روابط کارکنان

ایجاد روابط مناسب با اتحادیه ها و کارکنان یکی از راه هدف دار های بنیادی هر سازمانیه. این باعث ایجاد اعتماد و احترام دوطرفه، بینشی مشترک در مورد برنامه های آینده، مبادله دائمی اطلاعات، اهداف و فرهنگ مشترک و مشارکت کارکنان در تصمیم گیری می شه(صابر معاش،۱۳۹۱).

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲۳٫گذشته شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ایران:

از زمان فعالیت«شرکت نفت انگلیس و پرشیا» در سالای ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۷ هش در ایران تموم فعالیتهای صنعت نفت از جمله پخش فراوردهای نفتی بعهده اون شرکت بود تا اینکه در بین سالهای ۱۳۱۲ تا نهضت ملی شدن نفت شرکت مورد توجه به شرکت نفت انگلیس و ایران تغییر نام یافت.

در این دوره ضمن به کار گیری نیروهای ایرونی سازمان پخش تاسیس گردید تا بطور جداگونه پخش فراورده ای نفتی رو مسئول شه.بعد از ملی شدن صنعت نفت وفعال شدن«شرکتهای عامل نفت ایران» وظایف غیر صنعتی رو دوش شرکت پخش با ایجاد«اداره کل فروش و سازمان پخش» گذاشته شد.

نفت ایران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۶۶ تحت شماره ۶۳۳۳۷ در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید ویکی از شرکتهای فرعی و زیر مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانه که براساس  اساسنامه خود به نیابت از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، فرآورده های نفتی رو به فروش میرسونه که با وسعت فعالیتی به وسعت ایران، وظیفه پخش روزانه بیش از۲۲۰ میلیون لیتر شکل های جور واجور فرآورده های نفتی رو رو دوش داره.این خدمات در ۳۷ منطقه و۲۳۲ ناحیه که دارای حدود ۳۰۰۰ باب جایگاه مجازی عرضه فرآورده های نفتی و ۲۰۰۰ باب جایگاه CNGه ارائه وانجام می شه.

باید اینم بگیم که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هم اینکه دارای ۷۰۵۱ سمت سازمانی و حدود ۹۵ انبار ذخیره سازی فرآورده با ظرفیت تقریبی ۱۴ میلیارد لیتر و حدود ۴۵ مرکز سوختگیری هواپیماییه.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هم با به کار گیری حدود ۱۵ هزار دستگاه نفتکش و گازکش و هم اینکه به کار گیری مخزن دارهای راه آهن خطوط لوله انتقال فرآورده و کشتیای سوخت رسانی روزانه بیش لز ۲۲۰ میلیون لیتر شکل های جور واجور فرآورده های نفتی رو در سراسر کشور پخش می کنه که کلی این فرآورده ها از ۹ پالایشگاه داخلی و مابقی از بازارهای بین المللی تأمین می شه.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم هم یکی از مناطق ۳۷ گانه س که به عنوان یکی از مناطق تحت پوشش شرکت هم جهت با انجام ماموریتای فوق فعالیت می کنه.که این منطقه دارای یه ناحیه س.

 

شرکت ملی پخش فرآورده ای نفتی منطقه قم در سال ۱۳۲۰ تأسیس شد. این منطقه دارای یه انبار به وسعت ۴۵ هکتار و با ظرفیت ذخیره سازی ۱۹۲ میلیون لیتر هم هستش هم اینکه منطقه قم دارای ۴۴ جایگاه فرآورده و ۱۸ جایگاه CNG  هستش.

اینو هم به این موضوع دقت لازم رو به عمل بیارین منطقه قم هم دارای ۱۰۶ سمت سازمانیه که ۸۵ نفر کارمند رسمی در اون مشغول بکار هستن و هم اینکه نیز۱۱۷ نفر نیروی پیمانکاری و مدت موقت هم در این منطقه مشغول بکارند.