بررسی رابطه فرصت¬های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد- قسمت ۶

نتیجه تحقیق

 

 

 

 

شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

 

 

جهانخانی و
همکاران

 

 

۱۳۸۴

 

 

بین اندازه، فرصت های رشد و ریسک با نسبت تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

 

 

 

بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد و میزان بدهی با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

رضوانی راز و
همکاران

 

 

۱۳۸۴

 

 

شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری آن های پایین است، بین جریان نقدی آزاد و میزان بدهی رابطه وجود دارد.

 

 

 

بررسی رابطه نوسان جریانات نقدی عملیاتی و سود خالص با ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

محمودی

 

 

۱۳۸۸

 

 

پایداری سود بر رابطه بین سود و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام تاثیر دارند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 

 

تاثیر محافظه کاری بر پایداری سود و توزیع سود

 

 

مشایخی و همکاران

 

 

۱۳۸۸

 

 

بین پایداری سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معکوس وجود دارد.

 

 

 

بررسی و تبین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی

 

 

تقوی، جبارزاده و خدایار یگانه

 

 

۱۳۸۹

 

 

مدیران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدیریت سود به عنوان ابزاری در جهت منافع شخصی خود (و نه افزایش ارزش شرکت) استفاده می­ کنند، و به عبارتی بهتر، مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرصت طلبانه و غیرسودمند می­باشد.

 

 

 

بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد و جریان نقدی عملیاتی با بازده سهام

 

 

دستگیر و شریفی

 

 

۱۳۹۰

 

 

بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد با بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

 

شناسایی تاثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

ایزدی نیا و
کربلایی کریم

 

 

۱۳۹۰

 

 

جریان نقدی آزاد با بازده سهام ارتباطی ندارد.

 

 

جدول ۲-۳- خلاصه تحقیقات داخلی
۲-۷- جمع بندی سوابق پژوهش
با توجه به تحقیقات گذشته خارجی و داخلی مطرح شده، بطور خلاصه چند نمونه بصورت جمع بندی در جدول زیر بیان می گردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *