نتایج جستجوی: ایفای تعهد

دانلود مقاله اجرای عین تعهد و ایفای تعهدات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بند سوم:انواع ضمانت اجرا در کنوانسیون بیع بینالمللیمقررات کنوانسیون در خصوص ضمانت اجرای تخلف متعهد از انجام تعهد خویش در موارد مختلفی و بسته به وضعیتهای گوناگون متعهد و تعهد بیان شده... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله اجرای عین تعهد و ایفای تعهدات بسته هستند

دانلود مقاله جبران خسارت و ایفای تعهد

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} «در صورتیکه طرف متعهد به پرداخت پول )در اجرای تعهد( خود کوتاهی کند دیگری میتواند الزام او را به پرداخت بخواهد»ماده فوق قاعده کلی را در اصول بیان میکند؛ که به موجب آن میتوان درصورت عدم... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله جبران خسارت و ایفای تعهد بسته هستند

مقاله با موضوع جایگاه تعهدسازمانی در علوم مختلف و مدیریت منابع انسانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-3-1)مفهوم تعهد سازمانی2-3-1-1)معنا ی لغوی تعهد “تعهد” در زبان فارسی و در فرهنگ معین به معنای”گردن گرفتن شرط و پیمان و خود را ملزم به انجام عملی دانستن”تعریف شده است. “تعهد”... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع جایگاه تعهدسازمانی در علوم مختلف و مدیریت منابع انسانی بسته هستند

اصل لزوم قراردادها و تعهدات قراردادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اصل لزوم، یکی از احکام بنیادی عقود و از اصول عقلایی منطبق با نیازهای جامعه است، مطابق این اصل، در صورت شک در لزوم یا جواز عقد، به لزوم آن حکم خواهد شد، پس چنانچه تردید شود، عقدی که واقع... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای اصل لزوم قراردادها و تعهدات قراردادی بسته هستند

دموکراسی و شهروندی و تعهدات و مصونیت ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ترنر در تحلیل انواع شهروندی گفته است که دو جنبه وجود دارد: یکی عمومی/ خصوصی در فرهنگ غربی و دیگری موضوع شهروندی فعال/ منفعل می باشد (ترنر، 1994؛ به نقل از آوازه، 1389: 42). در واقع، ترنر یک طرح... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دموکراسی و شهروندی و تعهدات و مصونیت ها بسته هستند

پایان نامه مبنای تعهدی تعدیل شده و سطوح مسئولیت پاسخگویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-3- بخش دوم: مسئولیت پاسخگویی2-3-1- مفاهیم مسئولیت پاسخگویی مفهوم امروزی مسئولیت پاسخگویی ، که سابقه آن هم پای حیات نظام های سیاسی مردم سالار و ریشه آن در فلسفه است، بر ارکانی نظیر پذیرش... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مبنای تعهدی تعدیل شده و سطوح مسئولیت پاسخگویی بسته هستند

تحقیق درباره الزام متعهد به انجام عین تعهد و مسئولیت پیش قراردادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} قانونگذار ایران نیز بر مطلب ذکر شده صحّه گذاشته است و در همین راستا ماده 266 قانون مدنی مقرّر می دارد: ((در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره الزام متعهد به انجام عین تعهد و مسئولیت پیش قراردادی بسته هستند

تحقیق درباره تعهد به معنی خاص التزام مالی است و تعهد به معنی خاص التزام مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1-باید معیّن یا دست کم قابل تعیین باشد: این ویژگی در مقابل مردّد بودن موضوع تعهد قرار می گیرد که به صورت بر عهده گرفتن یکی از دو موضوع به نحو تردید می باشد. البته ممکن است که طلبکار یا متعهد... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره تعهد به معنی خاص التزام مالی است و تعهد به معنی خاص التزام مالی بسته هستند

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مفهوم سازی تعهد سازمانی و نظریه رهبری تحول آفرین

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جدول شماره 2-2) سیر تاریخی اندیشمندان عرصه سرمایه اجتماعی در یک نگاه2-3- گفتار دو : پیروی سازمانیمحققان بر این باورند که پیروی دارای یک مفهوم مشخص است به این معنی که تمام افراد به نحوی می... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مفهوم سازی تعهد سازمانی و نظریه رهبری تحول آفرین بسته هستند

تعهد رابطه حقوقی است و تعریف تعهد سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ارتباطات سازمانی به چندین روش رفتار اعضا را کنترل می کند. سازمان ها ، سلسله مراتب اختیارات و دستور العمل های رسمی دارند که کارکنان باید آن را رعایت کنند. ارتباطات غیر رسمی هم رفتار اعضا... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده | دیدگاه‌ها برای تعهد رابطه حقوقی است و تعریف تعهد سازمانی بسته هستند