برررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در اداره آموزش و پرورش شهرستان لنگرود- قسمت …

ترقی در زندگی حرفه ای و شخصی خویش ندارند.در محیط های صنعتی و سـازمانی عوامل و علل مختلفی را می توان برای بروز فرسودگی شغلی معرفـی کـرد کـه عمـده ترین…

تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و …

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج۶، ص۲۷۹٫امام علی(ع) جمع نشده است. زیرا پس از قرآن و کلام پیامبر (ص) سخنان وی بزرگ ترین نمونه بلاغت است.۱بیان دیدگاه سخن سنجان…