منابع تحقیق درمورد بیمه های اجتماعی

کرد:
1-اصول حاکم بر بیمه های تجاری و بیمه های اجتماعی تفاوت بنیادین دارد. به نحوی که می توان گفت عدم درک این تفاوت می تواند فهم مقررات راجع به هر یک را دشوار سازد. 2- در بیمه های تجاری قصد انتفاع و در بیمه های اجتماعی عدم آن نقش اساسی دارند.3- دولت در بیمه های اجتماعی نقش ناظر و حامی را دارد؛ و در برخی موارد به تضمین تعهدات بیمه های اجتماعی می پردازد. در حالیکه در بیمه های تجاری حداکثر به عنوان سیاست گذار وارد می شود. 4- حقوق بیمه های اجتماعی بیشتر به حقوق عمومی نزدیک است تا حقوق خصوصی. در حالی که حقوق بیمه های تجاری علی رغم استقلال نسبی ارتباطی تام با قواعد حقوق خصوصی دارند.5- تفاوت دیگر به نحوه محاسبه نرخ حق بیمه مربوط می گردد. در بیمه های اجتماعی اصولا نرخ حق بیمه برای همه بیمه شدگان برابر است، ولی در بیمه تجاری نرخ حق بیمه با توجه به تعداد و کیفیت خطرات مورد پوشش تعیین می گردد. 6- اصولا بیمه های تجاری در همه انواع خود اختیاری بوده و دارای ماهیت قراردادی است؛ ولی در بیمه های اجتماعی اصل بر اجباری بودن بیمه می باشد. این نوع بیمه مبتنی بر یک تکلیف قراردادی است. با این وجود باید گفت در مورد بیمه های اختیاری نیز صرفا بیمه شده در ورود یا عدم ورود به نظام بیمه ای مختار است؛ ولی شرایط قرارداد از جمله نرخ حق بیمه، تکالیف موسسه بیمه گر و شرایط برخورداری از سوی قانونگذار تعیین می گردد.
به هر ترتیب در برخی مصادیق تشخیص تجاری بودن یا اجتماعی بودن بیمه دشوار می گردد. برای نمونه می توان به بیمه های بازنشستگی یا بیمه عمر اشاره نمود که بین موسسات بیمه ای خصوصی و بیمه گذار و در قبال بیمه پردازی منعقد می گردد. به نظر ما با عنایت به تفاوت بنیادین نقش و رسالت بیمه های اجتماعی و اینگونه موسسات و نیز با توجه به نقش دولت در هر یک باید قالب بیمه های تجاری را برای اینگونه قراردادها برگزید.
در عین حال باید انصاف داد که قراردادهای بیمه اختیاریکه در موسسات بیمه ای اجتماعی منعقد می گردد شباهتی تام به این بیمه ها دارد.

5- تغییر شرایط برخورداری از مزایای تامین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری
در فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد دیگری از این قانون ضوابطی در ارتباط با شرایط برخورداری مشمولین صندوق بیمه ای از مزایای تامین اجتماعی پیش بینی شده است که عمده ترین آنها عبارتند از:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی
تغییر در نحوه تعیین و محاسبه مستمری های سه گانه
تغییر شرایط برخورداری بیمه شدگان تبعی از مزایای تامین اجتماعی
گسترش پوشش بیمه بیکاری به کارمندان دستگاه های اجرایی
تعیین شرایط دریافت و مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد
تکلیف دستگاه های اجرایی به فراهم کردن پوشش بیمه مکمل برای کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان
مقررات خاص مربوط به احتساب سابقه

تجویز اشتغال بازنشستگان بصورت محدود و با شرایط خاص
مقررات خاص مربوط به مرخصی استعلاجی
حق سنوات و شرایط پرداخت آن
در ادامه به ترتیب برخی از مهمترین موارد فوق را مورد بحث قرار خواهیم داد.
5-1: تغییر شرایط بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی
برای اطلاع از شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم است شرایط بازنشستگی در قوانین قبلی به اختصار مورد بررسی قرار گیرد تا این قوانین از این لحاظ با قانون مزبور مقایسه شوند و تغییرات صورت گرفته نمایان گردد.
5-1-1: شرایط بازنشستگی مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری در قوانین قبلی
در قوانین قبلی حاکم بر صندوق بازنشستگی کشوری مشمولین این صندوق می توانستند با شرایط زیر بازنشسته شوند:
بازنشستگی به اختیار مستخدم: 60 سال سن با هر میزان سابقه خدمت
بازنشستگی به اختیار دستگاه دولتی: 30سال سابقه خدمت، بدون شرط سنی
بازنشستگی توافقی:
مردان با 50 سال سن و 25 سال سابقه خدمت و زنان با 20 سال سابقه خدمت به شرط موافقت دستگاه متبوع
مستخدمین معلول با 25 سال سابقه و 50 سال سن با افزودن سنوات ارفاقی
بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386: 25 سال سابقه خدمت برای مردان و 20 سال برای زنان با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی
بازنشستگی اجباری: مستخدمین دارای 65 سال سن با هر میزان سابقه خدمت
بازنشستگی قهری: بر اساس آراء صادره از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، زنان با 20 سال سابقه خدمت دولتی و مردان با 25 سال سابقه خدمت دولتی.
5-1-2 : شرایط بازنشستگی مشمولین قانون تامین اجتماعی
مشمولین قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نیز طبق قوانین موجود می توانند با شرایط زیر بازنشسته شوند:
بازنشستگی عادی:
60سال سن برای مردان و 55 سال سن برای زنان و داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه.
50 یال سن برای مردان و 45 سال سن برای زنان و داشتن حداقل 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه.
داشتن حداقل 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی.
بازنشستگی عادی اجباری با تقاضای گارفرما: 65 سال برای مردان و 60 سال برای زنان.
بازنشستگی پیش از موعد:
بازنشستگی پیش از موعد زنان: حداقل بیست سال سابقه کار و 42 سال سن
بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور: حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور و یا فرسایش جسمی و روحی زود هنگام بدون سابقه و شرایط سنی ( هر چند اخیرا قانونی به تصویب رسیده است که چنانچه بیمه شده ای تنها بخشی از مدت سابقه اش در کارهای سخت و زیان آور باشد به ازای هر سال سابقه یک و نیم برابر محاسبه میگردد مشروط به اینکه سن بیمه شده به 50 سال رسیده باشد)
موارد خاص بازنشستگی:
بازنشستگی کارکنان شرکت های دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی
بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی
بازنشستگی قهری به استناد بند ط ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
5-1-3 : شرایط بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری
در ماده 104 قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی در سه فرض پیش بینی شده است:

بازنشستگی به اختیار دستگاه اجرایی
30سال سابقه برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصص با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بدون شرط سنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *