دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد پروتکل الحاقی

م مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی با گذشت زمان بود که یکی از کشورهایی که مخالف شدید خود را اعلام نمود ایالات متحده آمریکا بود که کمیته متخصصان می بایست تجدیدنظری در خصوص میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی می نمود .
در سال 1945 سازمان بین الملل هوایی کشور ایکائو به وجود آمد . و کمیته حقوقی آن مطالعات کمیته متخصصان حقوق هوایی را در زمینه های مختلف از جمله امر تجدیدنظر در کنوانسیون ورشو به عهده گرفت ایکائو پیش نویسی را برای تجدیدنظر در کنوانسیون ورشو آماده کرد و در سال 1955 در کنفرانس دیپلماتیکی در لاهه به بحث و بررسی گذاشت . در کنفرانس لاهه 45 نماینده از کشورهای مختلف و هشت مستمع از اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی یاتا شرکت کردند . کنفرانس پروتکل مزبور را تصویب کرد .
پروتکل 1955 لاهه همانگونه که ماده 22 مقرر کرده است با تصویب 31 کشور در اوت 1963 اجرا گردید . یکی از مهمترین تغییرات این پروتکل در کنوانسیون ورشو بالا بردن میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در خصوص خسارات وارده به مال و یا کالاهای ثبت شده مسافران و خسارات جانی وارده به مسافران بود . که در خصوص خسارات جانی وارده به مسافر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل از 125 هزار فرانک به 250 هزار فرانک یعنی 2 برابر افزایش پیدا کرد . البته لازم به ذکر است که ایالات متحده آمریکا باز اعتراض خود را در خصوص پایین بودن میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل اعلام نمود و این امر منتهی به عدم پذیرش پروتکل لاهه توسط این کشور بود به این دلیل که این کشور مدعی پایین تر بودن این میزان مسئولیت از سطح استاندارد بود و بعضی از دولتهای اروپایی نیز موافق افزایش بیشتر میزان مسئولیت بودند .
بند دوم : پروتکل گواتمالا 1971
به دنبال اعتراض شدید ایالات متحده آمریکا در خصوص افزایش میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل موافقتنامه ای در سال 1966 بین این کشور و متصدیان حمل و نقل بسته شد که این باعث تبعیض بسیار شدید مسافران این کشور با سایر مسافران گردید که این موافقتنامه ، موافقتنامه مونترال 1966 نامگرفت در چهارم می 1966 دولت آمریکا از دولت لهستان امین کنوانسیون تقاضا نمود که اعلام خروج آمریکا از کنوانسیون ورشو را منتفی نماید اما از ایکائو تقاضا نمود که به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از تبعیض بین مسافران این کشور با سایر کشورها تجدید نظر اساسی در میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل نماید و از ایکائو تقاضا نمود که میزان مسئولیت را به میزان موافقتنامه مونترال برسانند .
پیش نویس مفصلی تهیه گردید که نه فقط حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل بلکه همه جنبه های کنوانسیون ورشو را دگرگون نمود . که این پیش نویس توسط 21 کشور به امضا رسید که از جمله آن کشورها ایالات متحده آمریکا بود . البته این پیش نویس برای اجرایی شدن شروطی را مدنظر قرار داده بود که تا به حال این شرایط تامین نگردیده است .
تغییرات مهمی که پروتکل گواتمالا در کنوانسیون ورشو بوجود آورد از قرار ذیل بود :
1:متصدی حمل و نقل در خصوص جراحات وارده به مسافران در کلیه موارد از جمله در مورد مرگ یا جراحات منتج از هواپیما ربایی یا خرابکاری و غیره مسئول خواهد بود .
2:میزان مسئولیت متصدی حمل در مورد مرگ یا جراحات وارده به مسافر 000/500/1 فرانک خواهد بود این میزان غرامت کلیه خساراتی خواهد بود که برای مرگ یا جراحات وارده تعلق خواهد گرفت .
3:در این پروتکل برای اولین بار برای تاخیر در حمل مسافر توسط متصدی حمل و نقل خسارت تعیین نمود که میزان آن 500/62 فرانک برای هر مسافر بود .
در ماده 6 پروتکل در خصوص خسارت ناشی از تاخیر در حمل مسافر مقرر می دارد که در صورتی که تاخیر در حمل به دلیل شرایط اضطراری باشد خسارتی به مسافر پرداخت نمی گردد اما اگر تاخیر به علت دیگری صورت پذیرفته باشد باید غرامتی مناسب برای مدعی پرداخت شود اما در صورتی که متصدی حمل و نقل اثبات نماید که کلیه تدابیر را جهت جلوگیری از تاخیر انجام داده است خسارتی به مسافر پرداخت نمی گردد .
از دیگر مواردی که لازم به ذکر است کنوانسیون ورشو و دو پروتکل اصلاحی آن فرانک فرانسه را به عنوان واحد پولی برای پرداخت غرامت به متضرراز حمل و نقل هوایی مقرر کرده بود که با توجه به تورم و سقوط ارزش پول کشورها ایکائو تصمیم گرفت واحد فرانک را به یک واحد بین المللی تغییر دهد بنابراین چهار پروتکل در سال 1975 در مونترال به تصویب رسید .

بند سوم : پروتکل های چهارگانه مونترال
در سال 1966 شورای ایکائو ناکار آمدی کنوانسیون ورشو وپروتکل های الحاقی را به دلیل پایین بودن سطح مسئولیت متصدی حمل و نقل و محدوده بودن میزان مسئولیت متصدی به کمیته حقوقی این سازمان اعلام نمود و از این کمیته تقاضا نمود پیشنهادهایی در جهت اصلاح کنوانسیون و پروتکل های آن اعلام نماید . شورای ایکائو از کمیته حقوقی خواست تا راه حلی در جهت جایگزین کردن واحدی به منظور پرداخت غرامت به جای طلا و فرانک فرانسه اعلام نماید به این دلیل که بعد از جنگ جهانی دوم فرانک فرانسه و طلا دچار نوسان بسیار شدیدی شده بود و دیگر این دوواحد معیار مناسبی برای پرداخت غرامت نبود به عنوان مثال برخی کشورها در خصوص پرداخت غرامت با واحد طلا نرخ رسمی رامد نظر قرار می دادند و برخی دیگر نرخ آزاد طلا که این باعث ناهماهنگی در پرداخت میزان غرامت در حوادث مشابه می شد که این با آرمان و هدف کنوانسیون ورشو که هماهنگی کشورها در مقررات هوایی بود منافات داشت .
مطالعات شورای سازمان بین المل هواپیمایی کشور در سال 1975 به ثمر رسید .کنفرانس دیپلماتیکی به منظور اصلاح کنوانسیون ورشو در شهر مونترال تشکیل گردید .
در این کنفرانس چهار پروتکل به نام های پروتکل های اضافی 1 و 2 و 3 و 4 تصویب شد . این پروتکل ها واحد پولی به نام (حق برداشت ویژه) را جایگزین فرانک مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل های آن کردند و کشورهایی که پروتکل های چهارگانه را تصویب نمایند میزان غرامت را باید بر مبنای حق برداشت ویژه و با فرمولی که صندوق بین المللی پول در زمان رسیدگی به دعوی محاسبه می نماید پرداخت کنند .
پروتکل های چهارگانه اصلاحاتی به شرح ذیل در اسناد قبلی به عمل آوردند :
پروتکل های الحاقی شماره 1: واحد پولی در خصوص پرداخت غرامت توسط متصدی حمل و نقل را از فرانک فرانسه به حق برداشت ویژه که در بالا بیان شد تبدیل نمود .
پروتکل الحاقی شماره 2: از لحاظ مقادیر مندرج در کنوانسیون ورشو به منظور پرداخت غرامت تغییراتی ایجاد نمود و آن را به حق برداشت ویژه تبدیل کرد .
پروتکل الحاقی شماره 3: پروتکل گواتمالا 1971 را در مورد میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل اصلاح نمود و آن را به حق برداشت ویژه تبدیل نمود .
بنابراین این 3 پروتکل الحاقی ماده 22 کنوانسیون ورشو را که در پروتکل لاهه و گواتمالا اصلاح شده بود یکبار دیگر اصلاح کردند .
پروتکل الحاقی شماره 4: برای نخستین بار مسئولیت متصدی حمل و نقل را در مورد کالا تغییر داد و میزان آن را با حق برداشت ویژه مشخص نمود .
پروتکل های الحاقی شماره 1 و 2 از 15 فوریه 1996 و پروتکل الحاقی شماره 4 از 14 ژوئن 1998 به مرحله اجرا درآمدند . تاکنون 32 کشور پروتکل شماره 3 را امضا و 21 کشور آن را تصویب کرده اند و تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است .

گفتار سوم : موافقت نامه مونترال

دولت ایالات متحده آمریکا از ابتدا مخالفت خود را با میزان مسئولیت تغییر یافته توسط پروتکل لاهه اعلام نمود و مدعی این امر بود که 2 برابر شدن میزان مسئولیت توسط پروتکل لاهه از 125 هزار فرانک به 250 هزار فرانک برای هر نفر باز هم کافی نبوده به این دلیل که 250 هزار فرانک معادل 16600 دلار آمریکا بوده و با توجه به پایین آمدن ارزش دلار آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم این میزان غرامت برای پرداخت غرامت و هزینه های متعارف نظیر حق الزحمه وکلا کافی نیست به هر حال دولت آمریکا تصمیم گرفت با اخطار مورخ 15 دسامبر 1965 خروج از کنوانسیون ورشو را اعلام نماید .
مطابق بند 2 ماده 39 کنوانسیون ورشو اخطاریه خروج شش ماه بعد از اعلان نافذ می گردد دبیر کل اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی فورا از متصدیان حمل و نقل هوایی خواست در صورت تمایل با نهادهای هوانوردی آمریکا قراردادی دو جانبه منعقد و میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل را به 75000 دلار آمریکا افزایش دهند با حمایت یاتا متصدیان حملی که به مقصد آمریکا پرواز می نمودند و یا پروازی از آمریکا به خارج از آن داشتند موافقتنامه ای با هیات هوانوردی آمریکا در می 1966 در مونترال منعقد نمودند که به موجب آن حدود مسئولیت متصدیان حمل ونقل به 000/75 دلار آمریکا که شامل هزینه های اقامه دعوی و حق الوکاله وکیل بود تعیین شد.
موافقتنامه مونترال یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون ورشو نبود بلکه یک موافقتنامه 2 جانبه خصوصی میان هر یک از متصدیان حمل و نقل و هیات هوانوردی آمریکا بود . به موجب آن مفهوم جدیدی از مسئولیت در حقوق خصوصی هوایی مطرح شد .
در اسناد قبل از آن ، مسئولیت متصدی حمل و نقل مبتنی بر تقصیر بود که در این موافقتنامه به مسئولیت مبتنی بر خطر تغییر یافت .
تغییر مهم دیگری که در این موافقتنامه به چشم می خورد مسئولیت متصدیان حمل به جبران آسیب شخصی است در اسناد قبل به جای این عبارت صدمات بدنی ذکر شده بود . این امر ادعای جبران خسارت برای آسیب های روحی را ممکن می سازد .
موافقتنامه مونترال با تغییرات اساسی که در حقوق حمل و نقل هوایی ایجاد کرد موجب استقبال دولتهای اروپایی و ژاپن شد به طوری که این دولتها نیز مقررات مشابهی را در کشور خود وضع نمودند و تغییر در مبنای مسئولیت در این موافقتنامه زمینه ساز اجرای این مبنا در پروتکل گواتمالا وچهار پروتکل الحاقی مونترال1975 شد.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم : کنوانسیون گوادلاخارا 1961
موضوع کنوانسیون گوادلاخارا در خصوص پروازهای چارتر است در کنوانسیون ورشو عامل حمل و نقل همان متصدی حمل ونقل بود اما رفته رفته با افزایش پروازهای چارتر وعدم روبرو شدن متصدی حمل ونقل با مسافر وانعقاد قرار داد بین شخصی به نمایندگی از متصدی حمل و نقل با مسافر این امر ضروری به نظر رسید که عامل حمل و نقل در این گونه پروازها مشخص شود واین که مسئولیت در اینگونه پروازها به عهده کیست؟
مطابق این کنوانسیون متصدی حمل ونقل، عامل حمل ونقل، متصدی حمل ونقل پروازهای چارتر وآژانس های مسافرتی ممکن است برای خسارات وارد به مسافر وکالاهای وی مسئول شناخته شوند.کنوانسیون گوادلاخارا در اول می 1964 پس از اینکه پنج دولت آن را تصویب کردند اجرا گردید و تا ماه می 2011 هشتاد و شش کشور به آن پیوسته اند ایران در اردیبهشت سال 1354 این کنوانسیون را تصویب کرده است.

گفتار پنجم : کنوانسیون مونترال 1999
کنوانسیون مونترال 1999درخصوص یکپارچه کردن مقررات حمل ونقل بین الملی هوایی نتیجه ناکارآمد بودن کنوانسیون ورشو واصلاحات آن به مرور زمان بود چرا که کنوانسیون ورشو که کنوانسیونی مادر به شمار می رود در زمانی تدوین گردید که هنوز صنعت هواپیمایی در مرحله طفولیت به سر می برد وبه شدت نیازمند حمایت و مراقبت بود ملاحضات و مصالحی از این دست مورد توجه تدوین کنندگان این کنوانسیون (کنواسیون ورشو) قرار گرفت و تعادل و توازن بین حقوق مسافران وصاحبان کالا از یک سو ومتصدیان حمل و نقل از سوی دیگربه گونه ای تعیین گردید که در آن زمان عادلانه بود.
اندک اندک و با گذشت زمان به منظور پاسخگویی به نیازهای نوین سعی گردید با تدوین پروتکل های اصلاحی یا تکمیلی کنوانسیون ورشوبا نیازهای زمانه دمساز و هماهنگ گردد اما پروتکل های

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *