راهنمای پایان نامه – مدل‌هاي درماني اختلال وسواس فكري و عملي

2-1-11 سايرويژگي ها(سني، جنسيتي و فرهنگي) علائم اختلالات وسواس فكري و عملي دركودكان معمولا”مشابه بزرگسالي است. تشريفات شستشو، وارسي وآيين‌هاي نظم وترتيب دركودكان نيزوجود دارد. با اين تفاوت كه به…