منابع پایان نامه درباره گروه های اجتماعی

اصطلاح دین در قرآن به معنایی غیر از معنای واقعی آن بکار رفته است،قرآن کریم حتی مسلک مشرکین را دین محسوب کرده است،و می فرماید:( لکم دینکم ولی دین) که خداوند در این آیه مسلک مشرکان را نیز نوعی دین به شمار آورده است،در بین متکلمان غربی نیز در این باره اختلاف نظر زیاد است، برخی از آنها گفته اند که: دین عبارت است از قوانین الهی که وضع شده اند تا صاحبان عقل را با اختیار خودشان به خیر بالذات نایل سازند. و عده ایی دیگر همانند دورکیم گفته اند که، دین دستگاهی از باورها و آداب است در رابطه با مقدساتی که مردم را به صورت گروه های اجتماعی به یکدیگر پیوند میدهد ولی آنچه مورد اتفاق است اینکه واژه دین چیزی متفاوت از فرقه است و واژه فرقه دارای اشاره‏های تلویحی می‏باشد و اغلب از عقاید عجیب و غریب، اعمال شیطانی و اغوا کننده، کنترل ذهن و اجبار روانی و احتمالاً سوء استفاده‏های جنسی و گرایشات مجرمانه حکایت دارد.
به نظر می رسد برای درک مفهوم دین و تمایز آن با فرقه بهتر باشد از نظر اندیشمندانی چون میشل مالرب استفاده کنیم.
میشل مالرب تفاوت های فرقه و دین را به این صورت بیان می کند:
اول آنکه،ملاک تفاوت دین و فرقه،«کام‏یابی»است.ادیان کام‏یاب بوده و پیروانی فراوان‏ دارند.اما فرق،فاقد چنین اقبالی هستند و البته ادیان بزرگ نیز در آغاز راه پیروان زیادی‏ نداشته‏اند.
دوم آنکه،ادیان در پی ایجاد یک پیوند روحانی بین آدمیان و خداوند هستند.اما فرقه را گروهی از مردم تشکیل می‏دهند که سلوک‏شان از روال عادی فراتر می‏رود تا جایی که در نگاه‏ اکثریت بزرگ مردم چه دیندار چه بی‏دین به ریشخند و یا رسوایی می‏رسند.به بیان دیگر، فرقه‏گرایان به رفتارهای مذهبی نابهنجار و خارج از عرف می‏پردازند که موجب تحیر سایرین‏ می‏شود.
سوم آنکه در فرقه‏ها،باور مردم با ایمان،به سوی اهدافی سوق داده می‏شود که در آنها وجهه‏ای از روحانیت وجود ندارد.مانند پول،جاه‏طلبی شخصی و سیاست،به شرط آنکه‏ این جاه‏طلبی‏ها هدف آگاهانه و حساب شده خود دین(جدید)باشد،بنابراین شاخص‏ و وجه ممیزه دین و فرقه از نگاه مالرب در شخصیت رهبران و بنیان‏گذاران فرق و تمایل‏ آنها به سوء استفاده شخصی از عقاید و اعضای فرقه نهفته است.
بنابر آنچه که گفته شد،از آنجاکه دین ناشی از یک نوع رابطه بین خدا و فرستاده اش که منجر به ابلاغ سلسله دستوراتی در قالب یک دین می شود.ومذهب شیوه سلوک خاصی از گروهی از تابعان یک دین است،آنچه قابل اثبات است اینست که، تعریف دین ومذهب شامل بهاییت نمی شود واز آن طرف خصوصیات فرقه که رهبر گرایی وتشکیلات محوری است شامل بهاییت می باشد، ویژگی های سازمانی و ساختاری بهائیت، مقررات خشک و تمرکز گرایی وسوءاستفاده شخصی از اعتقادات اعضاء و…..کاملاًمنطبق با ویژگی های فرقه است برای تائید این ادعا خاطرات فرانچسکو فیچیکیا که قبلاً خود بهایی بوده بیان میکنیم.
او بر این باور است که عقاید سیاسی افراطی رهبریت تشکیلات جهانی بهاییت، برانگیخته از گرایش‌های فاشیستی است. اعضای تشکیلات در برابر هرگونه تفکر انتقادی، نوآوری‌، آزادی بیان، انتقاد از مقررات سخت و سانسور با طرد فوری از سوی تشکیلات روبه‌رو می‌شوند. فیچیکیا در تبیین ساختار تشکیلات جهانی بهائیت بیان می‌کند که این تشکیلات کاملاً سخت‌گیر و پیچیده است. از نظر او تعالیم و اعتقادات بهائی، صرفاً در خدمت پذیرفتن و اجرای فرامین تشکیلات است. ساختار این تشکیلات در اطاعت بی‌چون چرا و تأکید اکید بر اطاعت و پیروی کوکورانه بنا شده است و در این تشکیلات هرکس که از این قاعده اصلی تخطی کند طرد می‌شود. فیچیکیا در اثر خود، بارها به ماهیت استبدادی و مقاصد و افکار افراطی تشکیلات بهائیت تأکید می‌ورزد. او اهداف سیاسی تشکیلات جهانی بهائیت را دیکتاتور مآبانه، ضد مردمی و شدیداً معارض با آزادی می‌داند و معتقد است که عقاید سیاسی افراطی رهبریت تشکیلات جهانی بهائیت، برانگیخته از گرایش‌های فاشیستی است.
به اعتقاد فیچیکیا در تشکیلات بهائیت اعضای آن در برابر هرگونه تفکر انتقادی، نوآوری‌های فردی، آزادی بیان، انتقاد از مقررات سخت، سانسور و منعِ مطالعه آثار مخالفان با طرد فوری از سوی تشکیلات بهائیت روبه‌رو می‌شوند. به گونه‌ای که او معتقد است تعالیم بهائی در راستای اهداف تشکیلات جهانی بهائیت به تعالیم ایدئولوژیک بدل شده که جانشین فکر مستقل است و او با استناد به بندهای 122 و 125 کتاب اقدس که در آنها آزادی‌های اجتماعی نادیده گرفته شده، بهائیت را در تقابل با دمکراسی می‌داند. همچنین فیچیکیا بر این باور است از آنجایی که در ساختار تشکیلات جهانی بهائیت اصل تفکیک قوا لحاظ نشده، آن تشکیلات تمرکزگرا و ضد دمکراتیک است.
به دلیل اینکه رهبران و پیروان اولیه فرقه بهائیت ابتدا مسلمان بودند و در سرزمین‏هاى اسلامى زندگى مى‏کردند، یکى از فرقه‏هاى اسلامى آن هم از نوع «گروه دوم»، باطل انحرافى و گمراه‏کننده مى‏باشد. یعنى از جمله فرقه‏هایى که بعد از جدایى، اصول و فروع مورد اتفاق مسلمانان را انکار کرده و با ادعاهاى کاذب خود (امامت، نبوت و خدائى) از زمره مسلمانان خارج شدند و در صدد ایجاد اختلاف، تفرقه‏افکنى و و تحقق مقاصد شوم بیگانگان در سرزمین‏هاى اسلامى بر آمدند. بر این اساس بهائیت جزء فرقه‏هاى اسلامى محسوب نمی شود زیرا آیین بهائیت یک آیین ساختگى است و فقط به دلیل خاستگاه و سابقه تاریخى بنیان‏گذ
ارانش با اسلام ارتباط پیدا مى‏کند، ولى به دلیل ماهیتش چیزى جز یک فرقه هم چون صدها و هزاران مکتب و مسلکى که در طول تاریخ به وجود آمده‏اند، نیست و چون طرفداران این آیین موحّد نیستند در ردیف کافران قرار مى‏گیرند.
از دیدگاه قرآن چندین گروه به‌عنوان سردمداران جنگ نرم به‌شمار می‌روند که خداوند به تفکیک از هر گروهی به نامی خاص یاد کرده است که ما در اینجا فقط به ذکر نام تعدادی از آنها می پردازیم:
1-مشرکین: اولین گروه به تعبیر قرآن مشرکین می‌باشند: وای بر مشرکان همان‌ها که زکات را ادا نمی‌کنند و آخرت را منکرند.
2-منافقین: دشمنانی که در لباس دوست سعی در آسیب زدن به ساختار دین و اجتماع را دارند. هنگامی که منافقان نزد تو آیند… آنها «منافقان»دشمنان واقعی تو هستند از آنان بر حذر باش خداوند آنها را بکشد چگونه از حق منحرف می‌شوند؟
3- سردمداران باطل: می‌گویند: پروردگارا ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه ساختند.
این سه گروه عمده به‌عنوان دشمنان جبهه حق و سردمداران جنگ نرم بر ضد این جبهه به شمار می‌آیند که البته همه آنان به ‌عنوان پیاده نظامان و امیران لشکر سردمدار بزرگ جبهه باطل یعنی شیطان به‌شمار می‌آیند. شیطان می‌خواهد آنها را شدیدا گمراه کند و قسم خورده که احدی از نسل انسان را رها نکند حتی پیامبران را که گمراهی آنها غیرممکن است ولی با وجود این شیطان حتی از تلاش برای گمراهی آنها هم دست نمی کشد.
گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت
در درون فرقه بهائیت مانند بقیه فرقه ها وجود سازمانی فعال که قابلیت طراحی، تبانی، هدایت این فرقه را داشته باشد، ضروری است، به سبب وجود تشکیلات و حاکمیت سلسله مراتب سازمانی، این سازمان نیاز به تشکیلاتی دارد که هر یک با موقعیتی ویژه در آن و بر اساس نظر افراد مافوق خود انجام وظیفه کنند.
تشکیلات بهائیت یک تشکیلات هرمی و تو در تو است که قبل از آنکه یک دین باشد یک فرقه است ، بیت العدل در راس آن و هیئت های تبلیغاتی و محافل ملی و محلی هم در رده های پایین تر این ساختار را شکل می دهند.
بند اول:بیت العدل

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تشکیلات بهائیت یک قدرت مرکزی به اسم بیت العدل اعظم دارد که تمام فرمانها را در مراسم و زمان های مختلف صادر می کند

عنوان بیت العدل را اولین بار حسینعلی بها در کتاب اقدس به مطرح کرد به این صورت که در هر شهری که نه تن بهایی باشند،یک بیت العدل تشکیل دهند. پس از مرگ عبدالبها در سال 1921، رهبری جامعه بهایی به مرحله جدیدی وارد شد، یعنی از تمرکز در یک فرد واحد تغییر یافت و بر اساس دو رکن یعنی ولایت امرالله و بیت‌العدل اعظم بنا شد.
عباس افندی دومین رهبر بهائیان، اعضای سازمان بیت‌العدل، ایادی امرالله و همه آحاد بهائیان را به تبعیت از دستورات ولی امرالله فراخواند، او ولی امر را به عنوان عضو ارشد ریاست دائمی و غیرقابل عزل بیت‌العدل منصوب و اختیارات گسترده را نظیر اخراج یا تنبیه اعضای خطاکار بیت‌العدل برای وی بر می‌شمرد در واقع ثبات، دوام و استقرار جامعه بهایی ناشی از وجود ولی امر بوده و هرگاه ولایت امر- سازمان تعیین از نظم بدیع حضرت بهاءالله سازمان تشریع مفترع شود، اساس این نظم متزلزل والی‌الابد محروم از امن توارثی می‌گردد
بنابراین ولی امرالله رکن اول سازمان مدیریت بهائیان است و هم‌‌چنین عضو ارشد و ریاست دائمی و غیرقابل عزل تشکیلات بیت‌العدل سازمان تعیین هم هست. عباس‌افندی می‌گوید: ولی امرالله رئیس مقدس مجلس بیت‌العدل و عضو اعظم ممتاز لاینعزل بوده و جمیع افنان باید کمال اطاعت و تمکین و انقیاد و توجه و خضوع و خشوع را به ولی امرالله داشته باشند. بنابراین از جمله وظایف ولی امرالله، تنبیه و اخراج اعضای خطاکار و گناهکار بیت‌العدل. مسئول دریافت و توزیع اموال عمومی ،تبیین و تفسیر کننده متون بهائیان، عبدالها، تصریح می‌کند: ای احبای الهی، صریح کتاب این است که اگر دو نفس در مسائل الهیه جدال و بحث نمایند و اختلاف رفتار نمایند هر دو باطلند. اگر اندک معارضه‌ای به میان آید سکوت کنند و حقیقت حال را از ولی امر سؤال کنند.
براساس گفته حسینعلی بها بیت‌العدل مرکز تشریع و سازمان بهائیت و ولی‌امرالله مرکز تبین است. در رابطه با ارتباط این دو سازمان با همدیگر می‌توان گفت که؛ براساس گفته رهبران بهائیت هیچکدام حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند و بنا به گفتهعبدالبهاء هیچ یک نمی‌تواند به امور مقدسه دیگری تجاوز نماید و هرگز نیز تعدی نخواهدکرد.. و بیت‌العدل نمی‌تواند وظایف ولی امر را انجام دهد، همچنان که ولی امر نمی‌تواند وظایف بیت‌العدل را انجام دهد. . بنابراین حدود اختیارات هر یک از این دوتوسط رهبران بهایی مشخص شد. هیچ‌کدام حق دخالت در حوزه دیگری ندارند ولی نکته قابل توجه این که در حال حاضر بیت‌العدل اعظم سازمان ولی امرالله را از تشکیلات بهائیان حذف کرده و بدین وسیله مشروعیت بیت‌العدل زیر سؤال می‌رود و این مسأله در تعارض با گفته‌های رهبران بهایی است.
بنابه تصریح عبدالبهاء در الواح وصایا، پس از وی بیست و چهار تن از فرزندان ذکورش، نسل بعد از نسل، با لقب ولی امرالله باید رهبری بهائیان را به عهده می گرفتند و هر یک بایدجانشین خود را تعیین می کرد «تا بعد از صعودش اختلاف حاصل نگردد»
لیکن شوقی افندی، نخستین فرد از این سلسله عقیم بود و به همین دلیل انشعاباتی در بهائیت به وجود آمد یکی از این انشعابات روحیه ماکسول همسر شوقی افندی بود.
بند دوم:واحدهای تبلیغاتی

واحدهای تبلیغاتی بیت العدل از دارالتبلیغ بین المللی شروع و به هیئتها و لجنه های محلی ختم می شود ،بالاترین مرجع تصمیم گیری بیت العدل ،دارالتبلیغ بین المللی است ،علاوه بر دار التبلیغ واحدهای روابط عمومی ،دار الاثار هیئت مهاجرین دفتر بین المللی بهایی درا الاثار جامعه بهایی با شرح وظایف مخصوص مستقیماً زیر نظر بیت العدل انجام وظیفه می کند هیئت مشاورین قارهای به عنوان یکی از واحدهای وابسته به دار التبلیغ بین المللی در قالب قارههای آسیا، اروپا و آمریکا ،آفریقا و اقیانوسیه از طریق هیئتهای معاونت خود مدیریت محافل ملی کشورها را به عهده دارد این هیئت ها علاوه بر محافل ملی کشورها دو وظیفه عمده صیانت از تشکیلات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *