دانلود پایان نامه روانشناسی درباره پردازش شناختی

ب همبستگی
توجه
1
6
7

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8
9
10
25
31
40
*43/0
*66/0
*65/0
*77/0
*56/0
*63/0
*57/0
*63/0
*37/0

001/0=p *
چنانکه جدول (4-5) نشان میدهد بین سوالات هر بعد از مقیاس پردازش شناختی و نمره کل آن بعد همبستگی معناداری (001/0=p) برقرار است. ضرائب از 37/0تا 77/0متغیر میباشد که نشان از روایی این مقیاس است.

سوال سوم: آیا مقیاس پردازش شناختی از پایایی قابل قبولی برخوردار است؟
جهت پاسخگویی به این سوال از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. مقادیر برای هریک از ابعاد پرسشنامه در جدول (4-6) گزارش شده است.
جدول (4-6) شاخص پایایی همسانی درونی ابعاد و کل مقیاس پردازش شناختی
ابعاد/مقیاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *