مهر ۴, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه درمورد بزه دیدگی، خشونت علیه زنان، زنان بزه دیده، سازمان ملل

اجتماعات دینی و اخلاقی از اجتماعات غیر مذهبی بیشتر است۲۸۶ و دین به عنوان حفاظتی در برابر جرم و بزه – از جمله خشونت علیه زنان – عمل می نماید.۲۸۷
ج- کاهش فرصتهای بزه دیدگی
یکی از راهکارهای مهم حمایت از زنان بزه دیده، کاهش فرصت های بزه دیدگی به ویژه در مورد زنانی است که خود با رفتارهای تحریک آمیز، زننده و دور از هر گونه تعقل و دوراندیشی زمینه ی بزه دیدگی خود وحتی زنان عفیف و پاک دامن را فراهم می آورند.
از دیدگاه بزه دیده شناسی، در چنین مواردی که بزه دیده خود، سهم عمده ای در تحقیق فرایند خشونت دارد، باید نهایت تلاش خود را برای از بین بردن هر گونه فرصت خشونت دیدگی خویش متمرکز سازد و این امر مستلزم آن است که شخص از وضعیت بالقوه آسیب پذیری خود از طریق آموزش های لازم و اطلاع رسانی های کافی مطلع شده، چگونگی حمایت از خویش را برای کاهش فرصت بزه دیده شدن آموخته باشد، به ترتیبی که قادر گردد خود را آماج خشونت های مبتنی بر جنسیت قرار ندهد؛۲۸۸
چرا که قرار دادن زنان در معرض خشونت جنسی، احتمال بزه دیدگی (جنسی و غیر جنسی) زنان را در بیشتر موارد فراهم می آورد. زن در این وضعیت به رابطه ی جنسی، اجباریا تهدید می شود و در صورت مقاومت در برابر بزهکاران، مورد ضرب و شتم و قتل واقع خواهد شد.۲۸۹
در این راستا سازمان ملل متحد در بند«د» و «ذ» ماده ۴ اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلام می دارد: بند د : « دولتهااقدامات لازم، بویژه در زمینه ی آموزش، به عمل آورند که الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مرد و زن اصلاح شود و تبعیض ها، رفتارهای مرسوم و دیگر رفتارهایی که بر اساس ایده فرودستی یا فرادستی یک جنس و کلیشه رفتاری مرد و زن است، حذف شود.»
بند ذ: «دولتها تحقیق، جمع آوری اطلاعات و آمار، بویژه درباره خشونت خانگی و رواج اشکال گوناگون خشونت علیه زنان را ترویج کنند و تحقیق درباره علل، ماهیت، میزان جدی بودن و نتایج خشونت علیه زنان و میزان تاثیر اقدامات برای پیشگیری و جبران خسارت خشونت علیه زنان را تشویق کنند. این آمار و یافته های تحقیق باید در دسترس عموم قرار گیرد.»۲۹۰
بند دوم : خدمات آموزشی و تحصیلی
حمایت از سوادآموزی و تعلیم زنان باعث کاهش وابستگی اقتصادی آنان می گردد. در کنار تحصیلات مدارس، آموزش حرفه ای به دختران وزنان جوان راهکار بسیار موثری است که تحت تاثیر آن ممکن است چرخه خشونت پیرامونشان بشکند. آنها با کسب آموزش حرفه ای تبدیل به نیروهای کارآمدی می شوند که در بازار کار مورد استقبال قرار می گیرند و میبایست در کنار رشته های مشابه امور خانگی انواع حرفه هایی را که به پسران آموخته می شود، بیاموزند و از ثمرات تخصصی خود در بازار کار استفاده کنند. بنابراین، یک راهکار موثر برای تغییر چهره خانگی زنان این است که اولاً بر تعداد مدارس حرفه ای دخترانه در سطح کشور افزوده شود و ثانیاً دختران بر حسب ذوق و سلیقه خود حق داشته باشند حرفه ی مورد علاقه شان را بیاموزند.
اگر مردم به تغییر نقش ها خو بگیرند و زنان را در بازار کار در حرفه های گوناگون فعال و موفق ببینند، به تدریج کلیشه های جنسیتی از ذهنیت جامعه پاک می شود و افراد دو جنس اعتبار و ارزش یکسانی می یابند.
بند سوم : خدمات اقتصادی و مالی
همانطور که فقر و نیازهای اقتصادی خود به نوعی زمینه ی ارتکاب بسیاری از جرایم را فراهم می کند به نحوی نیز می تواند منجر به قربانی شدن فرد در مقابل ارتکاب برخی از جرایم گردد. عده ی زیادی از زنان نیازمند در جامعه، نیروی کار بی جیره و مواجب هستند و بی آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند، باید تا آخر عمر از خانواده های خود مراقبت کنند و چون منابع اقتصادی ندارند به همین دلیل وابسته به مرد خانواده یا افراد مذکور باقی می مانند. حتی گاهی دیده شده که برخی از این زنان برای رفع حوائج مادی و در وضعیت اضطراری، خود را قربانی قرار داده یا دست به ارتکاب اعمال مجرمانه می زنند، با توجه به این مسایل و در راستای رفع این گونه نیازمندی ها، قانونگذار برای عدم پرداخت نفقه ی زن، ضمانت اجرای کیفری قرار داده است.
ولی صرف این حمایت ها کافی نیست و می بایست در زمینه ی فعالیت زنان به خصوص در مکان هایی که اغلب زنان در آن جا مشغول به فعالیت هستند، حمایت های لازم به عمل آید. موسسات و صندوق های حمایت از زنان بی سرپرست و نیازمند نیز ایجاد شده تا بدین وسیله از استثمار جسمی، روحی و حتی جنسی آنان به خاطر نیازهای اولیه و فقر اقتصادی جلوگیری شود.
البته بعد از وقوع بزه نیز نسبت به زنان بزه دیده می بایست از حمایت اقتصادی برخوردار گردند. زیرا بزه دیدگی اغلب با ورود ضرر و زیان به بزه دیده ملازمه دارد. اگر چه برخی از جرایم ضرر وارده بر بزه دیده ی زن از نوع معنوی است؛ لیکن در بسیاری از موارد، بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیرمستقیم متحمل ضرر و زیان مادی می شوند. ضررهای وارده بر بزه دیده ی زن شامل مجموع خسارت هایی است که در حین تحقق بزه تا زمان دفع نسبی آثار آن متوجه وی میگردد و می بایست توسط بزهکار، عامل خشونت جبران شود، البته در مواردی که جبران خسارت از طریق بزهکار به هر دلیلی ممکن نباشد، این امر باید از طریق منابع دولتی، بیت المال ، خیریه و بیمه صورت گیرد.۲۹۱
در انگلستان منشور بزه دیدگان، راهی که در هر حال نیازهای بزه دیدگان مورد عنایت قرار گرفته را با دو رویکرد بسیار متفاوت تداوم می بخشد. اول : به صورت رسمی از طریق نظام عدالت جزایی و دوم به طور غیر رسمی با شبکه ای عمدتاً داوطلبانه از طرحهای حمایتی که چشمگیرتر از همه۲۹۲ است. در هر دو رویکرد به طور کلی فرصتهایی به جای حقوق قابل مطالبه برای بزه دیده فراهم می شود مثلاً ایجاد طرح جبران خسارت برای بزه دیدگان جرایم خشونت آمیز در سال ۱۹۶۳ بود که این طرح نوعی توسعه اصل رفاه در حمایت دولت از افراد نیازمند تلقی می شد. یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت طبق طرح مزبور این است که بزه دیده، بی گناه تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه دیده در تحمل خسارت ناشی از بزه دیده شدن خویش، مقصر نباشد. این نظام بر اساس میزان خسارتی تنظیم شده که هیأت پرداخت خسارت جنایی برآورد می کند و بزه دیده متحمل آن شده است، نه بر اساس میزان کمکی که شخص نیاز دارد. لذا تقاضاهای خسارت در مورد خشونت های خانوادگی نیز فقط زمانی مورد حمایت قرار می گیرند که طرفین در حال حاضر (زمان دریافت خسارت) جدای از هم زندگی کنند و غیر محتمل باشد که در آینده نیز زندگی مشترک داشته باشند.۲۹۳
سازمان ملل در این رابطه در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۴ به ترتیب به رفع تبعیض علیه زنان در اشتغال مثل حق استفاده از فرصتهای استخدام، حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق دریافت دستمزد برابر، حق استفاده از بیمه های اجتماعی ویژه و … به رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه های حیات اقتصادی و اجتماعی مثل حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و سایر اشکال اعتبارات مالی و نیز مدنظر قرار دادن مشکلات خاص زنان روستایی توسط دول عضو اشاره دارد.۲۹۴
بند چهارم : خدمات درمانی و پزشکی
تامین نیازهای درمانی بزه دیدگان به خصوص زنان بزه دیده به لحاظ فوریت داشتن بر سایر نیازمندی ها تقدم دارد. اصول عالیه ی انسانی ایجاب می کند که نیازهای اولیه ی درمانی بزه دیده، حتی اگر در وقوع جرم مقصر باشد، در اسرع وقت مرتفع می گردد. نظریه اهمیت این مساله مواد ۱۴ تا ۱۷ اعلامیه ی سازمان ملل متحد که تحت عنوان اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده ی از قدرت در نوامبر سال ۱۹۸۵ توسط مجمع عمومی پذیرفته شد، به صورت فوریت کمک های دارویی، روانی و اجتماعی اختصاص یافته است، همچنین ماده ۴ کنوانسیون اروپایی در مورد خسارت زدایی از قربانیان جرایم خشونت آمیز، مصوب نوامبر ۱۹۸۳ هزینه های پزشکی، دارویی و حتی مخارج کفن و دفن را مشمول خسارت زدایی دانسته است.
