نگارش پایان نامه درباره : مدل فراشناختي : مدل‌هاي درماني اختلال وسواس فكري و عملي

2-2-3 مدل فراشناختي فراشناخت نخستين بارتوسط كانت[1]فيلسوف آلماني مطرح شد. وي باطرح اين مساله كه خودشناخت نيزمي‌تواند موضوع شناخت باشد،ابعاد جديدي ازآنرا مورد مطالعه قرارداده است(محبوب و مصطفايي، 1388). نظريه وتحقيق…

راهنمای پایان نامه – مدل‌هاي درماني اختلال وسواس فكري و عملي

2-1-11 سايرويژگي ها(سني، جنسيتي و فرهنگي) علائم اختلالات وسواس فكري و عملي دركودكان معمولا”مشابه بزرگسالي است. تشريفات شستشو، وارسي وآيين‌هاي نظم وترتيب دركودكان نيزوجود دارد. با اين تفاوت كه به…

پایان نامه فرمت ورد : بررسی باليني وسواس و زيرمجموعه‌هاي وسواس

2-1-2 سيماي باليني وسواس اختلال وسواس فكري و عملي در زمره‌‌ي شايع‌ترين اختلالات اضطرابي است. شيوع طول عمر آن حدود 5/2%  گزارش شده است. اين اختلال اغلب در نوجواني يا…