مثلث مدیریت پروژه

  زمان: منظور از محدودیت زمانی مقدار زمان در دسترس به منظور تکمیل پروژه می باشد. هزینه:منظور از محدودیت هزینه مقدار بودجه در دسترس برای تکمیل پروژه می باشد. چشم…

شناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان

پردیس قمدانشکده مدیریتشناسایی و رتبه بندی مولفه های هوش معنوی کارکنان(مطالعه موردی کارکنان مراکز فرهنگی آموزشی منتخب)نگارشمهدی اسماعیلیاساتید راهنما: دکتر قدرت اله باقری و دکتر حمید زارعپایان نامه برای دریافت…

جایگاه زن در رمان شمس وطغرا از محمدباقر خسروی- قسمت 16

طغای خاتون   مادر طغرا، چهل ساله   خانهدار ، دیندار، حسن و جمال بیبی فردوس   خالۀ شمس، دایۀ طغرا، شصت ساله   متدّین، رابط عشاق، شوهر مرده ننه…

چه موضوعاتی در اشعار سیاسی فیتوری بارزتر است- قسمت 14

اما بعد از وفات پیامبر اکرم (ص) ، امام علی (ع) به طور مستقیم عهده دار حکومت نشـد ، زیـرادر واقعه « سقیغه » ابوبکر به عنوان خلیفه مسلمانان معرفی…

بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه۹۳- قسمت ۱۶

دانشمندان اسلامی و نکته سنجان علم و ادب از مذاهب مختلف اسلام، در کتاب نهج‌البلاغه نقّادی و بررسی دقیق نموده و نتیجه تحقیق خود را برای ما بدینگونه بازگو میکنند:…

سیاستگذاری و مدیریت پوشش در جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸- قسمت ۶

سال ۱۹۷۰ نقطه آغاز توجه یونسکو به توسعه فرهنگی به مثابه یکی از ابعاد توسعه عمومی و جزء تفکیک‌ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از دیدگاه علم سیاستگذاری، سیاست فرهنگی…

تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه شعب بانک ملت استان ایلام)

دانشکده علوم انسانیپایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‏ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی)تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت…

مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان- قسمت ۵- قسمت 2

یکپارچه درکلاس های معمولی     عدم جداسازی دانش آموزان بااستعداد/غیر با استعداد.     اعتماد بیشتر به توانایی چالش های ترجیح تحریک کار به طور مستقل.      …

تجزیه و تحلیل مصرف آب در استان کرمان با استفاده از داده ستانده منطقه¬ای با تاکید بر بخش کشاورزی۹۳- قسمت ۲

تعهدنامه اصالت اثراینجانب حمزه شمس الدینی دزدان تعهد می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این…

بهائیت از منظر حقوق جزا – Copy- قسمت ۸

برای حکم به به ارتداد شخص وجود شرایطی لازم است که عبارتند از : بلوغ ، عقل ، اختیار ، قصد.[۲۲۶]با توضیحاتی که در خصوص این جرم بیان شد به…