منابع پایان نامه درباره استکباری

هر خطری که علیه دین و مذهب این کشورها باشد آن خطر امنیت کشور را تهدید می کند و حکومت اسلامی وظیفه دارد که به مقابله با آنها بپردازد و در بررسی حکم ارتداد مشخص می شود که در طول تاریخچه اجرایی این حد نسبت به کسانی که صرفاً به تشخیص شخصی خود تغییر دین داده و از اسلام خارج شده اند ولی هیچ گونه اقدامی فردی یا گروهی علیه نظام اسلام نداشته اند بسیار کم بوده است.
دشمنان اسلام به کرات اعلام کرده اند که ما با جمهوری اسلامی مبارزه ی سیاسی نخواهیم کرد ،بلکه کار ما صرفاً فرهنگی واصولا استرانژی جدید ما مبارزه فرهنگی است ، آنها تلاش میکنند با روشی که در حال حاظر به جنگ نرم معروف شده اهداف خود را عملی سازد. جنگ نرم عبارت است از اجرای برنامه ای حساب شده ، مسالمت آمیز و در دراز مدت برای نفوذ در ارکان سیاسی – اجتماعی یک نظام به منظور تغییر سیاسی یک کشور با ایجاد تغییر و تحول اساسی در باورهای اساسی و اصلی. جنگ نرم با تصرف فکر اندیشه و اراده ی یک جامعه و نفوذ آرام در لایه های فکری آن جامعه صورت می پذیرد . برای جنگ نرم می توان ویژگی های زیادی برشمرد که مهم ترین آنها عبارتند از :
1) ماهیت جنگ نرم ، آرام ، تدریجی و نرم افزارانه است در همین رابطه همانگونه که در قسمتهای قبلی بیان شد بهائیان با حمایت استکباری و بیگانه ، در فضای سایبر از امکانات زیادی جهت تبلیغ عقاید انحرافی خود بهره می برد به گونهای در کشور اسلامی ایران نیز با وجود فیلترنیگ بسیاری از این سایت ها و وبلاگها هنوز هم تعداد زیادی از آنها در حال فعالیت هستند .

2) جنگ نرم در زمینه ی اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی
3) جنگ نرم سعی دارد بین گروه ها و عقاید با اکثریت تفرقه بیاندازد
4) در جنگ نرم ، اعتقادات ، باورها و الگوهای رفتاری یک ملت دچار تغییر و تحول می گردد
5) مدت و پروسه ی جنگ نرم طولانی مدت است .
6) ماهیت جنگ نرم به صورت تدریجی و نرم افزارانه است .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

7) جنگ نرم با حمایت دول متخاصم و توسط نیروهای داخلی دشمن انجام میگیرد .
8) جنگ نرم بین طبقات مختلف جامعه و رهبران جامعه و مردم فاصله می اندازد: لذا می توان گفت جنگ نرم از سوی دشمنان و با رویکرد صلاح تبلیغی و روانی و به دور از مداخله و اقدامات فیزیکی مستقیم یا غیر مستقیم نیروهای دشمن انجام میگیرد و محدوه ی عملکرد آن به جای مرزهای آشکار و پنهان بین دشمن و جبهه ی داخلی متن جامعه و ارزش های حق می باشد و هدفش تلاش برای تغییر باورها ،گرایش ها و ارزش های پیروان و ملت و امت حق می باشد. یکی از رفتار های فیزیکی در فرقه بهائیت همانگونه که بیان شد تبلیغ علیه ادیان الهی به خصوص دین جهان مشمول اسلام است که از طریق حمایت دول استکباری در سطح جهانی در حال پیشرفت هستند به گونه ای که در رسانه های مطرح داخلی این دول به راحتی و با کسب مجوز آرمان و ارکان دین مبین اسلام را آماج فعالیت های تبلیغی خود قرار می دهند .با توضیحاتی که بیان شد قطعا بهائیت چون به شکل فرقه و سازماندهی شده است جرمی علیه امنیت است . در ذیل سعی بر این است ،رفتارهای مجرمانه فرقه بهائیت با برخی جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرارگیرد.
گفتار اول : بهائیت و جرم عضویت و تشکیل واداره ی گروه های باهدف برهم زدن امنیت
جرم تشکیل یا اداره ی گروه یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور در ماده ی 498 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است با توجه به عبارت “بیش از دو نفر” لازمه ی صدق عنوان دسته یا جمعیت تشکیل سه نفر و بیشتر است . برخی از حقوقدانان معتقدند که اداره کنندهی جمعیت یا دسته فردی خارج از افراد جمعیت می باشد . یعنی غیر از اداره کننده حداقل وجود سه نفر لازم است. برخی دیگر از حقوقدانان مدیر را نیز داخل دسته یا جمعیت می دانند و اعتقاد دارند که با ادره کننده ، وجود حداقل دو نفر لازم است. لیکن به نظر می رسد نظر صحیح تر آن است که قائل به این نظر بود که به کمتر از سه نفر عنوان دسته یا جمعیت اطلاق نمی گردد و تا دسته ای تشکیل نشود کسی نمی تواند آن را اداره نماید .
علاوه بر اینکه نص صریح قانون بیان گر این امر است ، تبصره 2 ماده ی 8 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 نیز موید این مطلب است هم چنین عناوین دسته ، جمعیت و شبه جمعیت تمثیلی دارد و موضوعیت ندارد و لذا فرقی نمی کند که نام آن گروه ، جمعیت یا ضرب یا سازمان یا … باشد. منظور از عضویت نیز ، قبول رسمی عضویت در یکی از گروههای غیر قانونی می باشد و یکی هم فکری ساده یا تایید شفاهی و حتی کتبی آرمان و هدف جمعیت یا طرفداری نمودن ابتدایی و ساده عضویت محسوب نمی شود .

با این توضیحات به بررسی این جرایم و مقایسه آن با رفتار بهاییان پرداخته می شود .
رکن مادی رفتارهای مجرمانهی فوق ذکر عبارت از تشکیل دسته ویا اداره نمودن آن ویا عضویت در این گروه یا جمعیت در تشکیل یا اداره عضویت در دسته یا جمعیت ممکن است با شرکت چند نفر انجام می گیرد که در این صورت به موجب ماده ی 42 قانون مجازات اسلامی هر یک از شرکت کنندگان مجازات فاعل مستقل را خواهند داشت . هم چنین جرم عضویت در چنین گروه هایی را می توان از جرایم حالت دانست که عنصر مادی آن جرم ،حالتی روانی ،اجتماعی وناشی از طرز سلوک زندگی ویا وضع کسی است که در یکی از دسته ها و جمعیت هایی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور است عضویت دارد. با توضیحاتی از جنگ نرم و براندازی نرم بیان شد این موضوع که امنیت سخت و نرم می باشد مورد تاکید قرار گرفت لذا عضویت تشکیل یا اداره ی چنین فرقه های انحرافی نیز، می تواند رکن مادی این جرایم را در بر گیرد .
قصد بر هم زدن امنیت کشور در جرایم تشکیل یا ادارهی گروه اگر چه جرم مذکور از جمله جرائم مطلق است و صرف تشکیل و اداره چنین جمعیتی جرم است و در تحقق آن حصول نتیجه خاص موثر نیست این جرم نیز مانند هر جرم دیگر به سوءنیت عام یعنی قصد فعل در ارتکاب با هدف بر هم زدن امنیت کشور احتیاج دارد. در تحقق جرم عضویت در چنین گروه هایی نیز منوط به اطلاع عضو از اهداف جمعیت است بنابراین صرف عضویت و لو کاملا قطعی و اثبات شده برای احراز بزهکاری کافی نیست و با توجه به عبارت”مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن از اهداف آن بیاطلاع بوده است” مذکور در ماده ی 499 قانون مجازات اسلامی این نکته به دست میآیدکه قانون گذار اصل را بر عالم بودن عضو گذاشته و فرض را بر این گرفته که عضو قطعا از اهداف دسته یا جمعیت مطلع می باشد مگر این که خود بار اثبات مطلع نبودن از اهداف آن ها را بر عهده بگیرد به نظر برخی حقوقدانان اگر فردی از اهداف گروه اطلاع داشته باشد ، اما خود با قصد بر هم زدن امنیت کشور عضویت پیدا نکند و هیچ گونه فعالیتی هم در این راستا انجام ندهد با توجه به قاعده ی تفسیر مضیق و به نفع متهم مشمول مجازات ماده فوق الذکر نخواهد بود مگر این که عمد در جرم معنای نقض آگاهانه ی حقوق جزا باشد که در آن صورت صرف آگاهی از هدف جمعیت یا دسته کافی است هر چند عضو چنین هدفی نداشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *