دسته بندی علمی – پژوهشی : مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی۹۳- قسمت ۸

همانطوری که اشاره شد در متون دینی ما بر مبحث انسان شناسی بسیار تاکید شده که علامه حسن زاده آملی با بیان برخی از آیات و روایات در این زمینه…

دسته بندی علمی – پژوهشی : مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی۹۳- قسمت ۹

«هر که بشناسد نفس خود را بزرگ شود أمر او، یعنى شأن و مرتبه او. »«مَعْرِفَهُ النَّفْسِ أَنْفَعُ الْمَعَارِفِ»«معرفت نفس خود سودمندترین معرفتهاست‏.»«نَالَ الْفَوْزَ الْأَکْبَرَ مَنْ ظَفِرَ بِمَعْرِفَهِ النَّفْسِ»«رسیده است…

مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی۹۳- قسمت ۴

۲-۵٫خلافت الهیه انسان ومصداق اتم آن در عصر حاضر ۱۱۸۳٫ولایت تکوینى و تشریعى‏ ۱۱۹۳-۱٫برتری ولایت بر رسالت و نبوت ۱۲۱۳-۲٫علت استمرار ولایت و انقطاع نبوت ورسالت انسان کامل ۱۲۱۳-۳٫ برگشت…

مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی۹۳- قسمت ۵

۲٫دلایل خاص انتخاب موضوعاز آنجا که تصویر جایگاه انسان بویژه انسان کامل در هستی از منظر اهل عرفان و نیز مراتب وجودی و ادراکی آدمی و ده‌ها مسئله مهم دیگر…

مستندات قرآنی و روایی انسان ‌شناسی علامه حسن زاده آملی۹۳- قسمت ۶

۹٫فایده تحقیقبدیهی است که نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده ی تمام مراکز یا موسسات علمی و پژوهشی که تحقیق و پژوهش درباره انسان شناسی و همچنین علوم اسلامی…