منابع تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدت استفاده، انتخاب کالا

استفاده کردند.لیاو و همکاران139 (2011) با تأکید بر مزایای سرمایه گذاری در پرتفوهای بین المللی، بیان می کنند که با تمایل جاری نسبت به کار در بازارهای جهانی، اهمیت درک…

منابع تحقیق با موضوع پردازش اطلاعات

استفاده تبدیل می‌شوند و پس از بهبود آنها، الگوهایی که کارا محسوب می‌شوند، در یک سیستم اجرایی به کار گرفته خواهند شد. 2-3-5- داده کاوی و رابطه آن با علم…

منابع تحقیق با موضوع رقابت در بازار، بورس تهران، بازار سهام

شرکت منتشر شده است، و اگر اطلاعات تازه‌ای درباره این شرکت و یا صنعت و کل اقتصاد برسد، در یک بازار کارا، بلافاصله تعدیل قیمت صورت می‌گیرد. این کارایی کمک…

منابع تحقیق با موضوع بازار سهام، شاخص بازار بورس، ساختار بازار

عموما از مدل‌های کلاسیک سری زمانی و تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود، هر کدام از این دو، تعداد زیادی الگوریتم دیگر را شامل می‌شوند که کار جمع بندی و نتیجه گیری…

منابع مقاله با موضوع Billy، not، narrator، one

is no final resolution for the trauma; recovery is never complete. The impact of the event continues to reverberate throughout the survivor’s lifecycle since issues that were sufficiently resolved at…

منابع مقاله با موضوع Billy، He، an، Dresden

life events of Billy since his birth, even his pre-birth as seen by him, until his death which is also predicted by him. The chronological chain of events is as…

منابع مقاله با موضوع not، Billy، an، He

and specifically the destruction of Dresden. For him this subject was significant enough to make both a masterpiece and a good fortune out of it. Yet when he started writing,…

منابع مقاله با موضوع Billy، part، He، symptoms

with alcohol very much. Yet there are only two situations in which he drinks. Once in 1961 on New Year’s Eve: It was New Year’s Eve, and Billy was disgracefully…

منابع مقاله با موضوع not، an، He، railway

t nightmares and lack of sleep six months after the incident, that how his sleep was still disturbed by recurrent memories and images: ‘it is strange to think how to…

منابع مقاله با موضوع trauma، an، not، symptoms

within an information-processing model in which, the person is initially assailed by the intrusive and emotionally disturbing memories of the trauma and tends to use avoidant strategies to ward off…