دسته بندی علمی – پژوهشی : تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و …

حمد و سپاس مقرون به اخلاص صانعی را زیبد که صفحه فلک بوقلمون را به سواد و بیاض «تُولِجُ الَّیْلَ فىِ النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فىِ الَّیْل»۱ ملمّع۲ ساخت و شکر و…

سامانه پژوهشی – تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و …

________________________نهج البلاغه، خطبه ی اوّل.مجمل التواریخ و القصص، ص۱٫نهج البلاغه، همان.همان، خطبه ی ۱۸۵٫۴-۲-۴ سیرت رسول اللهاین کتاب، ترجمه و انشای رفیع الدین اسحق بن محمد همدانی قاضی ابرقوه(۵۸۲-۶۲۳ه.ق) است…

پژوهش – تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و نثر …

حال در این جا به واژه شناسی کلمه ی تحمید و دیباچه پرداخته و سیری را که دیباچه ها در طول قرن چهارم به بعد سپری نموده اند، بیان می…

نقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران- قسمت ۲۴

در متون کهن در بیان ویژگی‌های کلاغ آمده است:«بعیدالاسفار است و او اول مرغی بود که بعد از طلوع فجر شروع در پریدن کند و جوز بسیار جمع کند و…

نقش جانوران در فرهنگ افسانه‌های مردم ایران- قسمت ۹

۳-۴- اسب «اسب،‌ اسپ از ریشه اس به معنی دونده یا تیزتک. چون اسب تیزتک‌ترین جانور اهلی است،‏‏ْ‏ٌ‎ چنین نامیده شده است.» (اورشیدی، ۱۳۷۱: ۱۰۳)«باید دانست که ایران یا ماد،…