پایان نامه ارشد روانشناسی : حوادث رانندگی

این تحقیق بررسی رابطه اختلالات خواب در بروز حوادث رانندگی محورآزادراه کرج قزوین در سال 1388 می باشد .
ب) اهداف جزئی :
– بررسی نقش GPS در کنترل ساعت کار رانندگان حرفه ای
– تعیین نقش برگزاری کلاسهای آموزشی در جهت کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی
– معطوف نمودن نظر مسئولین به استفاده بیشتر از تکنولوژی و فن آوریهای روز در جهت کاهش خواب آلودگی رانندگان
– بررسی رابطه سن و نوع تغذیه راننده با حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی
– کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی در آزادراه کرج قزوین واستفاده از تحقیقات انجام شده در کاهش حوادث محورهای مشابه
1-5 سوالات
الف) سؤال اصلی :
آیا اختلالات خواب بر وقوع حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین تأثیر دارد ؟
ب) سؤالات فرعی :
– آیا کنترل GPS وبررسی ساعت کار راننده بوسیله آن در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی ناوگان حمل بار و مسافر تأثیر دارد ؟
-آیا برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان در کاهش حوادث ناشی از خواب آلودگی تأثیردارد ؟
– آیا سن رانندگان در حوادث رانندگی ناشی از خواب تأثیر دارد ؟
– آیا یکنواختی مسیر آزادراهی در بروز حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی تأثیر دارد ؟
– آیا استفاده از فناوری مهندسی ترافیک در کاهش خواب آلودگی و حوادث رانندگی ناشی از آن تأثیر دارد ؟
– آیا نوع تغذیه رانندگان در بروز حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی تأثیر دارد ؟

فرضیه های تحقیق :
الف) فرضیه اصلی

اختلالات خواب بر وقوع حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین تأثیر دارد
ب) فرضیات فرعی
– کنترل GPS و بررسی ساعت کار راننده بوسیله آن در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی ناوگان حمل بار و مسافرتأثیر دارد .
– برگزاری کلاس های آموزشی برای رانندگان در کاهش حوادث ناشی از خواب آلودگی تأثیردارد.
– سن رانندگان در حوادث رانندگی ناشی از خواب تأثیر دارد .
– یکنواختی مسیر آزادراهی در بروز حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی تأثیر دارد .
– استفاده از فناوری مهندسی ترافیک در کاهش خواب آلودگی و حوادث رانندگی ناشی از آن تأثیر دارد .
– نوع تغذیه رانندگان در بروز حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی تأثیر دارد .

روش و قلمرو تحقیق :
هدف اصلی ارائه تحقیق بررسی تأثیر اختلالات خواب بر وقوع حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین می باشد. برای تحقق این هدف از دو روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده است . اطلاعات مورد نیاز از طریق ابزارهای ذیل جمع آوری گردیده است :
بررسی کروکی های ترسیمی توسط کارشناسان پلیس راه آزادراه کرج قزوین در سال 1388
پرسشنامه از رانندگان وسائط نقلیه عمومی حمل بار و مسافر
مجلات و کتابهای نوشته شده مرتبط با خواب آلودگی

1-3 حوزه استحفاظی پلیس راه آزادراه کرج قزوین
1-8 معرفی فصول پایان نامه
در فصل اول ضمن ارائه مقدمه و طرح مسأله ، سوال ها ، فرضیه ها و اهداف تحقیق بیان می گردد .
در فصل دوم پس از بیان مبانی نظری و پژوهشی تحقیق به پیشینه پاره ای تحقیقات بعمل آمده در ایران و سایر کشورها و همچنین ذکر تاریخچه مختصری از محور پرداخته خواهد گردید .
در فصل سوم به روش انجام تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته می شود .
در فصل چهارم با بهره گرفتن از نرم افزار EXCEL ضمن ارائه آمار توصیفی (فراوانی و درصد) تصادفات و نتایج حاصله از نظرسنجی به عمل آمده از رانندگان حرفه ای حمل بار و مسافر که سابقه رانندگی در محور مذکور را داشته اند ، به بررسی رابطه خواب با تصادفات محور پرداخته خواهد شد .
در فصل پنجم ضمن تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیق ، راهکارها و پیشنهادات عملی برای جلوگیری از بروز حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی محور بیان خواهد گردید .
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-9-1 اختلالات خواب:
گروهی از سندرمهایی هستند که با اختلال در میزان خواب،کیفیت خواب،زمان خواب یا اختلال در حالات رفتاری یا فیزیولوژیکی که در حین خواب رخ می دهد مشخص می شود (دکتر خسرو صادق نیت ){20}
1-9-2 آزاد راه
آزادراه به راهی گفته میشود که حداقل دارای دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض سه متر برای هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف آن به نحوی محصور بوده ودر تمام طول آزادراه از هم کاملا مجزا باشد و ارتباط آنها با هم تنها به وسیله راه های فرعی که از زیر یا بالای آزادراه عبور کند تامین شود و هیچ راه دیگری آن را قطع نکند. {19}

هوشیاری
هوشیاری یعنی درک محرک هایی که در محیط اطراف انسان قرار دارند. در واقع هوشیاری به معنای توجه و تمرکز کامل و آگاهی از رویدادهایی است که در اطراف اتفاق می افتد.

1-9-4 تصادف
عبارت است از وقوع سانحه منجر به جرح ، فوت یا خسارت و ترکیبی از این سه حالت که در نتیجه برخورد یک وسیله نقلیه با یک یا چند وسیله نقلیه ، انسان ، حیوان ، شیء بوجود می آید. (رازانی ، 1378) .

فصل دوم
مبانی نظری و پژوهشی

مقدمه :

خواب آلودگی رانندگان یکی ازعوامل تاثیر گذار در وقوع تصادفات جانخراش و وحشتناک در جاده های ایران و سراسر جهان است که همه ساله قربانیان زیادی می گیرد. متاسفانه همه ما بارها در روزنامه ها خوانده ایم و یا از طریق رسانه ها شنیده ایم که اتوبوسی به صورت طبیعی در جاده ای در حرکت بود، ناگهان از مسیر خود منحرف شده و به خودروی مقابل برخورد نموده و یا به دره ای سقوط کرده و حاصل آن فوت و مصدومیت شمار زیادی از مسافران بی گناه بوده است که در بین بدنه متلاشی شده اتومبیل و پاره های آهن جان سپرده اند .

عکس 2-1 سقوط اتوبوس از پل رودخانه کرج

خواب آلودگی چیست ؟

در حالت ایده ال هر فرد در شبانه روز نیاز به 7 تا 8 ساعت خواب دارد . هر شخصی بواسطه داشتن ساعت بیولوژیکی در بدن پس از مدتی فعالیت و سوخت و ساز انرژی داخلی، نیاز به استراحت و خواب پیدا می کند . رانندگان جوان در ساعات اولیه صبح و ساعات پایانی شب اوج خستگی و خواب آلودگی را دارند و رانندگان میانسال بیشتر در ساعات 13 تا 15 دچار خواب آلودگی می شوند.
رانندگانی که از این الگو تبعیت نمی کنند ممکن است به خواب آلودگی دچار شده و ضمن چرت زدن ، کنترل وسیله نقلیه را از دست بدهند و متعاقب آن یا از جاده خارج شده و یا به مسیر مقابل منحرف شوند و حادثه ای ناگوار را رقم بزنند .
تصور کنید اگر راننده ای بدلایل مختلف دچار “خواب کوچک” یا اصطلاحا چرت به مدت 4 ثانیه شود در صورت داشتن سرعت 100 کیلومتر در ساعت ، مسافت 111 متر را بدون هیچگونه راهبری و کنترل خواهد پیمود . یعنی در طول این مدت کوتاه ، وسیله نقلیه به مسافت111 متر راننده نخواهد داشت .
بطور کلی سوانح و تصادفات مربوط به خواب آلودگی راننده در راه های برون شهری خصوصا آزادراهی بیشتر از معابر درون شهری اتفاق می افتد . بالا بودن میانگین طول سفر از یکسو و یکنواختی مسیر و سرعت وسیله نقلیه از سوی دیگر از اهم دلایل این موضوع به حساب می آید . اهمیت خواب آلودگی از آنجاست که راننده به تبع بروز آن مجبور به نوشیدن ، خوردن و یا بعضا باز کردن کمربند ایمنی میشود و این موارد خطرات مضاعف را به همراه خواهند داشت .

2-3 پیشینه بررسی نقش خواب آلودگی رانندگان

2-3-1-پیشینه تحقیق در ایران :

بررسی آمار تصادفات فوتی { 28 } حاکی از آن است که علت بسیاری از حوادث رانندگی کشور واژگونی خودروها بوده که بخش عمده آن از خواب آلودگی رانندگان ناشی می شود. این اتفاق در مورد وسایل نقلیه حمل ونقل عمومی از جمله کامیون ها و اتوبوس های مسافربری که مسافت های طولانی را می پیمایند 24 در صد بوده و با توجه به اهمیت و شدت تصادفات این گروه از وسایل نقلیه توجه بیشتری را می طلبد.
نتایج پژوهشهای گروه اجتماعی مرکز مطالعات استراتژیک آریا در ایران نشان می دهد 20 درصد تصادفات کشور ناشی از خواب آلودگی است و مرگ ومیر ناشی از آن سه برابر و مجروحان نیز دو برابر سایر تصادفات است. همچنین مجموع تعداد کشته ها و مجروحان تصادفات ناشی از خواب آلودگی 50 درصد بیشتر از تعداد کشته ها و مجروحان دیگر تصادفات است . { 28 }
آمار پزشکی قانونی حاکی از آن است که79 درصد از رانندگانی که به خاطر خستگی و خواب آلودگی کشته شده اند مرد و 21 درصد مابقی نیز زن بوده است با توجه به اهمیت موضوع وآثار مخرب تصادفات مربوط به خواب آلودگی منجر به مرگ و یا جراحت شدید ، سعی خواهیم نمود تا به پیشینه تحقیق در کشورهای مختلف پرداخته وتا حد امکان با بیانی ساده به خواب و اختلالات آن از جمله خواب آلودگی های روزانه و روش های کنترل آن بپردازیم .

عکس 2-2 اختلالات خواب

پیشینه بررسی نقش خواب آلودگی راننده در وقوع تصادفات در کشورهای مختلف:
2-3-2 انگلستان :
مطالعات انجام گرفته توسط مرکز تحقیقات خواب {1} نشان می دهد که خواب آلودگی راننده تا 20 درصد علل تصادفات در راه های یکنواخت را تشکیل می دهد. این بیانگر این مطلب است که هزاران فرد هر سال به دلیل خواب رفتن رانندگان پشت فرمان دچار سانحه می شوند . یک مطالعه {2} قدیمی تر بر روی تصادفات سال های 87 تا 92 مشخص کرده بود که 16% کل تصادفات راه ها و 23% کل تصادفات در جاده های اتومبیل رو (شاهراه ها ) به دلیل خستگی و خواب آلودگی اتفاق می افتد. تحقیق صورت گرفته توسط TRL (1) درصد کمتری را نسبت به تحقیق قبلی نشان می دهد : 9 تا10 درصد تصادفات کل راه ها و 15 درصد رانندگان در طول 12 ماه قبل حداقل یکبار در پشت فرمان به خواب فرو رفته بودند.{ 3 }

1– Transport Research Laboratory

تحقیق دیگری در مورد 2000 راننده که به علت عدم توجه به جلو یا فاقد عکس العمل ، تصادف کرده بودند نشان داد که در 11 درصد موارد این تصادف ، عامل خواب آلودگی راننده یکی از عوامل اصلی بوده است. {4}
2-3- 3 آمریکا :

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تحقیقات اخیر فراوان {6-5} در آمریکا تخمین های بسیار متفاوتی از سطح تصادفات جاده ای مرتبط با خواب آلودگی نشان داده اند. مؤسسه NHTSA (1) تخمین زده است که 56000 تصادف در ارتباط با عامل خواب آلودگی سالانه در آمریکا اتفاق می افتد که منجر به 40000 زخمی و 1550 کشته می شود{5}.
مطالعه دیگری نشان داده است که 17 درصد(حدود یک میلیون) از تصادفات جاده ای ، مرتبط با خواب آلودگی هستند{6}.
یک تحقیق صورت گرفته در سال 95 پیشنهاد کرده که ضریب 6/2 درصد کل تصادفات ناشی از بی توجهی رانندگان به دلیل خستگی و خواب آلودگی بوده است {7}.
مطالعه دیگری در مورد تصادفات فوتی در این دو جاده از شلوغ ترین جاده های آمریکا نشان داد که 50 درصد تصادفات فوتی در این دو جاده به دلیل خواب آلودگی راننده رخ داده بودند.
مطالعه دیگری ادعا می کند که 30 تا 40 درصد تصادفاتی که وسایل نقلیه سنگین در آن حضور داشته است به دلیل خواب آلودگی راننده بوده است. مطالعه دیگری {9} در مورد 205 راننده دو ایالت دیگر نشان داد که 35% رانندگان مذکور حداقل یکبار در طول 12 ماه قبل از زمان پرسش دچار خواب در حین رانندگی شده اند.

.NCSDR/NHTSA Expert Panel on Driver fatigue & Sleepiness; “Drowsy Driving and Automobile Crashes”,
تحلیلی بر روی تصادفات جاده ای سال های 90 تا 92 در ایالت کارولینای شمالی {8} نشان داد که 5104 تصادف به دلیل خواب رفتن راننده پشت فرمان اتفاق افتاده است که این عدد برابر 5/0 درصد کل تصادفات در آن دوره زمانی می باشد.
رانندگان جوانتر درصد بالاتری از این 35% را تشکیل می دادند و مردان 2 برابر زنان در حین رانندگی دچار خواب آلودگی شده بودند.
عکس 2-3 واژگونی تریلر

بر اساس بررسی که در دانشگاه استانفورد آمریکا بر روی اطلاعات کمیسیون ملی تحقیقات در مورد اختلالات خواب انجام شده ، اطلاعات زیر بدست آمده است :
40 میلیون آمریکایی به طور مزمن دچار اختلال خواب بوده ، 30-20 میلیون نفر به طور متناوب این اختلال را تجربه می کنند.
2- این اختلال از ابتدایی ترین روزهای عمر (sudden infant death syndrome ) تا آخرین روزهای عمر می تواند به سراغ هر کس بیاید . به همین ترتیب کسانی که چاق هستند، بیشتر دچار می شوند.
خواب رفتن پشت رل یکی از پر هزینه ترین و ویران کننده ترین مشکلات در اتوبان های آمریکا است سوانح در سر کار به علت محرومیت از خواب همگی به علت این اختلالات ایجاد می شوند .
15 میلیارد دلار هزینه مستقیم و حدود 100-500 میلیارد دلار هزینه غیرمستقیم اختلالات خواب برآورد شده است . هزینه غیرمستفیم شامل تصادفات مربوطه ، تخریب سرمایه های عمومی ، بستری شدن و مرگ می باشد .
اکثریت افراد جامعه از وجود این اختلالات آگاه نیستند ؛ حتی پزشکان مسئول مراقبتهای اولیه نیز از این امر مستثنی نیستند . 95% افراد با اختلال خواب نیز تشخیص داده نشده باقی می مانند .
– سازمانهای بین المللی و معتبر طی بررسی های خود ، علت بسیاری از حوادث ناگوار جهانی از جمله حادثه اتمی چرنوبیل ، تصادف قطارها و سوپر تانکرها ، سقوط هواپیماها و … را اختلال خواب عنوان نموده اند ، فلذا حفظ و ارتقاء بهداشت و سلامت خواب مخصوصاً در مشاغل حساسی که نیاز به تمرکز بالا ، واکنش به موقع و سریع و هوشیاری کامل دارند ، ضرورتی دو چندان می یابد که بی توجهی به آن می تواند منجر به خسارات جبران ناپذیری گردد .
استرالیا :
مؤسسه VIC ROADS که یکی از سازمان های ایمنی جاده ای در استرالیاست ، تخمین می زند که 25 تا 35 درصد (و حتی احتمالاً تا 50 درصد) تصادفات جاده ای در ارتباط با خواب آلودگی هستند .{10}

یک مطالعه در سال 94 {11} تخمین زده است که خواب آلودگی رانندگان عامل 6% تصادفات جاده ای و 15% از تصادفات فوتی و 30% حوادث منجر به جرح درراه های برون شهری است.
خواب آلودگی از عوامل اصلی تلفات جاده ای است. در سال 2000 در مجموع 603 نفر در راه های NSW کشته شده اند. از این تعداد 122 نفر در اثر تصادف با عامل خواب آلودگی کشته شده اند.
. تقریباً در 91% تصادفات مرگبار تنها یک کشته وجود داشته و در 7% آنها 2 نفر کشته شده اند. کمتر از 2% نیز 3 کشته یا بیشتر داشته اند. عامل خواب آلودگی راننده معمولاً در تصادفاتی که بیش از یک کشته دارند نقش بیشتری دارد.
2-3-5 آلمان :
یک مطالعه {15} برروی تصادفات جاده ای در ایالت باواریا تخمین می زند که 35% از تصادفات جاده ای مرگبار به دلیل کاهش توجه و خستگی و خواب آلودگی راننده بودند.

2-3-6 نیوزلند :
بین سال های 96 تا98 ، 114 تصادف جاده ای مرگبار (8% کل تصادفات مرگبار) و 1314 مجروح (5% مجروحان) به احتمال زیاد به دلیل خواب آلودگی راننده بوده اند .{12}.
یک مطالعه برروی 370 حادثه وسایل نقلیه سنگین در سال 97 نشان داد که در 7% تصادفات خواب آلودگی راننده یکی از عوامل مؤثر در حادثه بوده است .{13}.
نروژ
یک پرسش تحقیقاتی از 9200 راننده درگیر تصادف نشان داد که 9/3% از تصادفات در ارتباط با
خواب آلودگی راننده بودند اما تقریباً 20% از تصادفات شب هنگام به دلیل خواب آلودگی راننده اتفاق افتاده اند .{14}
در نروژ ، Sagberg مطالعه ای بر روی 29600 راننده که تصادف کرده بودند ، به کمک پرسشنامه انجام داد 10 درصد از مردها در دوازده ماه گذشته سابقه به خواب رفتن پشت فرمان را داشتند و به خواب رفتن پشت فرمان در مردها 5/2 برابر زنها بود . در این مطالعه خواب و خواب آلودگی راننده عامل شرکت کننده در 9/3% از تصادفات رانندگی بود که این رقم در تصادفات شبانه تا 6/18% افزایش می یافت . همچنین در کسانی که بیش از 150 کیلومتر بدون توقف رانندگی کرده بودند در 1/8% و در تصادفاتی که منجربه جرح شده بود در 3/7% عامل خواب آلودگی حضور داشت . در آنالیز رگرسیون عوامل زیر باعث افزایش شانس تصادف به علت خواب آلودگی بودند : جاده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *