منابع و ماخذ تحقیق مهارتهای ارتباطی-دانلود متن کامل

لیسانس و مادر او نیز دارای مدرک لیسانس و خانه دار میباشد. با توجه به مصاحبه با مادر، اختلال او از سن 6 سالگی در مقطع پیش دبستانی تشخیص داده شده است، که از همان زمان برای درمان او تلاش شده است و علاوه بر مراجعه به متخصصان، به طور مرتب در برنامههای فرهنگسرای بهجتآباد ولیعصر تهران شرکت داشته است. صالح در کلاس دوم یک مدرسه دولتی در حال تحصیل است و از نظر مهارتهای شناختی دارای مشکل خاصی نیست. او در مهارتهای ارتباطی و اجتماعی دچار نقص است و همین موضوع پدر و مادر صالح را با نگرانی مواجه کرده است. صالح دارای معلم خصوصی است که سه روز در هفته او را در زمینه درسی یاری میدهد.
مورد دوم: امیرحسین دارای 9 سال سن و تک فرزند یک خانواده است. پدر دبیر درس تاریخ و دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مادر نیز مربی ورزشی و دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم میباشد. اختلال امیرحسین نیز در سن 6 سالگی در مقطع تحصیلی پیش دبستانی تشخیص داده شده است. با توجه به مشکلات در مهارتهای اجتماعی و ارتباطی او، از همان سن مهد کودک در کلاسهای فرهنگسرای مختلف حضور داشته است. امیرحسین هم اکنون در یک مدرسه غیر انتفاعی در حال تحصیل است و در حیطه شناختی هیچ گونه مشکلی ندارد. امیر حسین نیز دارای معلم خصوصی است که سه روز در هفته او را در دروسش کمک میکند.
مورد سوم: آرین 9 ساله فرزند اول خانواده می باشد. پدر و مادر او هر دو کارمند بانک و دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مدیریت میباشند . با توجه به مصاحبه با مادر اختلال آرین در سن پیش دبستانی تشخیص داده شده است که از همان زمان برای درمان تلاشهایی صورت گرفته که نتایج، قابل توجه بوده است. آرین هم اکنون در کلاس سوم در یک مدرسه غیر دولتی مشغول به تحصیل میباشد. با توجه به مصاحبه با مادر آرین و مشاهدات، آرین فقط در در مهارتهای ارتباطی و اجتماعی دچار مشکل است و از نظر مهارتهای شناختی در حد طبیعی است. آرین حدود 2 سال است که با مرکز فرهنگسرای امیرآباد تهران در ارتباط است و در کلاسهای آموزشی آن شرکت میکند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه:
در این فصل یافتهها به صورت جداول و نمودار ارائه گردیده است. نمودار خط پایه هر آزمودنی با بهره گرفتن از انجام مشاهدات علمی در سه جلسه، قبل از شروع برنامه درمانی، ترسیم گردید. نحوهی ترسیم نمودارها به این صورت بوده است که در ابتدا هر یک از آزمودنیها در اتاق بازی توسط پژوهشگر و همکاران مورد مشاهده علمی قرار گرفته اند و تمامی مشاهدات مربوط به رفتارهای هدف و مورد نظر در برگه ثبت داده ها وارد شده است. بعد از ثبت تمامی داده ها برای هر یک از کودکان، نمودار خط پایه هر آزمودنی ترسم گردید.
نمودارها و جداول ارزیابی هر آزمودنی نیز بعد از اتمام برنامه درمانی، در طول 3 جلسه ترسیم گردیده است. نحوهی ترسیم این نمودارها وجداول نیز با بهره گرفتن از انجام مشاهدات علمی رفتارهای مورد نظر هر یک ار آزمودنیها در اتاق بازی و وارد کردن دادها در برگه ثبت داده ها، بوده است. درپایان نمودار سه مرحلهای خط پایه و نمودار سه مرحلهای ارزیابی، برای هر یک از آزمودنیها، مورد مقایسه قرار گرفتند.
4-2- آزمودنی اول:
جدول 4-1- فراوانی رفتارهای هدف قبل از مداخله ( خط پایه سه مرحله ای
مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله های زمانی دو دقیقهای )
فراوانی رفتار مرحله سوم
فراوانی رفتار مرحله دوم
فراوانی رفتار مرحله اول
زمان
1
1
0
دو دقیقه اول
0
0
0

دو دقیقه دوم
1
0
1
دو دقیقه سوم
2
1
1
دو دقیقه چهارم
2
2
2
دو دقیقه پنجم
0
0
1
دو دقیقه ششم
0
1
1
دو دقیقه هفتم
1
1
2
دو دقیقه هشتم
1
2
1
دو دقیقه نهم
1
0
0
دو دقیقه دهم
2
1
2
دو دقیقه یازدهم
1
2
2
دو دقیقه دوازدهم
3
1
2
دو دقیقه سیزدهم
2
0
1
دو دقیقه چهاردهم
2
2
2
دو دقیقه پانزدهم
19
14
18
جمع
26/1
93/0
2/1
میانگین
جدول 4-1 نشان دهنده فراوانی رفتارهای هدف در طی سه مرحله قبل مداخله( خط پایه) میباشد. همان طور که مشاهده میشود فراوانی رفتارهای هدف در طی این سه مرحله متفاوت میباشد.
جدول 4-2- قراوانی رفتارها هدف بعد از برنامه مداخله ( ارزیابی سه مرحله ای
مشتمل بر رفتارهای هدف در فاصله های زمانی دو دقیقهای )
مرحله سوم ارزیابی
مرحله دوم ارزیابی
مرحله اول ارزیابی
زمان
2
2
3
دو دقیقه اول
3
2
3
دو دقیقه دوم

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2
3
2
دو دقیقه سوم
2
4
3
دو دقیقه چهارم
2
3
2
دو دقیقه پنجم
2
3
3
دو دقیقه ششم
1
2
2
دو دقیقه هفتم
2
3
3
دو دقیقه هشتم
2
2
3
دو دقیقه نهم
3
2
2
دو دقیقه دهم
1
2
2
دو دقیقه یازدهم
2
3
4
دو دقیقه دوازدهم
3
3
3
دو دقیقه سیزدهم
1
2
2
دو دقیقه چهاردهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *