دسترسی متن کامل – تاثیر نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکت ها- قسمت 20

معیار عملکرد: Q توبین و ROA

عمران[123]

بررسی اثر تمرکز مالکیت بر عملکرد در بازار سرمایه کشورهای عربی

2008

تمرکز مالکیت اثر مشخصی بر سود دهی و عملکرد شرکت ندارد.
معیار عملکرد:ROA ˓ ROI ˓ Q توبین

کریوگورسکی[124]

بررسی رابطه مالکیت ˓ ساختار هیئت مدیره و عملکرد در قاره اروپا

2006

الف: رابطه مثبت بین سطح مالکیت سهامداران بلوکی و نهادی و نسبتهای سودآوری شرکت
ب: رابطه مثبت بین نسبت مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و نسبت های سودآوری
ج:نبود رابطه بین نسبت مدیران داخلی و یا مالکیت داخلی و سودآوری در شرکتهای اروپایی
معیار عملکرد: ROI ˓ ROA و ارزش بازار به ارزش دفتری

سرکار[125]

بررسی معیارهای تعیین کننده حقوق و پاداش مدیریتی با تاکید بر رابطه بین حقوق و پاداش و عملکرد

2008

در ترکیب هیئت مدیره ˓ عضو غیرموظف هیئت مدیره نقش نظارتی قوی ایفا نمی کند و زمانی که شرکت اعضای غیرموظف دارد سطح دستمزد بالاتر است.
معیار عملکرد : EVA ˓ ROA ˓ Q توبین ˓ ارزش دفتری به ارزش بازار

2-2-2-1-4 بیل فرانسیس و همکاران[126] (2012)
این مطالعه تحت عنوان “اساتید دانشگاهها در هیئت مدیره و تاثیر آنها بر حاکمیت شرکیت و عملکرد شرکت” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل 1500 شرکت بین سالهای 1998-2011 می باشد. در این مطالعه محققان دریافتند که شرکتهایی که مدیرانی آکادمیک دارند عملکرد بالاتری دارند پس رابطه ای مثبت بین این دو برقرار است.
2-2-2-1-5 محمد هوکو و هسنان احمد[127] (2012)
این مطالعه تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و عملکرد بانکی” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل 25 بانک در کشور بنگلادش بین سالهای 2003-2011 می باشد.
آنها در بررسی خود دریافتند که مدیران مستقل تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد بانک ها که معیار ارزیابی آن Q توبین بود˓ خواهند داشت.
2-2-2-1-6 پانکاج وارشنی و ویجای کومار[128] (2012)
این مطالعه تحت عنوان “مکانیسم حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار کشور هند بین سال های 2002-2009 می باشد.
آنها در بررسی خود دریافتند که بین اندازه هیئت مدیره و عملکرد شرکت˓ زمانی که EVA معیار ارزیابی آن است˓ رابطه مثبت و معناداری برقرار است. از طرف دیگر˓ هیچ مدرکی مبنی بر اینکه بین نسبت مدیران بیرونی و عملکرد شرکت رابطه مثبت معنادار برقرار است˓ وجود ندارد.
2-2-2-1-7 آر.کاجانان تان و پی. نیمال تاسان[129] (2013)
این مطالعه تحت عنوان “ساختار سرمایه و تاثیر آن بر عملکرد شرکت” انجام گرفت. داده های این مطالعه شامل شرکتهای تولیدی در کشور سریلانکا در سالهای 2008 تا 2012 می شود.