در مورد : فعالیت وخدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران:

الف- دریافت، تحویل، ذخیره سازی، حمل و نقل، پخش ، عرضه و فروش شکل های جور واجور فرآورده های نفتی در داخل و بیرون مرز کشور.

ب- مطالعه، جفت و جور و تنظیم و اجرای طرحهای مربوط به ساخته شدن شعب و مجاری عرضه وحمل و نقل داخلی (زمینی، دریایی، هوایی)و شبکه های پخش و تأسیسات لازم و تلاش در جهت پیشرفت فعالیتهای نامبرده

ج- حراست، حفاظت و اداره تأسیسات مربوط به حمل ونقل ، ذخیره سازی و کلیه شبکه های پخش

د- تصدی هرگونه فعالیت بازرگانی و خدمات دیگری که واسه پیشرفت عملیات اصلی شرکت لازمه.

بخش فعالیت این منطقه علاوه بر استان قم، تأمین فرآورده های نفتی شهرستانهای ساوه،  دلیجان ، محلات از  استان مرکزی و شهرستان کاشان از استان اصفهانه.

 

 

 

 

 

 

۲-۲۵٫مشتریان

مشتریان منطقه به دو دسته تقسیم می شن:

۱-مصرف کنندگان کلی که هر ماه بیشتر از شش هزار لیتر فرآورده مصرف می کنن مثلا: نیرو گاه گرمایی برق، مجاری عرضه و……………………

۲- مصرف کنندگان جزء که در ماه کمتر از شش هزار لیتر فرآورده مصرف می کنن.مثلا: گرمایی(خونگی).

۲-۲۶٫تأمین کنندگان اصلی:

تأمین کنندگان اصلی شرکت عبارتند از: پالایشگاهها، شرکتهای حمل و نقل، شرکت خطوط لوله و مخابرات و چیزای دیگه ای به جز اینا……………

۲-۲۷٫سهامداران:

سهامدار اصلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایرانه و صد در صد سهام پخش واسه شرکت مذکوره.

 

 

۲-۲۸٫ارکان شرکت:

الف- مجمع عمومی

ب- هیأت مدیره و مدیر عامل

ج- بازرسان

 

 

۲-۲۹٫ترکیب نیروی انسانی:

تعداد افراد شاغل در منطقه ۸۵ نفره که شامل ۳۰% کارشناس  و کارشناس ارشد و حدود ۵۰% کاردان و دیپلم  و حدود ۲۰% زیر دیپلمه.

 

۲-۳۰٫رهبران منطقه:

رهبران منطقه شامل مدیر ، معاونین و رؤسای منطقه هستن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۳۱٫چشم انداز:

تبدیل شدن به یکی از بهترین مناطق در مورد تأمین، ذخیره و پخش فرآورده های نفتی در سطح کشور با به کار گیری فن آوریهای نوین با ساختار الکترونیکی هم جهت با تعالی و سرآمدی سازمانی

۲-۳۲٫مأموریت:

  • شناسایی و درک انتظارات مشتریان به خاطر تأمین بموقع نیازای اونا از راه فروش اینترنتی
  • تأمین بموقع سوخت لازم مشتریان از راه شبکه حمل ونقل کشور و خطوط لوله

اقدامات منطقه در مورد اجرا سیستمای نوین مدیریتی:

به خاطر ارتقا کیفیت فعالیتها و رعایت اصول ایمنی ، بهداشت محیط کار و حفظ محیط زیست منطقه، موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کامل IMS به توضیح زیر گردیده:

محیط زیست

  • سیستم مدیریت کیفیت (۲۰۰۰) ۹۰۰۰۱ISO
  • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۱۸۰۰۱OHSAS
  • سیستم مدیریت زیست محیطی ۱۴۰۰۱ISO
  • دریافت گواهی تعهد به تعالی EFQM