امدادهای پزشکی در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی که در مورد حمایت از بزه دیدگان زن، برنامه های مدونی دارد، دارای اهمیت بسیاری می باشد.۲۹۵ حمایت های پزشکی از زنان قربانی خشونت نیز می تواند به صورت مختلف انجام پذیرد از قبیل:
الف – پزشک عمومی
پزشک عمومی به طور فراوان به خصوص در مناطق محروم کشور و در مواقع مختلف با انواع قربانیان خشونت سر و کار دارند. به عنوان مثال، گاهی پس از واقعه و بعد از یک دوره ی زمانی از تحقق خشونت و نهفتگی آن یا بعد از بستری شدن، پزشک عمومی شاهد خشونت های خانگی از بیمار مراجعه کننده می باشد که می بایست به مراجع قضایی گزارش نماید.
ب- اورژانس بیمارستانها
گواهی پزشکی که در اورژانس، صادر می گردد و تصدیق های اولیه ی پزشکی برای قربانیان که بعدها پیگیری قضایی را دنبال می کنند از اهمیت اساسی برخوردار است. گواهی پزشکی به قربانی امکان می دهد که از حقوق خودش دفاع کند، چرا که بیشتر وقت ها، این گواهی ها تنها مدرکی است که قربانی برای اثبات خسارت متحمل شده در اختیار دارد.
ج- واحدهای پزشکی – قضایی (قانونی)
واحدهای پزشکی قانونی برای مراجع قضایی که از آنها درخواست می کنند، فعالیت دارند. صدور گواهی های پزشکی قانونی، همراه با تعیین از کار افتادگی کلی بر اساس دلایل موجود، یکی از عوامل ایجاد این مراکز می باشد.
د- پذیرش پزشکی به معنای خاص
در این پذیرش پزشک به عنوان یاوری برای دادگاه می باشد. به طور کلی ماموریت یک پزشک عبارت است از معاینه، بررسی مورد درخواست شده که به پرونده قضایی ضمیمه می گردد. در رابطه با قربانیان خشونت، این پزشکان راجع به علت آسیب های وارده و تاثیرات آن بر روی جسم و روان قربانی، نظر تخصصی خویش را اعلام می نمایند.۲۹۶
بند پنجم : خدمات اجتماعی
الف – ایجاد مراکز امن برای زنان بزه دیده
طرحی است که در بسیاری از کشورهای دنیا با پشتوانه تحقیقی – پژوهشی به اجرا درآمده و تا کنون به بسیاری از مشکلات پاسخ داده و حتی در امر پیشگیری درگیری های خانگی نیز موفق بوده است. به طور قطع مردی که مجبور به یافتن پاسخ به هیچ سوالی برای کتک زدن همسرش از سوی قانون و عرف نیست و زن نیز جایی غیر خانه او، برای پناه بردن ندارد، الزامی برای کنترل و مهار خشم خود ندیده و با ایجاد کوچکترین نارضایتی و مسئله ای اقدام به پرخاشگری و اعمال خشونت خواهد کرد.۲۹۷
این گونه نیست که زن مجبور باشد تحت هر شرایطی در خانه و در چنگال شوهری خشن که قصد جان یا آبرو یا مال او را دارد، باقی بماند و خانه را ترک نکند. بنابراین تاسیس خانه های امن در حکم پذیرش فلسفه وجودی خاص است که زیر بنای دو