منبع پایان نامه درباره استفاده از زور

سریالی مشخص کرده اند:
1- گونه الهام شده:

اقدام به قتل در نزد این گونه قاتلان، جوابی است در برابر دستورات صادر شده از ناحیه صداها و یا الهام هایی با منشأ خیر یا شر. این باور وجود دارد که اینگونه از مهاجمان از برخی از اشکال بیماری جنون رنج می برند.
گونه مأموریت یافته:
این گونه از قاتلان بر این باورند که مأموریتی در زندگی دارند، مبنی بر اینکه اجتماع و جامعه را از شر بعضی از گروه های خاص مردمی خلاص نمایند. هدف برخی از قاتلان افراد مسن جامعه است، در حالیکه دیگران ممکن است در جستجوی فواحش، کودکان و یا گروه های خاص نژادی – قومی باشند.
گونه لذت پرست:
قاتلانی که در این گروه جای می گیرند معمولاً به عنوان «جستجوگران هیجان» طبقه بندی می شوند. ارتکاب قتل در نزد این افراد باعث ایجاد خشنودی و رضایت به اشکال مختلف آن می شود.
هولفرودبورگر برای این گونه ، زیرگروههایی را نیزمشخص نموده اند که شامل گروه هایی می شود که ارتکاب قتل در نزد آنان به دلیل «آسایش عالم هستی» و یا « لذت از زندگی» انجام می شود.
زیرگروه دیگری را که هولمرودبورگر به آن اشاره می کنند، «قاتلان شهوانی» است که شامل مهاجمانی می شود که با قربانیان خود اعمال جنسی انجام می دهند و در خیلی مواقع پس از مرگ قربانیان ، اقدام به مثله کردن آنان می کنند.برخی از محققین، قاتلان جنسی را از قاتلان شهوانی متمایز می کنند. قاتلان جنسی معمولاً قربانی خود را بدون ترس و واهمه و با اشتیاقی برای ساکت کردن او به قتل می رسانند، در حالیکه قاتلان شهوانی در مخفی گاه اوهام و تخیلات عمیق خود لانه کرده اند، قبلاً طرح قتل های خود را ریخته اند، و تجاوز جنسی تنها راه رسیدن به تخیلات جنسی آنهاست و رفتارهایی که در نهایت منجر به قتل می شود و پس از قتل اقدام به مثله کردن قربانیان می کنند و با عمل کشتن و وقع قتل تحریک می شوند.
گونه تفوق طلب:
هولمز مدعی است که در این گونه مسائل جنسی سرچشمه اصلی لذت نیست بلکه لذت واقعی در توانایی قاتل در تفوق و برتری قدرت او بر مقتول نهفته است. برخی از قاتلان از مشاهده ترس، وحشت و التماس و زاری قربانیان لذت وافری می برند( هولفرودبورگر، 1985).
در سال (1985) فوکس و لوین طبقه بندی را از قاتلان سریالی ارائه داده اند:
قاتلان جنسی یا سادیستیک که دقیقاً همانند زیرگروه قاتلان شهوانی در رده بندی هولفرودبورگر است.
قتل یا انگیزه شخصی و یا منافع مالی که بسیار مشابه زیرگروه گونه لذت پرستی است.
قتل های خانوادگی که به عنوان یک طبقه بندی اصلی در قتل های فوکس و لوین محسوب می شود(فوکس و لوین ، 1994).
11-2 انگیزه شناسی قتل های سریالی
انگیزه، حالت برانگیختگی که ارگانیسم را به عمل وا می دارد و در اصل دلیل تراشی ، توجیه یا بهانه ای که فرد به عنوان دلیل رفتار خود ارائه می کند.
در سال 1988 لی قاتلان را بر حسب انگیزه آنان برای قتل به یازده گروه به قرار زیر تقسیم کرد:
1- منافع مالی و مادی
2- شهوت
3- دشمنی و عداوت
4- قدرت و تسلط
5- انتقام جویی
6- کسب شانس و موفقیت
7- ترس
8- اجیر شدن برای ارتکاب قتل (اجبار از درون)
9- ناامیدی
10- احساس ترحم و همدردی
11- شعایر دینی
(هیکی ،2006، ترجمه سیف الهی ، 1385)
در خصوص نوع مشخص انگیزه قاتلین، طبقه بندی زیر، طبقه بندی کلی را ارائه می کند. بدون اینکه آن را منحصر به همین موارد و جامع و کامل بداند:
خشم
انگیزه ای که در آن مجرم، خشم و خصومت را نسبت به برخی از گروه های جمعیتی یا به کل جامعه ابراز می کند.
باند جنایی
انگیزه ای که در آن مجرم به لحاظ وضعیتی یا مالی به وسیله ارتکاب قتلی که در آن مواد مخدر، باند تبهکاران یا جرایم سازمان یافته دخیلند، بهره مند می شود.
کسب منفعت مالی
انگیزه ای که در آن مجرمین از ارتکاب قتل منفعت مالی می برند.
ایدئولوژی
انگیزه ای که در آن قتل ها جهت اهداف و عقاید یک گروه خاص صورت می پذیرد.
قدرت – هیجان
انگیزه ای که در آن قاتل وقتی که قربانیانش را می کشد احساس قدرت و یا هیجان می کند.
روان پریشی
وضعیتی که در آن قاتل از بیماری روانی شدیدی رنج می برد و به خاطر آن بیماری مرتکب قتل می شود که ممکن است شامل توهمات دیداری و شنیداری و پارانوئید یا خیالات غیرعادی شود.
جنسی
انگیزه ای که قاتل به وسیله تمایلات و نیازهای جنسی هدایت می شود(هولمر، 2002).
گاتمچر در سال 1973، قاتلان جنسی را که شهوترانی همراه با بی رحمی و سنگدلی را در مورد مقتولان خود به کار بسته بودند، به عنوان اشخاصی توصیف می کند که رضایت جنسی خود را کشتن کسب می کنند و اینان عموماً یک الگوی خاصی را پایه ریزی و دنبال می نمایند. این الگو شامل طریقه انجام قتل و یا خصوصیات گروهی مقتولان آنان می باشد. کلیشه ای ترین قاتلان سریالی آنانی هستند که به طرق مختلف با مقتولان خود اعمال جنسی انجام می دهند و همین گروه هستند که بیشترین توجهات و هشدارهای عمومی را به سوی خود جلب می کنند(هیکی ، 2006).
بیشترین توجه عامه مردم معطوف جانیانی است که به نحوی با مقتولان خود درگیری جنسی داشته اند. این درگیریها می تواند شامل تجاوز و هتک ناموس، لواط و ی
ک سری از شکنجه ها و انحرافات جنسی باشد. در واقع بیشتر کارگزاران حقوقی و بسیاری از پزشکان بالینی بر این باورند که اکثریت قاطع قاتلان سریالی دارای ماهیتی شهوتران هستند و مهمترین انگیزه در قتل برقراری رابطه جنسی با قربانیان است(رسلر و همکاران، 1988).
اداره تحقیقات ایالات متحده آمریکا(1985) FBI نمونه ای شامل 36 قاتل جنسی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و در آنها نیروهای محرکه ای از اوهام جنسی، رفتارهای جنون آمیز ، قتل و تجاوز جنسی ناقص کردن اندام و اخته سازی را کشف کردند.در این مطالعات، تجاوز جنسی صرف نظر از اینکه یک عمل فیزیکی باشد و یا یک تجاوز سمبلیک، که در طی آن یک شیء بی جان به زور داخل دستگاه تناسلی زن چپانده می شود، به صورت عملی عادی و رایج در میان قاتلان سریالی مشاهده شده است. در بعضی موارد جنازه قربانیان مرتکب انواع بی حرمتی، فساد و هرزگی جنسی و قطع اندام ها شده بودند(هیکی ، 2006).
طی مطالعات انجام شده بر روی قاتلان سریالی رفتارهای انحرافی جنسی که توسط آنان صورت گرفته، رفتارهای که مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته اند و این باور وجود دارد که هر یک از این رفتارها به نحوی با جنایات آنان مرتبط است. در برخی موارد، مهاجمان خود در دوران کودکی با یک یا چند مورد از این رفتارها، مورد تهاجم قرار گرفته بودند.
رفتارهای جنسی مورد بررسی و پژوهش در قاتلان سریالی به شرح زیر می باشد:
کشتن حیوانات
کشتن حیوانات خصوصاً گربه به طریق چاقو زدن و مثله کردن و سپس تشریح بدن آنان و بیرون کشیدن امحاء و احشاء. این گروه از جانیان علاقمند به بروز رفتارهایی تهاجمی علیه دیگران، انهدام مالکیت مردم(مثل آتش سوزی) و یا دزدی هستند.
2-آدم خواری
خوردن تکه هایی از گوشت بدن قربانی. گروهی از قاتلان ، پستان های قربانیان خود را می خورند و گروهی دیگر قسمت هایی از اندام قربانی را در ماهی تابه ریخته و می خورند. در این میان قاتلانی نیز بودند که در کمال خشنودی اقرار کردند ، رژیم اصلی غذایی آنان را کودکان تشکیل می دادند.
استمناء(آمیزش با خود)
تحریک جنسی و ارضاء شدن از طریق خود تحریکی. رایج ترین شکل این عمل استمناء با بهره گرفتن از نوشته ها، نقاشی ها و توهمان و تخیلات شهوت انگیز می باشد.
نوع دیگر آن خفگی عاشقانه می باشد که می تواند در خشکی و یا آب صورت بگیرد. در نوع اول این نوع خفگی (اسکارمینگ) شخص با بهره گرفتن از پارچه و یا ادوات دیگر مثل شال گردن ، کروات و … مانع از رسیدن اکسیژن به مغز شده و به حد بالای لذت جنسی می رسد، در نوع دوم خفگی که در آب است شخص برای افزایش هیجانات جنسی عمداً خود را غرق می کند.
مدفوع خواری
علاقه به خوردن مدفوع و رسیدن به مرحله ارضای جنسی .
عورت نمایی
در معرض دید قرار دادن عمدی آلت تناسلی(که عموماً در میان مردان است) به طور غیرمنتظره و به افرادی که هیچ گونه گمانی ا زچنین عملی ندارند.
استفاده از ادوات خاص به جای شریک جنسی
رسیدن به مرحله ارضای جنسی با جایگزین کردن وسایلی به جای شریک جنسی.
قاتلان سریالی معمولاً، پستان های قربانیان خود را در می آورند تا در دفعات بعدی برای معاشقه از آنان استفاده کنند و برخی دیگر آلات تناسلی قربانی را در محفظه ای قرار داده و از آسیب حفظ می کنند و تعدادی نیز پوست قربانی و عده ای لباس های زیر قربانیان، جواهر آلات زینتی و حتی کیف پول، گروهی دندان ها و یا موهای قربانی.
پارافیلی مسن گرا
جستجوی افراد مسن و از جنس مخالف برای اهداف جنسی
کلیمافیلیا
تحریک جنسی از طریق تنقیه و اماله
سنجاق زنی
شکنجه خود. در این حالت شخص ، نوک پستان ، لبه های فرج، مزج، بیضه و یا آلت تناسلی خود را با وسایل تیزی سوراخ می کند.
قتل شهوتی
قتل در نهایت بیرحمی و سبعیت. شامل مثله کردن اندام های بدن قربانی خصوصاً آلت تناسلی وی. قاتلی که آلت تناسلی پسر جوانی را با یک جفت سیم برنده کنده بود و قاتلی دیگر قربانیان را مجبور می کرده که آلت تناسلی وی را در دهان کرده و با آن معاشقه کند و در همان حال به سر آنان شلیک می کرده است.
مرده بازی
داشتن روابط جنسی با جنازه. این شکل از انحراف جنسی در میان قاتلان سریالی خیلی شایع است که با جنازه مقتولان خود معاشقه می کنند.
بچه بازی
ذاشتن روابط جنسی با کودکان. برخی از بچه بازان خود در دوران کودکی قربانی سوء استفاده جنسی توسط بچه بازان بوده اند و این باعث شده که آنها نیز به نوبه خود در هنگام بزرگسالی این رفتارها را نسبت به کودکان تکرار کنند.

لواط با کودکان
رابطه جنسی بزرگسالان با کودکان از طریق مقعد آنان می باشد. در میان قاتلان سریالی لواط اولی بسیار رایج است.
نوشته ها و تصاویر محرک و مستهجن
استفاده از کتاب و تصاویری که کاملاً صریح و آشکار مسائل جنسی را نشان می دهند. در میان تعدادی از قاتلان سریالی، استفاده از این نوع تصاویر و نوشتجات رایج می باشد.
جنون ایجاد حریق
ایجاد حریق عمدی در بیش از یک مورد توسط یک فرد به سبب تحریکات نفسانی و یا تنش تعدادی از قاتلان سریالی در زمان کودکی خود اجزاء آتش افروزان بوده اند.
تجاوز به عنف
استفاده از زور در تجاوز جنسی به شخص دیگر. رایج ترین رفتار در میان قاتلان سریالی تجاوز همراه با ضرب و شتم و شکنجه.
لذت از آزار رساندن به خود و دیگران
تحمیل درد و رنج فیزیکی و یا روانی به دیگران(سادیسمی) و یا به خود (ماساچیزم)
مزخرف گویی
تحمیل رضایت جنسی از طریق مکالمات تلفنی مستهجن در زمانی که مزاحمان تلفنی در هنگام مکالمه، سطح اشارات جنسی خود را تغییر می دهند.
شهوترانی از طریق چشم(اسکوپتوفیلیا)
تحصیل لذت جنسی از طریق نگاه دزدکی از پنجره ها برای دیدن اشخاص
شکنجه
سوزاندن پستان های قربانیان، تکه تکه کردن قربانیان در حالیکه زنده بوده اند، قراردادن مقتولان در آب و اتصال جریان برق به آنان و اتصال سیم های لخت برق به شانه ها، صورت، پستان ها یا آلت جنسی قربانیان.(هیکی ، 2006).
12-2 ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی
برای انجام قتل از وسایل متنوعی استفاده می شود و باید به این مسئله توجه داشت که علت قتل با وسیله و روش بکار برده شده در قتل رابطه دارد. بر حسب اینکه علت قتل چه باشد شیوه و ابزار به کار برده در ارتکاب قتل متفاوت است. به عنوان مثال زمانی که علت قتل عامل جنسی باشد قتل به نسبت بیشتری با خفگی و به نسبت کمتری با اسلحه گرم اتفاق افتاده است. زمانی که علت قتل مالی و اخلاقی باشد قتل به نسبت بیشتری با اسلحه سرد و به نسبت کمتری با خفگی اتفاق افتاده است.
نمودار وسایل و شیوه های به کار رفته در ارتکاب قتل
نمودار وسایل و شیوه های به کار رفته در ارتکاب قتل
شال
روسری
دست
طناب
اسلحه گرم جنگی
اسلحه گرم شکاری
اسلحه سرد
اسلحه گرم
اسلحه سرد کوبنده
خفه کردن
غرق کردن
خوراندن سم
پرت کردن از بلندی
سایر موارد

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسلحه سرد برنده
نمودار وسایل و شیوه های به کار رفته در ارتکاب قتل
شال
روسری
دست
طناب
اسلحه گرم جنگی
اسلحه گرم شکاری
اسلحه سرد
اسلحه گرم
اسلحه سرد کوبنده
خفه کردن
غرق کردن
خوراندن سم
پرت کردن از بلندی
سایر موارد
اسلحه سرد برنده

قاتلین جوان عمدتاً از اسلحه سرد استفاده می نمایند در حالیکه استفاده کنندگان از اسلحه گرم دارای سن بیشتری می باشند.از طرفی تفاوت وسایل به کار رفته در ایالات و استانهای مختلف هر کشور بسیار زیاد است. و حتی تفاوت عمده در روستا و شهر از نظر کاربرد وسیله قتل در سلاح گرم می باشد و در روستاها به نسبت بیشتری سلاح گرم بکار می رود در حالیکه دیگر روشها به نسبت کمتری کاربرد دارد.
مردان در مقایسه با زنان بیشتر از اسلحه گرم و سرد استفاده می کنند و زنان به نسبت بیشتری از وسایل دیگر سود می جویند. در شبها بیشتر قتل ها به شیوه خفه کردن و کمتر از طریق اسلحه سرد و گرم اتفاق
می افتد در حالیکه در بعدازظهر به نسبت بیشتر قتل ها با بهره گرفتن از وسایل دیگر و کمتر از روش خفگی استفاده می شود. در مورد شب ها ممکن است این امر ناشی از بالا بودن قتل های جنسی در این وقت باشد.
در میان وسیله به کار برده شده در قتل با فصل وقوع و یا وجود شریک قتل رابطه معنی داری مشاهده نگردیده است. در قتل های با سابقه بلندمدت افراد به نسبت بیشتری از اسلحه گرم و به نسبت کمتری از اسلحه سرد استفاده می کنند زیرا قاتل فرصت کسب و پیداکردن اسلحه برای اجرای نیت خود را دارد(عبدی، 1367).
13-2 مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی
1-13-2 مدل کنترل آسیب هیکی
هیکی بیان می کند که زمینه های وقوع قتل سریالی می تواند، زیستی ، روان شناختی ، جامعه شناختی یا ترکیبی از آنها باشد. همراه با برخی حوادث یا زنجیره ای از حوادث که آسیب زا نام دارد و در طول رشد شخص واقع می شوند از نظر هیکی ، آسیب ها ی مرتبط شامل مواردی مثل سوء استفاده دوره کودکی ، اختلال در زندگی به وسیله مرگ یا طلاق ، محرومیت از تحصیل و تصورات ذهنی سرشار از خشونت ( به طور واقعی یا بر مبنای رسانه ها) می شود. این موارد آسیب زا ، توسط افراد زیادی مورد تجربه قرار می گیرند در حالیکه تبدیل به یک قاتل سریالی نمی شوند اما نسبت به آن دسته از افرادی که دارای زمینه یا آسیب پذیری مهمی هستند، آثار چنین آسیب هایی منجر به ایجاد احساسهایی همچون طرد ، سوء ظن، گم گشتگی و اضطراب
می شوند که شخص را از پذیرفتن و سازش با فشارهای بیشتر عاجز می سازد.
ترکیب فشارها و اثرات احساسات منفی، می توانند منجر به شماری از واکنشهای اعم از انطباقی و غیرانطباقی شود با این وجود به برخی دلایل ، قاتل سریالی، سرزنش و حقارت را به خاطر احساسات پریشانش نمایان ساخته و از طریق حمله و یورش به دیگران سعی در بازگرداندن و حفظ اعتماد به نفس می کند در تلاش برای به دست آوردن دوباره آرامش روانی که از غلبه و تسلط بر دیگران حاصل می آید. قاتلین سریالی در صورتکها ، نمادها یا روکشی از خویشتن دارای اعتماد به نفس به نظر می آیند.
تسهیل کننده های مختلف، مثل الکل یا مواد مخدر، هرزه نگاری و توهم موجب کاهش بازدارندگی شده و منجر به ارتکاب قتل می شوند چیزی که هیکی معتقد است معمولاً در نهایت ، حتی بدون چنین تسهیل کننده هایی اتفاق خواهد افتاد.
مدل انگیزش رسلر
مدل انگیزش در خصوص قتلهای جنسی بر اساس اطلاعات به دست آمده از 36 قاتل جنسی محکومیت یافته رسلر و دیگران(1988) مؤلفه ای که به شخصیت قاتلان سریالی جنسی شکل می دهد را شرح و توصیف می کنند:
اینکه طفل در یک محیط اجتماعی بی اثر متولد می شود این مسئله عمدتاً به والدینی بر می گردد که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *