دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد قاعده ی لاضرر

آن مقدار باقی مانده فاقد هر گونه ارزش شده یا مقدار باقی مانده به قدری کاهش ارزش پیدا نموده که در حکم تلف می باشد در این صورت شرکت هواپیمایی باید بابت چنین زیانی قیمت کل محموله را به زیان دیده بازگرداند (4250=250×17)
ب:وسایل همراه مسافر

دسته دوم از وسایل شخصی مسافر، وسایلی است که مسافر آنها را به شرکت هواپیمایی تحویل نداده بلکه با خود به داخل هواپیما می برد. این گونه وسایل نیز نباید از جمله کالاهایی باشند که از نظر وزن یا حجم مشکلی برای هواپیما ایجاد کنند. مقررات بلیت مسافرت شرکت های عضو یاتا این وسایل را از این قبیل معرفی نموده است:
صندلی چرخ دار بیمار، گهواره کوچک دستی و غذای کودک، یک دوربین عکاسی و دوربین فیلمبرداری کوچک، تعداد متناسبی مجله یا کتاب، یک کیف دستی زنانه، یک چتر یا عصا، یک پالتو، شال یا پتو.
1: نحوه جبران خسارت:
بند 3 ماده 11 پیمان ورشو اصلاحی مسئولیت شرکت هواپیمایی را در قبال وسایلی که مسافر با خود به هواپیما می برد چنین مقرر داشته است:
“در مورد اشایئی که مسافر شخصا عهده دار حمل آنها می گردد مسئولیت متصدی حمل و نقل محدود به پنج هزار فرانک برای هر مسافر می باشد”.
مطابق ماده فوق برای خسارت به کل این وسایل، مبلغ محدود پنج هزار فرانک تعیین شده است و وزن یا تعداد وسایل و بسته ها تأثیری در میزان خسارت پرداختی ندارد از این منظر قابل توجه است که مسافر توجه نموده و ملزوماتی را با ارزش بیش از پنج هزار فرانک با خود به داخل هواپیما نبرد در غیر این صورت شرکت هواپیمایی مسئولیتی بیش از این نخواهد پذیرفت.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مورد خسارت به وسایل شخصی ثبت شده گفته شد که غرامت، به نسبت وزن کسری یا ناقص یا مفقود شده تعلق می گیرد. در حالی که وسایلی که مسافر با خود به داخل هواپیما می برد به هیچ عنوان وزن نشده و تعداد آن مشخص نمی شود. در پیمان ورشو و اصلاحیه لاهه تصریحی به روش تعیین غرامت این گونه وسایل نشده است. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که خسارت به این وسایل جزئی باشد، یا به بیان دیگر بخشی از این وسایل صدمه ببینند. از سوی دیگر ممکن است خسارت وارد شده به بخشی از این وسایل موجب از دست رفتن ارزش کل وسایل یا بسته های دیگر شده باشد.
در جبران خسارت به این وسایل، اقامه دلیل بر اینکه چه میزان یا تعداد از وسایل با خود به داخل هواپیما برده شده با مسافر است. در صورتی که برای لوازم شخصی ثبت شده به چنین اثباتی احتیاج نبود. لذا به دلیل دشواری و بعضا ممتنع بودن اثبات میزان وسایلی که مسافر با خود به داخل هواپیما برده شایسته است در فرودگاه مبدأ نسبت به تحویل وسایل شخصی و اخذ رسید از شرکت اقدام و تا حد امکان از بردن وسایل غیر ضرور به داخل هواپیما خودداری گردد. با توجه به اینکه پیمان ورشو و اصلاحیه های بعدی روش تعیین غرامت جزئی به وسایل مذکور را مشخص نکرده اند دادگاه باید با توجه به قانون داخلی خود به این موارد رسیدگی نماید.
یک راهکار در این مورد تعیین خسارت وارد شده با ارجاع به کارشناس است مشروط بر اینکه حداکثر خسارت از مبلغ پنج هزار فرانک تجاوز نکند. راهکار دوم روش قیمت است. بدین ترتیب بدوا باید قیمت کل وسایلی که مسافر در هواپیما با خود داشته را محاسبه و پس از آن قیمت کالای ناقص یا تخریب شده را به نسبت کل اشیاء برآورد کرد؛ برای مثال: چنانچه اشیاء همراه مسافر که با خود به داخل هواپیما برده یک سامسونت و یک دوربین فیلمبرداری باشد که به دوربین فیلمبرداری صدمه وارد شده است بدوا دو کالا را قیمت گذاری کنند اگر دوربین یک میلیون ریال و کیف سامسونت 250 هزار ریال ارزش گذاری شود؛ با توجه به اینکه قیمت دوربین معادل یک پنجم ارزش کل اشیاء همراه مسافر است در این صورت مسئولیت شرکت هواپیمایی در قبال چنین خسارتی هزار فرانک خواهد بود.

گفتار دوم:خسارات معنوی وارده به مسافر
یکی از خسارات مسلمی که در سوانح هوایی به مسافرین یا به باز ماندگان آنان وارد می شود ، خسارت معنوی است.
چراکه مسافرینی که هواپیمای آنها دچار سانحه گشته و جان سالم به در برده اند ، سالها این خاطره تلخ را فراموش نکرده و دیگر میل و رغبتی به استفاده از این وسیله ندارند یا افرادی که دچار سانحه گشته و جان سالم به در نبرده اند خانواده ی آنها تا سالهای متمادی در غم از دست دادن عزیزان خود می سوزند و با نگاهی کینه جویانه به این وسیله و متصدیان آن نگاه میکنند . لذا با توجه به مطالب فوق و مسلم بودن لزوم جبران خسارت معنوی برآن شدیم تا در این گفتار به تبیین این خسارت پرداخته تا شاید گامی مثبت در جهت احقاق این حق مسافران نیز باشد .
بند نخست : مقررات جبران خسارت معنوی طبق رویه و قوانین داخلی
در نظام حقوقی ایران نسبت به جبران خسارت معنوی دادگاه ها توجهی نداشته ، به این علت که شورای عالی قضایی سابق و شورای نگهبان ، جبران خسارت معنوی به صورت وجه نقد را خلاف موازین شرع قلمداد کرده و به همین امر باعث شده که محاکم نسبت به جبران خسارت معنوی قرار رد دعوی یا عدم استماع را صادر نموده با توجه به اینکه در فقه استناد به قاعده ی لاضرر و اتلاف و تسبیب و نفی عسروحرج و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و اصل 171 قانون اساسی و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 شمسی که در اجرای ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است جبران خسارت معنوی برای تشفی خاطر زیان دیده به صورت وجه نقد محترم شمرده شده است، یکی از موارد نادر که منجر به صدور رای مبنی بر محکومیت دولت به پرداخت خسارت معنوی علاوه بر خسارت مادی شد رای معروف به هموفیلی ها بود که به موجب آن دولت به پرداخت 20میلیارد تومان خسارت در حق هموفیلی ها و بازماندگان آنها محکوم شد 1. که این امر می تواند فراخوانی برای قوه ی قانون گذاری و شورای نگهبان و مراجع قضایی و حقوقی به سوی جامع نگری و مطالعات تطبیقی و خارجی و آشنایی با نظریه های علمی روز در جبران خسارت معنوی و حرکتی به سوی تصمیمات عادلانه و منصفانه باشد .
الف : مبنای فقهی خسارت معنوی
1 . قاعده لاضرر

همانطور که در بحث خسارت مادی بیان شد این قاعده در فقه و حقوق اسلامی دارای قلمرو گسترده ای در احکام و مقررات عبادی ، اجتماعی ، سیاسی و معاملاتی است و کاربرد بسیار دارد و هدف اصلی این قاعده هم فراهم کردن موجبات جبران خسارت وارده بر افراد بوده به کیفیتی که در کتب تاریخی مضبوط است این قاعده بر احکام اولیه حاکمیت دارد و مفهوم آن مقررات را مضیق و محدود می سازد .
مفاد این قاعده در دیگر نظامهای حقوقی نیز در محدوده مسائل حقوقی به حکم عقل پذیرفته شده و نشانه های آنرا می توان یافت به بیان دیگر ، ضرورت جبران خسارت ، از گذشته کم و بیش ، در تمام جوامع مورد قبول بوده است و به همین مبنا ، نظام های حقوقی مختلف توجه و تاکید بر جبران خسارت زیان دیده داشته اند با این تفاوت که در حقوق اسلام این قاعده به عنوان یک اصل کلی حاکم بر احکام و مقررات اولیه به طور مشخص پذیرفته شده است و این اصل یکی از مهمترین اصول عقلی است که علاوه بر حکم عقل ، در آیات و روایات بسیاری مورد تاکید قرار گرفته است و از بدیهی ترین اصول حقوقی است که موجبات جبران خسارت وارده بر زیان دیده را فراهم نموده که مصداق بارز آن خسارت معنوی است .
2 . قاعده نفی عسر و حرج

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *