منبع تحقیق با موضوع آموزش الکترونیک

ایراد خسارت معنوی به اشخاص نیز در فضای سایبر شایع است.
2-2 خسارتهای جانی و بدنی
منظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می شود. بعضی از مؤلفان حقوقی خسارت بدنی را در زمره خسارات وارده بر اموال و مطالبات و دیون ذکر کرده اند و آن را صرفاً مادّی شمرده اند . چه آنکه در تعریف خسارت مادّی نوشته اند : ” خسارتی که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مثل جراحت وارد کردن و شکستن پنجره . در مقابل ، بعضی از مؤلفان حقوقی صدمات جسمی را صرفاً ضرر معنوی می دانند. هیچیک از دو نظر مذکور در فوق درست به نظر نمی رسد و چنانکه برخی دیگر نوشته اند  صدمات جسمی دارای هر دو جنبه مادی و معنوی می باشد . فوت و مرگ فرد هم نوعی خسارت جانی است. بعضی با مرگ یک انسان، خانواده و بستگان او به خاطر از دست دادن عزیزان، دچار رنج و غم می شوند و فرد مقصر باید این زیان را جبران کند
2-2-1 پزشکی از راه دور و سلامت موبایل
بررسی خدمات ارائه شده در حوزه سلامت و بهداشت، به کمک فضای مجازی مفاهیم جدیدی همچون پزشکی از راه دور یا دورا پزشکی و خدمات سلامت همراه را ایجاد می کند. بر این اساس ارائه خدمات بر پایه باند وسیع، ابزار مختلفی را درگیر انتقال و رد و بدل کردن دیتا می کند به نحوی که بیماران و پزشکان به وسیله تلفن همراه خود به پهنه گسترده ای از اطلاعات متصل می شوند و با یکدیگر به تبادل اطلاعات می پردازند. هنگامی که بیمار نزد پزشک می رسد با ارائه کارت هوشمند به پزشک، پرونده الکترونیکی خود را در اختیار پزشک قرار داده و پزشک نیز به وسیله دستگاه مخصوص، اطلاعات کارت را خوانش می کند
2-2-1-1 انواع خدمات پزشکی درفضای مجازی

به گزارش مهر، با بهره گیری از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی خدماتی چون مشاوره از راه دور، آموزش الکترونیکی، پایش از راه دور، ارائه خدمات پزشکی در خانه و جراحی و تصویربرداری از راه دور برپایه بسترهای فضای مجازی قابل ارائه خواهد بود. مشاوره از راه دور: در حال حاضر عمده‌ترین کاربرد این فناوری، مشاوره‌های پزشکی است که هم در ایران و هم درنقاط دیگر جهان به راحتی درحال انجام است
آموزش الکترونیکی: در واقع آموزش از راه دور بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در آموزش و تربیت است که از جمله فواید این روش کاهش هزینه زمانی و هزینه اقامت و فضای آموزشی را می‌توان نام برد
می‌توان برای آموزش الکترونیکی تعاریف زیر را در نظر گرفت:
الف) آموزش الکترونیکی آموزش مبتنی بر فناوری است.
ب) آموزش الکترونیکی نقطه عطف و همگرایی آموزش و اینترنت است.
پ) آموزش الکترونیکی استفاده و بهره‌گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه، انتخاب، مدیریت و توسعه آموزش است.
ت) آموزش الکترونیکی به مفهوم آموزش راه‌اندازی شده با اینترنت است که می‌تواند مواردی نظیر ارائه مطالب درسی در قالب‌های چندگانه، مدیریت آموزشی و شبکه‌ای مرکب از فراگیران، کارشناسان و تهیه‌کنندگان مطالب را دربرگیرد. برای فراگیران وب این شیوه آموزشی وسیله اکتشافی برای دستیابی به اقیانوسی از اطلاعات و منابع است. وب می‌تواند تجربیات آموزشیِ همه جانبه و فراگیری را از آموزش همزمان، سلسله مباحث متوالی و خودآموزها، در اختیار فراگیران قرار دهد. وب با فراهم ساختن رویکردهای خلاق آموزشی برای کاربران، و ایجاد حس مشارکت و همکاری، فراگیران را مشتاق و علاقه‌مند می‌سازد. استفاده از وب نه تنها برای فراگیرانی که با قابلیت‌های آن آشنا هستند، بلکه برای فراهم آورندگان مطالب اینترنتی نیز ساده، سهل و آسان است، زیرا آن‌ها می‌توانند به راحتی مطالب را در کلیه ساختارهای فنی همانند یونیکس و ویندوز… در اختیار کاربران قرار دهند. وب به کمک مجموعه‌ای از ابزارها، فراگیران را قادر می‌سازد که بهترین روش یادگیری را از دیدگاه خود برگزینند.
پایش از راه دور: ارسال online و یا offline تصاویر پزشکی، سیگنال‌های حیاتی بیمار به صورت ویدئو کنفرانس، از روش‌های عمده پایش از راه دور است.
ارائه خدمات پزشکی در خانه: بیش از همه افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و ناهنجاری‌های تنفسی مزمن به اینگونه مراقبت‌ها نیاز دارند
جراحی از راه دور: انجام جراحی پزشکی بدون تماس مستقیم پزشک با بیمار در طول عمل است که این جراحی می‌تواند برای موارد مختلف از جمله کاربرد جراحی از راه دور در عمل قلب به روش‌های مختلفی انجام شود، که در روش رباتیک می‌توان کاربرد بیشتری از فناوری اطلاعات را مشاهده کرد
تصویربرداری از راه دور: تکنولوژی‌های عکس‌برداری نقش عمده‌ای در تشخیص، درمان و مرحله بهبودی دارند. اسکنرهای اولتراسوند، دوربین‌های کوچک مورد استفاده در جراحی مفاصل و وسایل تشخیصی، آزمایش‌های پاتولوژی و رادیولوژی و اسکن مغز تنها مواردی از تکنولوژی‌های عکس برداری هستند که می‌توان به وسیله طب از راه دور آنها را انجام داد.
2-2-1-2 اصول کلی حاکم بر مسئولیت پزشکی
مسئولیت پزشکی نیز مانند هر مسئولیت دیگری مشتمل بر مسئولیت مدنی ، جزائی و انتظامی است و در آثارفقها ، از آن به عنوان ضمان طبیب یاد می شود برای تحقق مسئولیت پزشکی 3شرط اساسی لازم است که آنها را عناصر تشکیل دهنده مسئولیت می گویند و آن عبارت است از :1.خطای پزشکی 2.خسارت .3رابطه سببیت .با توجه به مراتب فوق مسئولیت پزشکی را می توان چنین تعریف کرد:
الزام پزشک به جبران خسارت ناشی از جرم ، خطا یا ضرورت که در نتیجه اقدامات پزشکی به دیگر ی وارد کرده است .از طرفی دیگر ، از مفهوم مخالف جرم و خطا مندرج در تعریف چنین مستفادمی گرددکه اقدامات پزشکی می بایست در چارچوب قوانین ومقررات جاری و در برگیرنده شرایط مقرر قانونی باشد تا پزشک مبری از مسئولیت شناخته شود.
2-2-1-3 مسؤولیت مدنی پزشک در فضای مجازی
مسلماً عدم ارائه تفسیری نوین از نظام مسئولیت پزشکی سنتی با نیازهای امروز جامعه و عدم تصویب قوانینی که رافع مسائل و مشکلات ناشی از مسئولیت اشیاء و فراوردهای جدید و تکنیک های نوین زیست پزشکی باشد ، عوارض جبران ناپذیر ی بدنبال خواهد داشت که ورود خون های آلوده به ایدز و هپاتیت و تزریق آن به بیماران مبتلا به هموفیلی و همچنین شیوع این بیماری های واگیر دار و مهلک از جمله آنهاست در این راستا سلامت الکترونیکی و بهره مندی از تکنیک های نوین پزشکی نیز همانند دستگاه ها و فرآورده های جدید چالش های حقوقی و اخلاقی جدیدی فراروی بشر و جوامع انسانی قرار می دهد در چارچوب نظام کنونی مسئولیت به طور کلی ، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
2-2-1-4 سلامت الکترونیک و تئوریهای مسئولیت مدنی تیم پزشکی از راه دور
بنا بر این قبل از پرداختن به مسئولیت تیم پزشکی در اعمال جراحی که قابل تعمیم به پزشکی از راه دور نیز است لازم است تئوریهای مسئولیت تیم پزشکی را مورد مطالعه قرا
ر دهیم که عبارتند از :
تئوری مصونیت خیرخواهانه
تئوری مسئولیت مشترک
تئوری مسئولیت کارفرما
تئوری مسئولیت ناخدای کشتی
و تئوری مسئولیت قانون
در اینجا به تشریح سه مورد می پردازیم که کاربرد بیشتری در سلامت الکترونیکی دارد.
تئوری مسئولیت کارفرما:
مفهوم این تئوری آن است که کارفرما مسئول اعمال و رفتار کارکنان خویش است در اینجا مسئولیت کارفرما تقریباً یک مسئولیت غیر اداری است و بر این فرض استوار است که همواره دفاع کارکنان بیمارستان به نفع بیمارستان است هیچ یک از دیگر زمینه های حقوقی ، به اندازه پرسنل درمانی و پرستاران این نظریه کاربرد نیافته است .با گسترش بیمه خدمات درمانی و عبور بیمارستان ها از خط نامرئی ارائه مراقبت های خیریه به سوی یک موسسه تجاری بتدریج در زمینه دعاوی حقوقی مطرح شد و با تفکیک اعمال پرسنل درمانی به اداری و پزشکی ، این فرضیه مطرح شد که چنانچه پرسنل درمانی عملی انجام داده باشند که جزو معیارهای پزشکی قرار بگیرد مسئولیت آن پزشک و اگر بتوان عمل را اداری تلقی کرد، مسئولیت آن بر عهده بیمارستان خواهد بود. از نقطه نظر حقوقی این سوال مطرح شد که آیا فعل پرسنل درمانی، پزشکی است یا اداری که سرانجام در سال 1957 این روش ارزیابی به عنوان سیستم ساختگی تقسیم بندی عملکرد پرستاران و کادر درمانی شناخته شد و کاربرد پایه و اساس پزشکی در قبال اداری ممنوع اعلام گردید .
تئوری نا خدای کشتی :

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تئوری نا خدای کشتی ، هرگونه فعل کارکنان بیمارستان را مادامی که تحت نظارت جراح کار می کنند از بیمارستان سلب می کند. بر اساس نظر دادگاه ها ، این کارکنان بیمارستان ، (کارکنان فرضی )پزشک محسوب می شوند. پزشک حق دارد تصور کند که کارکنان بیمارستان صلاحیت پیگیری فرامین منطقه وی را دارا هستند ، زیرا نمی توان از پزشک انتظار داشت تا پیوسته بر بالین بیمار حاضر باشد و از او مراقبت کند .امروزه با توجه به ارتقاء نقش مسئولیت پرستاران و دیگر کادر درمانی در نظام ارائه خدمات درمانی ، و تکامل تئوری مسئولیت قانونی تمسک به تئوریهای قبلی در انطباق با تعیین میزان مسئولیت همکاران جراح در تیم پزشکی کم رنگ شده که بازتاب دقیق تری از وضعیت کنونی مسئولیت را به نمایش می گذارد
تئوری مسئولیت قانونی :

مسئولیت قانونی یا مستقیم بدین معنی است که شخص حقوقی جدا از وظیفه که به عنوان کارفرما بر عهده دارد موظف است تا مطمئن باشد که بیماران از مراقبت های مناسب برخوردار می شوند.
فرضیه اصلی تئوری مسئولیت قانونی بر این اندیشه استوار است که هر فرد از مسئولیت مستقیم قانونی برخوردار است و تمامی کارکنان گروهی پزشکی در قبال اعمال خود از یک سطح اولیه مسئولیت برخوردارند چه این فرد حرفه ای باشد یا غیر حرفه ای . اگر فردی که جزو کارکنان است فاقد صلاحیت باشد و سرپرست نیز مشکل را به درستی حل و فصل نکند ، علاوه بر مسئولیت کارمند ، مسئولیت غیر مستقیم نتیجه عملکرد وی نیز متوجه او خواهد بود . با توجه به تئوری های ارائه شده می توان نتیجه گرفت که وقتی سخن از تیم پزشکی است ، طبیعتاً اولین مطلبی که به ذهن متبادر می گردد این است که یک نفر به عنوان سرپرست تیم پزشکی ، همچون نا خدای یک کشتی ، آن را هدایت و رهبری می کند . همچنین وضعیت در تشخیص مسئولیت افراد در سلامت الکترونیکی نیز ساری و جاری است .
2-2-1-5 مسئولیت مدنی تیم پزشکی از راه دور در نظام حقوقی ایران :
در نظام حقوقی ما از میان نظریات و تئوریهای ابراز شده دو نظریه بیشتر قابل دفاع است نظریاتی که به نظر می رسد با دکترینهای پذیرفته شده نظام حقوقی فرانسه و بسیاری دیگر از کشورها نیز قابل انطباق است دیدگاهی که به تئوری نا خدای کشتی موسوم است ، و دیدگاه دوم بر این فرض استوار است که وقتی چند نفر در یک تیم پزشکی هستند و سهمی مستقل از دیگران در عمل خویش دارند دیدگاهی که امروز در چارچوب تئوری مسئولیت قانونی مورد مطالعه قرار می گیرد .هر یک از دو دیدگاه ارائه شده مزایایی دارند ، دیدگاه اولی که مبنی بر تئوری نا خدای کشتی است منطقی تر به نظر می رسد ولی دیدگاه دوم ، که مبتنی بر تئوری مسئولیت قانونی است با شرایط جدید بیشتر انطباق دارد . طبیعتاً در وهله نخست اینگونه به نظر می رسد ، جراح که رهبری تیم پزشکی را بر عهده دارد مسئولیت سنگین تری هم بر دوش دارد و در دیدگاه دوم این نکته قابل توجه است که هر اقدامی در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *