پایان نامه ارشد روانشناسی : حوادث رانندگی

کننده است . بدیهی است تصادفات گذشته از ضایعات جانی ، خسارات مالی و اقتصادی که بهمراه دارد ، منجر به افت زندگی و دگرگونی سرنوشت بازماندگان همه می شود . در بحث تصادفات دامنه و تبعات به مردم کوچه و بازار و روستا و بیابان ، به اطفال بی گناه ، به سالمندان ناتوان ، به جوانانی که پر امید عناصر اصلی صحنه تولید و کار هستند هم کشیده می شود . از این گذشته شاغلین زحمتکش حمل و نقل جاده ای در معرض شدیدترین ضایعات جانی و روحی و خسارت مالی و شرمساری های اجتماعی پس از آن قرار دارند . زندان ها به راحتی پر و بیمارستان ها با سختی پذیرای مصدومین حادثه هستند و در واقع یک تصادف به منزله در هم پیچیده شدن طومار چند زندگی است . پرواضح است شرایط ایمنی جاده ها ، نظارت های مستقیم پلیس ، اعمال مدیریت منظم و حساب شده دستگاه های دولتی و … بر کاهش تصادفات تأثیر مستقیم داشته و کسیکه در این راه دل نمی سوزاند ، خانواده های زیادی را در آتش انهدام خواهد سوزاند .
شهرهای اصلی ما آنچنان سریع به شهرهای بزرگ و بی اندازه شلوغ تبدیل شده اند که فرصتی برای تحول رفتاری برای بسیاری از شهروندان به ویژه مهاجران باقی نگذاشته اند . از اینجاست که نقش دستگاه های دولتی آشکار می گردد . تنها با دل مهربان نمی توان بر این معضل غلبه کرد .
همت ملی و اعتقاد نهادها و سازمان های ذیمدخل در امر ترافیک در حل این مشکل بسیار اهمیت دارد .

4-2 آمار توصیفی

آمار توصیفی داده های بدست آمده از تجزیه و تحلیل کروکی های ترسیمی با بهره گرفتن از نرم افزار EXCEL مورد ارزیابی واقع که نتایج حاصله به شرح جداول و نمودارهای آتی می باشد .

4-2-1 فراوانی تصادفات

جدول 4-2-1-1، درصد فراوانی مجروحین و فوت شدگان حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین
در سال 1388 به تفکیک علت تامه تصادف

نمودار 4-2-1 درصد فراوانی مجروحین و فوت شدگان حوادث رانندگی در آزادراه کرج قزوین
در سال 1388 به تفکیک علت تامه تصادف

4-2-2 نوع وسائط مقصردر تصادفات ناشی از خواب آلودگی

4-2-3 جنسیت رانندگان مقصر

4-2-4 ساعات خواب آلودگی

4-2-5 آمار مقایسه ای مسیر های حرکت

4-2-6 نتایج حاصله از پرسشنامه اول (بررسی کیفیت خواب رانندگان )

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-2-6

4-2-7 کیفییت استراحتگاه های موجود

4-2-8 علت خواب رفتن رانندگان

نمودار فوق حاکی از آن است که:
30% رانندگان ناوگان حمل بار ، طولانی بودن ساعات رانندگی را عامل خواب آلودگی میدانند . تاکنون از سوی سازمان حمل و نقل وپایانه های کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی ابزارکنترل ساعت کار برای رانندگان حمل بار تعریف نشده است
20% ازرانندگان حمل مسافر معتقدند : استفاده از دارو و موادمخدر عامل اصلی خواب آلودگی رانندگان و حوادث ناشی از آن است . به نظر میرسد :الف )عدم اختیار رانندگان مسافربری در تعیین زمان سفر ب ) اجبار آنان به رانندگی در هنگام دارا بودن مسافر علت تمایل بیشتر رانندگان حمل مسافر به مصرف مواد مخدر نسبت به ناوگان حمل بارباشد .
32% هر2 گروه از رانندگان حمل بار ومسافر معتقدند که نامناسب بودن شرایط استراحت رانندگان عامل اصلی حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی است
آموزش در خصوص چکونگی برنامه ریزی به رانندگان خصوصا ناوگان مسافربری سبب کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی می گردد

مکانهای استراحت رانندگان
برابر تحقیق انجام شده:
78% از رانندگان حمل بار در هنگام توقف و در داخل خودرو استراحت می نمایند 2% دارای راننده کمکی و داخل خودرو و در حرکت خودرو استراحت مینمایند و 20% مابقی در منزل استراحت می نمایند تمایل استفاده رانندگان حمل بار از استراحتگاه های پایانه حمل بار صفر است
58% از رانندگان حمل مسافردر هنگام توقف و در داخل خودرو استراحت می نمایند 22% داخل خودرو و در هنگام حرکت خودرو استراحت مینمایند و 8% شبها در منزل استراحت می نمایند استفاده کنندگان این قشر رانندگان از استراحتگا ههای پایانه حمل مسافر 12% است

عکس 4 – 10 عدم پیش بینی استراحتگاه بین راهی و استفاده رانندگان از مسجد بعنوان . . . . . .

4-2-10 درصد خواب آلودگی

برابر پرسشنامه انجام شده از رانندگان حمل بار و مسافر :
64% از رانندگان حمل بار و 68% از رانندگان حمل مسافر بین 5 تا 15 درصد از سفرهای خود را با خطر خواب آلودگی مواجه هستند و 18% از رانندگان حمل بار و 12% از رانندگان حمل مسافر بین 20 تا 40 در صد از سفر پشت رل خواب آلودگی را تجربه کرده اند .
تنها 20% از رانندگان حمل مسافر و 18% از رانندگان حمل بار در سفرهای خود خستگی و خواب آلودگی را تجربه نکرده اند .

4-2-11 مقاطع سفر وخواب آلودگی

4-2-12 زمان خواب آلودگی رانندگان

4-2-13 دلایل ادامه رانندگی با وجود خستگی

با توجه به جدول بدست آمده از پرسشنامه اخذ شده :
26% از رانندگان ناوگان حمل بار دلایل ادامه رانندگی با وجود خستگی را عدم وجوداستراحتگاههای مناسب در طول مسیر ( نبود امکانات رفاهی برای راننده و عدم امنیت در حفظ محموله و خودرو ) قید نموده اند .
64%از رانندگان حمل بار به علت عجله در انجام سرویس بعدی یارساندن سریع و به موقع محموله استراحت نمی کنند . ( سنگین بودن اقساط خودروهای واگذاری را می توان یکی از مهمترین دلایل تعجیل رانندگان حمل بار نام برد )
40% رانندگان ناوگان حمل مسافر مهمترین دلایل ادامه سفر با وجود خستگی را اعتراض نمودن مسافرین به توقف خودرو جهت استراحت راننده می دانند . و 30% از رانندگان ، نبود استراحتگاه مناسب در طول مسیر را از دلایل اصلی بر شمردند .
4-2-14 تاثیر روشنائی معابر بر خواب آلودگی
جدول فوق گویای این واقعیت است که نور و خواب آلودگی رابطه معکوس دارند با نصب وافزایش روشنایی در معابر می توان تا حد زیادی از خواب آلودگی راننده جلوگیری و به تبع آن از حوادث رانندگی کاست .

4-2-15 میزان ساعت کارپیشنهادی رانندگان
اکثریت رانندگان میزان ساعت کار مناسب را 8 و 10 ساعت ذکر کرده اند که با قوانین فعلی(8 ساعت برای رانندگان حمل مسافر و 10 ساعت برای رانندگان حمل بار) مطابقت دارد.
روش های جاری رانندگان در مقابله با خواب آلودگی
نمودار 4-2-16

4-2-17 نظر رانندگان در استفاده از داروهای آرامبخش

4-2-18 چراغ گردان پلیس و تاثیر آن بر خواب آلودگی

نمودار 4-2-18

4-2-19 آموزش ارائه شده سازمانها از دیدگاه رانندگان

نمودار 4-2-19

4-2-20 تاثیر خواب سرنشینان در کنار راننده

4-3 سوالات پرسشنامه :
جهت اطلاع مطالعه کنندگان گرامی پرسشنامه (شماره 2 )که در راستای نفی یا اثبات فرضیه های تحقیق تنظیم وبین رانندگان توزیع شده است عینأ آورده میشود .

بسمه تعالی
راننده گرامی :
در راستای یک تحقیق دانشگاهی شما بصورت اتفاقی انتخاب شده اید بی تردید پاسخ صحیح و واقعی شما به سؤالات سبب خواهد شد علاوه بر شناسایی عوامل خواب آلودگی میزان تأثیر گذاری عوامل در بروز تصادفات رانندگی نیز تعیین گردد.قبلاً از همکاری شما قدردانی میگردد.

به نظـرشما گزینه های ذیل تا چه اندازه از خواب آلودگی رانندگان جلوکیری می نماید ؟
گزینه ها بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم
نصب نمودن دستگاه GPS بر روی خودروها

کنترل ساعت کار رانندگان از طریق دستگاه GPS

کنترل دستگاه GPSخودرو توسط تیمهای گشتی پلیس

پلیس راه با بهره گرفتن از گزینه های ذیل تا چه حد توانسته است ازاضافه ساعت کار رانندگان جلو گیری نماید ؟

گزینه ها بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم
کنترل دفترچه کار و بازرسی راننده

کنترل ساعت کار راننده از طریق دستگاه GPS

تاثیرگذاری گزینه های ذیل در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی تا چه اندازه است ؟

گزینه ها بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم
آموزش خطر خواب آلودگی و راه های غلبه به رانندگان

برگزاری کلاسهای آموزشی برای رانندگان

واگذاری بروشور و CDآموزشی به رانندگان

نصب بیلبورد و بنر در راه های اصلی

آموزش همگانی از طریق سازمان صدا و سیما

استفاده از فن آوریهای مهندسی ذیل تا چه حد تاثیر گذار در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی می باشد ؟

گزینه ها بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم
نصب روشنائی در آزاد راه

انجام خط کشی عرضی اکستروژن ( خطوط لرزاننده )

دندانه نمودن آسفالت حاشیه راه(رامبلر استریپ)

تا چه اندازه معتقد هستید که گزینه ذیل موجب خواب آلودگی راننده می گردد ؟

گزینه ها بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم
یکنواختی مسیر آزادراهی

6 – اگر اقدامات ذیل در خصوص متنوع نمودن مسیر آزادراهی انجام گیرد به نظرشما تاثیر آن در کاهش حوادث رانندگی ناشی از خواب آلودگی تا چه اندازه است ؟

گزینه ها بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم
درختکاری حاشیه راه و جزیره وسط آزادراه

ساختن استراحتگاه های مناسب برای رانندگان

نصب بیلبوردبا تصاویر آموزشی وتبلیغاتی

افزایش پاسگاههای پلیس راه در مسیر آزادراهی

افزایش تیمهای گشتی پلیس راه

7-باتوجه به سوابق رانندگی خود تاثیر هر کدام از گزینه ها جدول ذیل را در بروز خواب آلودگی راننده مشخص کنید ؟

گزینه ها بسیار زیاد زیاد تا حدودی کم بسیار کم
نوع تغذیه رانندگان قبل از رانندگی

فاصله زمانی بین مصرف غذا و انجام رانندگی

8-ارتباط هر کدام از گزینه ها جدول ذیل را با یکدیگر مشخص کنید ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *