تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران

دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:حقوق گرایش:جزا و جرم شناسی
عنوان:
تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران
استاد راهنما:
خانم کبری فیضی
استاد مشاور:

نگارش:
زهرا مورخی
نیمسال تحصیلی:
تابستان ۹۴

 

 

تقدیر وتشکر :

 

 

حمدوسپاس می کنم ازخداوندیگانه که بانهادن شمه ای ازلطف بی بدلیش براین بنده ی حقیرمنت نهادوقدرت اندیشیدن، تفکرو درک را در وجودم به ودیعه نهاد تا بیاموزم، بیاندیشم وبنویسم. در اینجا لازم می دانم که تقدیر وتشکر شایسته از استاد فرهیخته وفرزانه سرکار خانم دکترکبری فیضی که با نکته های دلاویز وگفته های بلند، صحیفه های سخن را علم پرور نمود وهمواره راهنما و راهگشای من در اتمام واکمال پایان نامه ی حاضر بوده است به عمل آورم.
هم چنین تشکر دوم را ازاستاد فرزانه وصبورسرکار خانم زهراحسنی که از راهنمای ومشاوره ایشان درنگارش این پایان نامه بهره بردم، به عمل آورم.
در این میان از زحمات سایر اساتیدی که در طول انجام این پایان نامه ودر طول تحصیل از بدو ورود به عرصه‌ی علم، تا به امروز که از محضر ایشان بهره ها برده ام، قدردانی به عمل آورم.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

تقدیم به :

 

 

تقدیم با بوسه بر دستان پدرم به اوکه نمی دانم ازبزرگی اش بگویم یامردانگی سخاوت،سکوت،مهربانی.

 

 

تقدیم به مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر وعطوفت او می دانم.
تقدیم به برادر وخواهر عزیزم ، همراهان همیشگی وپشتوانه های زندگیم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات
چکیده………………………………………………………………………………………………………….۱
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………
سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..
جنبه ی نوآوری وجدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………………….
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم:(تعاریف ،پیشینه ومبانی مرور زمان)
۱٫تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱-۱٫تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۱-۲٫تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۱- ۲-۱٫مرور زمان از نظر فقهی………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۱-۲-۲٫مرور زمان از نظر حقوقی…………………………………………………………………………………………………۸
۱-۲ .تاریخچه ی مرور زمان …………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۲-۱ .ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۲-۲ .مرور زمان (قبل از انقلاب)………………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۲-۲-۱٫مرور زمان در قوانین ماهوی……………………………………………………………………………………………۱۳
۱-۲-۲ -۲٫مرور زمان در قوانین شکلی……………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۲-۳٫ مرور زمان( بعداز انقلاب)…………………………………………………………………………………………………۱۶
۱-۲-۳-۱٫ نظریات شورای نگهبان در باب مرور زمان کیفری……………………………………………………………..۱۶

پایان نامه

۱- ۲ – ۳ -۲٫ مفهوم مرور زمان عام وخاص…………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۲-۳-۳ مرور زمان در قانون جدید………………………………………………………………………………………………۱۹
۱-۳٫مبانی مرور زمان…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۱-۳-۱ فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان……………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۳-۲٫مبانی نظری مرور زمان………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۳-۲-۱٫ نظریه ی تحول شخصیت انسان……………………………………………………………………………………….۲۰
۱-۳-۲-۲٫نظریه ی از بین رفتن دلایل جرم………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۳- ۲-۳٫نظریه ی ترس از مجازات ……………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۳-۲-۴٫نظریه ی چشم پوشی دادسرا……………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۳-۲-۵٫ نظریه ی اصلاح ودرمان………………………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۳-۲-۶٫نظریه ی سقوط حق براثرمسامحه وغفلت تشکیلات قضایی…………………………………………………۲۲
۱-۳-۲-۷٫نظریه ی فراموش شدن جرم……………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۳-۲-۸٫نظریه ی ایجاد حق مکتسب برای مجرم…………………………………………………………………………….۲۳
۱ -۳-۲-۹٫نظریه ی رعایت مصالح عمومی واجتماعی………………………………………………………………………۲۳
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۳-۳٫دیدگاه های مکاتب حقوقی در رابطه با وضع مبانی مرور زمان ………………………………………………….۲۴
۱-۳-۳-۱٫دلایل موافقان مرور زمان……………………………………………………………………………………………….۲۴
۱-۳-۳-۲٫دلایل مخالفان مرور زمان……………………………………………………………………………………………….۲۴
فصل سوم:انواع وآثاروشرایط حصول مرور زمان کیفری
۲-۱٫ شرایط حصول مرور زمان کیفری……………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۱-۱ .مرور زمان در جرایم غیرقابل گذشت…………………………………………………………………………………۲۶
۲- ۱-۱-۱٫مرور زمان شکایت یا تعقیب جرم…………………………………………………………………………………..۲۶
۲-۱-۱ -۲٫مرور زمان صدور حکم…………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۱-۱ -۳٫مرور زمان اجرای حکم……………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱-۲٫مرور زمان در جرایم تعزیری قابل گذشت…………………………………………………………………………….۳۰
۲-۱-۲-۱ .استثنائات مرور زمان در قانون جدید………………………………………………………………………………..۳۰

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *