جستجوی مقالات فارسی – تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و …

«مُتَوَحِّدٌ إِذْ لَا سَکَنَ یَسْتَأْنِسُ بِهِ وَ لَا یَسْتَوْحِشُ لِفَقْدِهِ».۷ دمسازى نداشته است تا از آن جدا افتد و بترسد که تنهاست.ما شبانه روز چندین بار در نمازهای یومیه اذعان می…

اعتراض در شعر فروغ۹۱- قسمت ۳۷

حلقهی خوشبختی است، حلقهی زندگی است.روزها گذشتروزهایی که به امید وفای شوهر به هدر رفته هدرزن پریشان شد و نالیدوای این حلقه که در چهرهی اوباز هم تابش و رخشندگی…