پایان نامه درمورد درگیری شغلی:هزینه های ترک شغل

هزینه های ترک شغل

هزینه های ترک خدمت کارکنان را می توان به شرح ذیل تشریح نمود :

  • هزینه های مربوط به پست بلاتصدی : شامل هزینه های مربوط به مصاحبه خروج، هزینه های اداری قطع حقوق و دستمزد و استعفا، هزینه دانش و مهارت از دست رفته.
  • هزینه های استخدام کارکنان جدید: شامل هزینه آگهی و پست، هزینه کارمندیابی (بررسی سوابق کاری، مصاحبه استخدامی، اجرای آزمون های استخدامی برای بررسی مهارتها و استعدادها) و هزینه ورود یک فرد جدید به سازمان (تشکیل پرونده استخدامی-  اداری ، صدور کارت شناسایی).
  • هزینه های آموزش: شامل هزینه معارفه و توجیه کارکنان تازه وارد، هزینه های صرف شده برای آموزش مهارت های مورد نیاز (جزوات، کتاب ها، حق التدریس مدرسین)، حقوق و مزایای شاغل تازه وارد تا زمانی که برای کار آماده شود، هزینه ساعات صرف شده برای تعیین وظایف و تشریح کار به کارکنان تازه وارد.
  • هزینه های کاهش بهره وری: هزینه بهره وری پایین کارکنان تازه استخدام، هزینه اشتباهات احتمالی کارکنان تازه وارد، هزینه تکمیل طرح های در اختیار کارکنان کلیدی پس از استعفای آنان . (علیزاده، 1386، ص. 74).

 

 

2-1-5) مدل عوامل موثر بر ترك خدمت كاركنان

پرايس در مدل خود عوامل موثر بر ترك خدمت را به سه دسته تقسيم مي كند

  • متغير محيطي

فرصت هاي محيطي از قبيل موجود بودن شغل هاي جايگزين، ترك خدمت را افزايش مي دهد. فرصت بيشتر ، آگاهي كاركنان را در باره شغل هاي جايگزين و هزينه و منفعت آن افزايش مي دهد و اگر به نظر برسد كه مزاياي شغل جايگزين از هزينه هاي آن بيشتر باشد كاركنان شغل خود را ترك مي كنند.

 

  • متغير هاي فردي

الف- آموزش عمومي: اندازه اي است كه دانش مورد نياز براي يك شغل بين كاركنان قابل انتقال است .ب- درگيري شغلي: عبارت است از تمايل به تلاش در شغل. هرچه درگيري شغلي كاركنان بالاتر باشد پاداش بيشتري دريافت مي كنند و رضايت شغلي آنان بيشتر مي شود .

3- متغير هاي ساختاري

الف- استقلال: درجه اي است كه در آن يك كارمند قدرت شغلي را اعمال مي كند. استقلال، ترك شغل را كاهش مي دهد.

ب- فرصت هاي ترفيعي: عبارت است از درجه گردش بالقوه منصب هاي شغلي.

ج- روتين سازي: شغل هاي تكراري به دليل كاهش رضايت شغلي ، باعث افزايش ترك خدمت مي شود.

د- حمايت اجتماعي: عبارت است از كمك از سوي سرپرست، همكاران و خانواده در حين مشكلات شغلي. اين حمايت ترك خدمت را كاهش مي دهد.

ه- عدالت توزيعي: اندازه اي است كه بر آن پاداش ها و تنبيه ها متناسب با عملكرد شغلي باشد.

و- استرس شغلي: چهار نوع استرس عبارتند از : كمبود منابع، ابهام نقش، تضاد نقش و حجم كاري.

ز- پرداخت: پول و مزايايي كه كاركنان براي انجام كار دريافت مي كنند. پرداخت با تاثير مثبت بر رضايت شغلي باعث كاهش ترك خدمت مي شود. (شهبازي و همكاران ، 1387، ص 42).

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

« رابطه درگیری شغلی با تمایل به ترک شغل کارکنان با توجه به نقش تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره امور مالیاتی استان گیلان) »