گیاهان دارویی و معماری پایدار

دانلود پایان نامه

 • در طول تاریخ فرهنگی ایران فرش، هنرهای صناعی، نگارگری، ادبیات منظوم و منثور و نیز موسیقی، ایرانی طرحی از باغ یا ذهنیت آن را در خود بازنمایش داده اند و این بازنمایش از کالبدی ترین و کاربردی ترین صورت های هنری مانند قالی و فرش بافی و تن پوش تا ذهنی ترین و خیالی ترین آوای موسیقایی تجلی یافته است.(شاهچراغی.175.1389)
  از سویی دیگر بی شک وجود موزه  به عنوان یک نهاد فرهنگی در اجتماع بسیار ضروری است، فرهنگ هر جامعه یک مفهوم کلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد.پس فرهنگ میراث هر قومی است که از پیشینیان بر گرفته شده و در آن تغییراتی داده شده و به نسل‌های بعد انتقال یافته است. فرهنگها و تمدن‌ها مانند انسان سه مرحله تکامل دارند:زاده می‌شوند، کودکی و نوجوانی دارند،  کمال می‌یابند و به پیری می‌رسند و بالاخره از میان می‌روند. خاصیت فرهنگها و تمدن‌های پویا این است که آنچه را لازم می‌بیند از فرهنگهای دیگر می‌گیرد و آنچه را زائد می‌داند فرو می‌نهد و دور می‌ریزد.
  در همین راستا در این فصل هدف بر آن است تا با آشنایی باسوابق و باز خوانی باغ ایرانی، موزه و حداقل بررسی یک نمونه ی موردی از هر کدام، علاوه بر تقویت همزمان هر سه، به الگوهای مشابهی رسید و پیوندی منطقی بین باغ ایرانی، هنرهای بومی و موزه یافت تا با توجه به نیازهای عصر حاضر بتوان طرحی جامع را پیشنهاد داد.
  2_2:باغ ایرانی
  2_2_1: پیشینه ی تحقیق
   مطالب پیرامون باغ ایرانی را شاید بتوان به گروه های ذیل تقسیم نمود:
  الف:قرآن کریم در آیه های متعددی، خوشی های بهشت را توصیف می کند و شادی و لذت عمیق کسانی را که به خدای خویش ایمان آوردند و سرانجام آرامش، برکت و آسایش یافتند و برای همیشه در باغهایی جای گرفتند که آب از زیرآنها جاری است را به کرات بیان می کند علاوه بر این در دین اسلام کاشتن درخت پسندیده و از بین بردن و قطع بیمورد آن نکوهیده شمرده شده و در این مورد احادیث و روایت فراوانی در دست است .
  ب:کتب و نوشته های تاریخی_توصیفی مستشرقین و مورخین در خصوص شهرها و اماکن تاریخی ایران که در خصوص باغ های معروف در آنها توضیحاتی وجود دارد.از این میان افرادی چون شاردن، کلاویخو، فلاندن، پاسکال کوست، هوبرت، پوپ و ویلبر از شهرت بیشتری برخوردار هستند.همچنین افرادی چون مافروخی در محاسن اصفهان پیرامون این باغها نوشته هایی دارند.در دیوان شعرا نیز توصیف باغ ایرانی و گونه های مختلف آن را می توان جست و جو نمود.
  ج:کتاب ها و نوشته هایی در خصوص تاریخ هنر باغ سازی جهان که به زبان لاتین نوشته شده که در فصل هایی از این کتب به باغ ایرانی و یا باغ های اسلامی اشاره شده اند.
  د:کتابها ی ویژه گونه های گیاهی، گیاهان دارویی که به خواص و طریقه کاشت باغ ها و ترتیب آنها اشاره دارد که فی المثل کتاب ارشاد الزراعه از ابونصر هروی به همت محمد شیری از انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است همچنین کتاب تاریخ کشاورزی ایران (1330)از تقی بهرامی از همین انتشارات به کشاورزی کهن ایران پرداخته است.
  ه:کتابهایی ویژه معماری پایدارکه باتوسعه هایی در زمینه طراحی سبز سعی شده تا با برقراری ارتباط بین پایداری و معماری سبز طراحی فضاهای فرهنگی به شکلی خاص انجام شود.( معماری پایدار یکی از مهمترین ویژگیهای ساختمانهای جدید است.)
  و:مهم ترین کتاب های مورد استفاده در قرن اخیر نوشته های متخصصین ایرانی و غیر ایرانی در خصوص بررسی های گونه های باغ ها و همچنین ساختار آنها می باشد که به دو گروه تقسیم می گردند.برخی همچون کتاب باغ های ایران از دونالد ویلبر بسیار کامل به تمامی باغها نظر دارد و برخی دیگر به باغی خاص و یا باغ های شهری ویژه توجه کرده اند.از این میان حمیدرضا جیحانی(1383)به فین کاشان، یعقوب دانش دوست(1369)به باغ طبس و علیرضا آریانپور(1365)به باغ های شیراز اشاره نموده اند.
  اما می توان گفت که مهم ترین پژوهش های منتشر شده در مورد باغ ایرانی عمدتا در 50 سال اخیر انجام گرفته که شاید بتوان آن را با مسئله بحران زیست محیطی و طبیعت در جهان که منجر به باز نگری پیوند انسان با طبیعت شد، مرتبط دانست.باید گفت که پژوهش علمی درباره ی باغ ایرانی در ابتدا با مطالعاتی در خصوص باغ های اسلامی وهندی شروع شد.(شاهچراغی. 1389. 125)
  2_2_2:واژه شناسی
  باغ ایرانی تجسم و تجسد معانی ژرف در فرهنگ ایران و گویای شیوه گفتمان انسان ایرانی با موطن خویش است.همین موضوع موجب زنده ماندن آن در طول تاریخ تمدن این سرزمین شده، به طوری که در هر دوره و با ظهور پارادایم های فرهنگی – عقیدتی در هر مقطع از تاریخ ایران بازآفرینی شده است.کالبد شکافی ومعناشناسی باغ ایرانی در فرهنگ مردمان ایران کاری بسیار دشوار و نیازمند همکاری پژوهشگران با تخصص های گوناگون و نیز زمانی طولانی است.(شاهچراغی. 91.1389)
  الف:باغ
  واژه ی باغ درفارسی میانه نوبه کاررفته است.درفارسی میانه مانوی به صورت b’wو درسغدی به صورت bag به معنای قطعه یاپاره ای اززمین است که مترادف باواژه اوستایی baga و سنسکریت bhagaبه معنای بخش، سهم، دارایی وبهره به کار رفته،baga درختنی،bag درارمنی، و baga شکل آرامی شده ی این واژه در تلمود به معنای زمین مشترک است.(دائره المعارف اسلامی .1381. 206)
  و نیز واژه گاهانی baga اسم خنثی به معنی بخش است.این واژگان همگی از ریشه باستانی bag یا بخش کردن است که مصدر بخشیدن در فارسی نوین می باشد و نام واژه باغ از آن ریشه آمده است(دادبه. 1386. 43)هم چنین بسیاری از زبان شناسان واژه باغ را بر گرفته از ریشه کلمه بغ می دانند.که علاوه بر آن که به معنی بهره و بخش به کار رفته است، در سنگ نبشته های پادشاهان هخامنشی همیشه در معنای خدا آمده(شارپ. 1346. 63)بغ در دین زرتشتی به معنی خداوند، اهورامزدا و در اوستا نیز به معنی خداوند و سرور بزرگ است.در مجموع باید گفت که بغ چه معنای بهره و بخش و چه در مفهوم خداوند و سرور و بزرگ باشد همان طور که ذکر شد از یک ریشه و از یک مصدر بگ(bag)یا بک(bak)به معنی بخشیدن است.(اوشیدری. 1371. 166)منظور از این بخشیدن همان بخشایش ایزدی است .حق این بخشایش را می بخشد.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه منزلت عقل در هندسه معرفت دینی و آیت الله جوادی آملی

 • هم چنین باغ ضمن آن که ریشه ای آسمانی و مقدس دارد به مفهوم تقسیم شده به چند بخش نیز هست(براتی. 1383. 7)که معنایی زمینی و مادی را مجسم می کند.در واقع واژه باغ شامل مضامین معنوی و مادی به طور توأمان است.در ریشه یابی این واژه روشن می شود که باغ در حقیقت نامیدن مکانی است مقدس که ویژگی تمامی معانی ذکر شده را دارد و مکانی است که بخشایش ایزدی در آن به باشندگان عطا می شود و انسان با ایجاد و ساخت باغ ضمن آن که کار خدایی می کند از این بخشایش و رحمت برخوردار می شود.(شاهچراغی. 1389. 94)
  ب:باغ ایرانی
  در سال 1982 میلادی در منشور فلورانس کمیته باغ های تاریخی تعریفی از باغ ارائه کرد که:”باغ ترکیبی معماری از جماد و نبات است پس اثری زنده و نمایانگر فرهنگ هر قوم و شرایط اقلیمی زادگاهش است.”هرچند بیان چنین تعریفی برای میراث تاریخی به نام باغ جامع و کامل نیست اما تأکید آن بر معمارانه بودن ترکیب جماد و نبات در باغ نشان از اهمیت باز خوانی، باز اندیشی و باز شناسی معماری این پدیده دارد که به تبع آن در هر فرهنگ و اقلیمی و در ارتباط با ویژگی های بومی هر مکان بروزعینی خاصی پیدا کرده، به بیانی دیگر(و با توجه به این تعریف)ساختار اصلی تمام باغ های تاریخی جهان بر مبنای معماری طبیعت و مصنوع و یا روش تلفیق گیاه، آب و ابنیه است که ساماندهی ساختاری برای خلق فضایی مناسب جهت زیست انسان می باشد.اما آن چه باغ را به عنوان میراثی فرهنگی و طبیعی در هر مکانی از دیگر مکان جدا می سازد لایه های مفهومی، معانی و نیز ویژگی های ساختاری و کارکردی مختص به آن در هر منطقه است.بر این اساس باغ ایرانی نیز ویژگی ها و مشخصات مخصوص به خود را دارد.(شاهچراغی. 1389. 41)
  2_2_3:مفهوم باغ ایرانی از نظر فرهنگ لغات

  مطلب مشابه :  نظام اجتماعی و معنادار بودن
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.