستند. حقیقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *