فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان …

ترازوی دیجیتالی مدل ساکا، ساخت کشور آلمان با دقت 05/0کیلوگرم برای اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها.قد سنج مدل ساکا، ساخت کشور آلمان، با دقت 01/0 سانتیمتر برای سنجش قد آزمودنی‌هاچرخ‌کار سنج مونارک…

بررسی نقش زن در قصه‏های گیلانی- قسمت 8

هر حکایت دارای یک ماجرا است که غالباً کوتاه و ساده است و دارای پیچیدگی نمی‏باشد؛ به عبارت دیگر، پیرنگ حکایت، فوق‏العاده ابتدایی، ساده و سرراست است. گفت‏وگو جزئی اساسی…

بررسی تاثیرات میانجی گری سبک رهبری تحول گرا بر رابطه بین هوش …

 تعریف نظری متغیرهای تحقیق1-7-1) استرس شغلیاسترس شغلی را می‌توان کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه‌ای که خواستهای محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند…