بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه۹۱- قسمت ۳

۶-مناظره امام با عالم سنی ۱۵۳۴-۱-۴-اهمیت مناظره های امام رضا(ع) ۱۵۴۴-۲-بخش دوم: حقوق بشر ۱۵۶۴-۲-۱-تعریف حقوق بشر ۱۵۶۴-۲-۲-امام رضا(ع) و رفتا بشر دوستانه با غیر مسلمانان ۱۵۶۴-۲-۲-۱- رفتار با مشرکین…

جایگاه نظریه اشاعره در ادبیات فارسی- قسمت 10

مجالس سبعه : مجموعه هفت خطابه یا «هفت مجلس» تدریس و تعلیم مولاناست ؛ فیه ما فیه : شامل تقریرات مولاناست در مجالس گوناگون ؛ کلیات یا دیوان شمس (غزلیات)…

ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک- قسمت ۶- قسمت 2

هر کس از هر کس دیگری می‌تواند بیاموزد: بپذیرید که شما هرگز نمی‌توانید متخصص همه امور باشید و همیشه فرصتهایی برای یادگیری از دیگران برای شما وجود دارد.   تغییرات…

تحلیل وضعیت انبارداری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال 1391- قسمت 67

AbstractIntroduction and Objective : In hospital, about one-third of the annual expenditure budget is spent on inventory, including medicines.. Therefore, an effective inventory management is needed to achieve satisfactory level of…

تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران

دانشکده علوم انسانیگروه آموزشی حقوقپایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:حقوق گرایش:جزا و جرم شناسیعنوان:تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایراناستاد راهنما:خانم کبری فیضیاستاد…