دانلود رایگان پایان نامه حقوق درباره فرآورده های نفتی

چهارپا، اتوبوس، قطار، کانتینر و غیره
– سوء استفاده از مجوز واردات مواد اولیه و قطعات یدکی منفصله
– استفاده از هواپیما در پوشش بارهای تجاری، دیپلماتیک و مسافری
– بهره برداری از مدارک جعلی خارجی، گمرکی، هویتی، بارنامه ای یا دیگر اسناداحمدی82
– افزودن کالای قاچاق به کالای مجاز وارداتی یا عبوری
– استفاده از ترانزیت خارجی مانند انتقال کالا از کشورهای حاشیه خلیج فارس به کشورهای آسیای میانه و حمل غیر مجاز یا مسافری این کالاها به کشور با مارک اصلی یا تقلبی تولیدی کشورهای واسطه.
– از طریق مناطق آزاد تجاری ایران
– کوله کشی انسانی در راه های زمینی
– به کارگیری وسایل ارتباطی پیشرفته مانند تلفن های ماهوار های
– راه انداختن کاروان خودروهای حامل قاچاق یا اعزام خودروی پیشرو برای به دست آوردن
فرصت بازگشت یا فرار به وقت حادثه
– افزایش عرضه کالای قاچاق یاا فزایش روزا فزون تقاضا و مطلوبیت برای آن.
1-9. آثار و پیامدهای قاچاق کالا
1-9-1. آثار سوء اقتصادی قاچاق کالا
1-9-1-1. آثار اقتصادی و بازرگانی در سطح ملی:
قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی سیاست های اقتصادی و بازرگانی دولت را برای احیای موقعیت اقتصادی کشور بی اثر و کم اثر می کند و تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی نشده دولت، اتلاف منابع ارزی، ضعیف شدن توان پیش بینی دقیق اوضاع اقتصادی برای عاملان اقتصادی و ایجاد فضای رقابت نابرابر برای تولید داخلی و رکود در برخی از صنایع کشور، همگی از جمله آثار و پیامدهای منفی اقتصادی قاچاق کالا می باشند.
1-9-1-2. روی نیاوردن به تجارت قانونمند:
تجارت قانونمند امکان اعمال سیاست های بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت
اقتصاد ملی را بوجود آورده و باعث جلوگیری از اتلاف منابع ارزی می گردد که از طریق قاچاق
کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می شود که شاید نیاز به آنها در حد صفر باشد.
1-9-1-3. کاهش میزان اشتغال:
بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می برد و درحالیکه ایران با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار روبه رو است ورود کالاهای قاچاق با از بین بردن فرصت های شغلی باعث تشدید بحران بیکاری می گردد.
1-9-1-4. کاهش تولید داخلی:
قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد
اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه
گذاری در این بخش به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می گردد که سیاست گذاری در امور
تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می بینند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد.
1-9-1-5. کاهش درآمدهای دولت:

قاچاق کالا به دلیل پرداخت نشدن مالیات ( عوارض و.. ) به دولت باعث کاهش درآمدهای دولت

می گردد. محقق نشدن بخشی از درآمدهای ورود قانونی کالا مشکل دولت را در تأمین منابع
درآمدی بیشتر می کند، در حالیکه تحقق اینگونه درآمدها کمک بسزایی به کاهش کسری بودجه دولت است.
1-9-1-6. برقرار نبودن عدالت مالیاتی:
یکی از اهداف اخذ مالیات ( غیر از هدف درآمدی ) توزیع عادلانه سود در بین اقشار گوناگون
جامعه است. در عین حال، وجود اقتصاد زیرزمینی ( از جمله قاچاق کال ) باعث می شود که
پرداخت مالیات به دولت در این بخش ها صورت نگیرد و از این طریق ضمن افزایش سود برای
قاچاقچیان درآمدهای دولت کاهش یابد. مبارزه با قاچاق کالا نقش مؤثری در افزایش تولید، اشتغال
و نیز در توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش های گوناگون جامعه خواهد داشت.
1-9-1-7. افزایش هزینه های دولت:
کشور ایران که دارای مرزهای زمینی و دریایی طولانی می باشد؛ مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم
تحمیل هزینه های سنگین به منظور نظارت بر مرزهای ورود و خروج کالا می باشد. لیکن با وجود
این دولت برای مقابله با این پدیده مذموم، ناگزیر از این هزینه هاست تا بتواند کارکرد سیاست های
اقتصادی و تجاری را مطابق اهداف پیش بینی شده به پیش ببرد.
1-9-1-8. کاهش اثربخشی هزینه های دولت:
سالانه قسمت زیادی از کا لاهایی( از جمله فرآورده های نفتی، کودهای شیمیایی ) که در کشور با
یارانه پرداخت می گردد، به دلیل ارزانتر بودن از قیمت جهانی و کشورهای همسایه، از طریق
مرزهای کشور به خارج از کشور قاچاق می گردد و باعث از بین رفتن هزینه های پرداختی دولت در بخش یارانه ها می گردد.
1-9-1-9. کاهش انگیز ه های سرمایه گذاری:
به منظور تبیین تأثیر قاچاق کالا در سرمایه گذاری و تولید، اشاره به وضعیت صنعت کفش در ایرن مثال گویایی می باشد. صنعت کفش در ایران در سال های اخیر دچار بحران و رکود بوده است و
مدتی است که در صنایع نساجی ایران نیز چنین وضعیتی را شاهد می باشیم. ریشه بحران کفش در
کشور به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران در قاچاق کفش نهفته است. زیرا کفش های چینی به قیمت
بسیار پایین در سطح کشور توزیع می گردد.
1-9-1-10. خنثی کردن حمایت از تولید داخلی:
وجود تعرفه های مؤثر یکی از ابزارهای موجود در دست دولت ها به منظور حمایت از تولید و
سرمایه گذاری داخلی است، در کشورهای پیشرفته دنیا که اساس اقتصاد بر مبادله ( تولید، صادرات
و واردات ) آزاد کالاها نهاده شده است، نیز بستن تعرفه بر واردات برای حمایت از صنایع و سرمایه
گذاری داخلی مشاهده می شود. در هیچ جای دنیا اعمال تعرفه به منظور حمایت از صنایع داخلی و
سرمایه گذاری نادیده گرفته نمی شود و در عین حال قاچاق ( با پرداخت نکردن تعرفه ) در ورود و خروج کالاها این چتر حمایتی ( تعرفه مؤثر ) از صنایع داخلی و سرمایه گذاری را از بین می برد.
1-9-1-11. گسترش پول شویی و نابرابری:
مطابق آمارهای منتشر شده سالیانه حدود بیش از 8/2 میلیارد دلار در جهان پول شویی می شود.
درآمد فعالیت های قاچاق به دلیل سو دآوری موجبات تشکیل طبقه ای فوق العاده ثروتمند را در
جامعه ( که به مافیای قدرات نیز معروف اند ) فراهم می سازد.
1-9-1-12. تأثیر قاچاق کالا بر سیاست های بازرگانی:
قاچاق وارداتی نیازهای ارزی کشور را تشدید می کند و از طرف دیگر قاچاق کالای صادراتی نیز
منجر به آن می شود که قاچاقچیان بدون سپردن پیمان ارزی کالا از کشور خارج کنند و درآمد ارزی
حاصل را از طریق نظام بانکی وارد چرخه اقتصاد ملی نکنند ( که در واقع نوعی فرار سرمایه است ). در وضعیتی که اقتصاد ملی به شدت به منابع ارزی برای سرمایه گذاری نیازمند است، خروج و
فرار سرمایه از کشور آثار اقتصادی زیانباری دارد.
1-9-1-13. کاهش حاکمیت اقتصادی دولت:
اگر در کنار هر بخش اقتصادی شاهد پیدایش فعالیت غیررسمی و زیرزمینی و رشد آن باشیم، بدین
معناست که سیاست های رسمی و سیاست های اقتصادی دولت بر همه اقتصاد حاکم نمی باشد و
هراندازه سهم اقتصاد غیررسمی در مجموع فعالیت های اقتصادی بیشتر شود، معنایش آن است که
حیطه حاکمیت دولت بر مدیریت اقتصادی ضعیف است.
1-9-1-14. اخلال در نظام اقتصادی:
چون قاچاقچیان برای ادامه فعالیت نیاز به ارز دارند به شیوه های متعددی متوسل می شوند تا آن را
بدست آورند، از جمله:
قاچاق طلا و دیگر فلزات قیمتی به خارج از کشور.
خرید ارز هموطنان مقیم خارج در قبال پرداخت پول ملی به خانواده آن ها در داخل کشور.
قاچاق مواد مخدر.
خرید ارز از گردشگران خارجی.
برخی از قاچاقچیان به صورت تهاتری ( پایاپای ) مثلاً فرآورده های نفتی را با کالاهای
دیگر معاوضه می کنند. آنان کالاهای یارانهای از جمله سوخت، دارو، روغن نباتی و شوینده
ها را از کشور خارج و در عوض کالاهایی از قبیل ظروف شیشه ای، چینی و… را با خود وارد می کنند.
همه این اقدامات به نوعی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کند.
1-9-1-15. اخلال در عرضه سوخت مناطق مرزی:
اصولاً مصارف فرآورده های نفتی استان سیستان و بلوچستان به علت وضعیت آب و هوایی و نیز
موقعیت اجتماعی – اقتصادی استان در مقایسه با دیگر استان های کشور بسیار کم است و از این
نظر در رده های پایین مصرف قرار دارد. نگاهی به سیر مصارف فرآورده های نفتی استان طی چند
سال اخیر نشان می دهد که بهبود وضعیت رفاهی استان، افزایش شهرنشینی و عواملی از این دست
باعث شده است تا مصارف فرآورده های نفتی افزایش داشته باشد. در عین حال خروج غیرقانونی
فرآورده های ار
زان داخلی از مرزهای این استان مشکلی اساسی در تأمین فرآورده های مورد نیاز
استان بوجود آورده است.
1-9-2. آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا
1-9-2-1. گسترش و توسعه قانون گریزی و قانون شکنی:
قاچاق، یکی از برجسته ترین تخلفات بشر، به شدت از چگونگی وضع و اجرای قوانین در جامعه
متأثر بوده است. قطعاً بیشتر مردم تمایلی به ارتکاب تخلف ندارند ولی در امر قاچاق، قاچاقچی
قوانین مربوط به مبادلات تجاری را ناعادلانه گرفته و تخلفات خود را توجیه می کند. و در حقیقت
قاچاق عین قانون گریزی و قانون شکنی می باشد و خود نیز می تواند باعث رواج این پدیده در
جامعه گردد.
1-9-2-2. قاچاق کالا و بهداشت جامعه:
یکی از بزرگترین تبعات منفی قاچاق کالا در کشور تبعات منفی بهداشتی آن در جامعه است. اصولاً
کالاهای قاچاق به دلیل نبود نظارت بر آن ها و با هدف سود بیشتر به داخل کشور وارد می شوند و
به همین دلیل کالاهای تقلبی و غیرا ستانداردی که با قیمتی اندک در خارج کشور عرضه می شوند
مطلوبیت زیادی برای قاچاق دارند و متأسفانه محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی جزء کالاهایی
هستند که به حد زیاد و غیرقانونی وارد کشور می شوند و در نبود هیچ گونه استانداردی برای این
کالاها، به خصوص کالاهای بهداشتی و آرایشی در سطح جامعه بطور گسترده ای خرید و فروش
می شوند.
1-9-2-3. افزایش آلودگی های مالی و اخلاقی:
قاچاقچیان برای وارد کردن و ترخیص کالای خود و نپرداختن حقوق و عوارض قانونی دست به هر
اقدامی می زنند. برقراری نظام اخذ مجوز با نظارت های متعارف قطعاً مفاسدی را بوجود خواهد آورد و سود ناشی از ارتکاب قاچاق کالا سعی بر آلوده سازی نظام اداری، انتظامی و قضایی خواهد
داشت و در بلندمدت فساد فرهنگی وسیع و ریشه داری را ایجاد می نماید.
1-9-2-4. شکل گیری رفتارهای اجتماعی غلط:
پدیده قاچاق باعث شکل گیری قشر خاصی به نام “قاچاقچی”، از یک طرف و توده وسیعتری از
مردم به نام “مصرف کننده کالای قاچاق ” از طرف دیگر است. هر یک از این دو قشر به سبب
منافع و مصالح خود نوع خاصی از رفتارها را داراست. از آنجا که قاچاقچیان در تمامی سطوح
جامعه حضور دا رند، نمی توانند با دیگر رفتارها و عملکردهای اعضا جامعه همگن باشند و از این رو تضاد و ستیزی رفتاری بوجود می آید. این گونه اعمال که نظم جامعه را مختل می کند و
مشکلاتی را برای مردم بوجود می آورد نوعی کجروی اجتماعی است. مثلاً قاچاقچی با کمترین
فعالیت اجتماعی و کسب سود سرشار به سرمایه و درآمد کشور زیان وارد می کند. او با قاچاق
کردن کالاهای مخالف شئونات مذهبی و ملی و کالاهای غیراستاندارد و غیربهداشتی نه تنها به اصول
اخلاقی و فرهنگ جامعه لطمه می زند، بلکه سلامت مردم را نیز به خطر می اندازد. وانگهی، همین
نابهنجاری مقدمه و زمینه لازم را برای انجام گرفتن نابهنجار ی اجتماعی دیگری مانند سرقت، قانون
شکنی، شکستن حرمت ها و جرائمی از این دست فراهم می آورد.
1-9-2-5. طبقاتی شدن جامعه:
قاچاق معمولاً ثروت بادآورده ای نصیب قاچاقچیان می کند و این قشر که از راه کسب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *