بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- قسمت …

این استاد دانشگاه این بازاریابی را مبتنی بر عوامل رفتاری دانست و گفت: به هر میزان ارتباط شرکت‌ها با ویژگی‌‌ها، خصوصیات اخلاقی و انتظارات مخاطبان نزدیک‌تر باشد، امکان موفقیت آنها در این عرصه بیشتر خواهد شد. وی افزود: عصاره این نوع استراتژی این است که اگر هر مشتری را شرکت‌های بیمه یک نیازمند بدانند که با خدمات آنها آرامش و آسایش آنها حاصل می‌شود با استفاده از شیوه‌های انسانی و رفتار می‌توانند مشتریان را به خوبی به طرف خود جذب نمایند.
با رفتار هجومی و جذاب، مشتریان بهتر به طرف خرید پوشش‌های بیمه‌ای می‌روند. روستا نکته بعدی را بازاریابی سفارشی عنوان کرد و گفت: این بازاریابی مبتنی بر تقاضای هر مشتری و شناخت نیازهای هر فرد است که براساس خواسته‌های آنها خدمات متنوع و جدید ارائه می‌شود. وی در ادامه به بازاریابی هجومی اشاره کرد و گفت: اگر شرکت‌های بیمه‌ای بخواهند در دنیای رقابتی بازار موفق عمل کنند باید به بازار حمله و هجوم داشته باشید نه اینکه بنشینید تا بازار به طرف آنها بیاید (روستا، ۱۳۸۹).
۲-۱۴- بیمه اتومبیل

بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران‌کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد. خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد. بنابراین این گروه بیمه را می‌توان به دو بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث و سرنشین تقسیم کرد (سایت کسب و کار بیمه، ۱۳۹۰).

 
 
شخص ثالث:
کلیه زیاندیدگان ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی (اعم از زیان جانی و مالی) خواه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) باشند شخص ثالث نامیده می‌شوند.
در کشور ما در سال ۱۳۴۷ با تصویب قانون “بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث” با اقتباس از قوانین کشورهای اروپایی، گام مؤثری در جهت جلوگیری از افزایش ضررها و آسیب‌های ناشی از تصادفات رانندگی برداشته شده است و با یازنگری این قانون در سال ۱۳۸۷ قانون جدید به تصویب رسیده است.
۲-۱۴-۱-۱- خسارت مالی:
عبارت است از خسارت‌های وارده به کلیه اموال منقول و غیر منقول متعلق (تحت مالکیت) شخص ثالث.
هر زیان‌دیده‌ای که آسیب ببیند چه جانی و چه مالی شخص ثالث است به استثناء راننده مسئول حادثه که شخص ثالث محسوب نمی‌شود.
به تعداد انواع اموال موجود ما باید کارشناس تربیت کنیم زیرا حوزه خسارت‌های مالی بسیار گسترده است (سایت کسب و کار بیمه، ۱۳۹۰).
۲-۱۴-۱-۲- خسارت جانی:
منحصراً مربوط به آسیب جانی و صدمات وارده به جسم آدمی است نه موجودات دیگر بلکه فقط انسان.
خسارت جانی شامل: دیه جرح + دیه فوت می‌باشد (سایت کسب و کار بیمه، ۱۳۹۰).
 
 
خطرات خارج از تعهدات بیمه نامه:
۱- خسارات وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه؛
۲- خسارات وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه؛
۳- خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اکتیو؛
۴- خسارات ناشی از محکومیت جزائی و پرداخت جرائم؛
۵- خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می افتد مگر اینکه توافقی بین بیمه گر و بیمه گذار دراین موضوع شده باشد؛
بیمه نامه شخص ثالث به منظور حمایت از کلیه زیان‌دیدگان ناشی از حوادث رانندگی، اجباری اعلام شده و بهتر است دارندگان وسایط نقلیه تقاضای خرید بیمه نامه با تعهدات جانی مناسب و کافی، متناسب با ارزش ریالی دیه کامل مرد مسلمان و تعهدات مالی مازاد را بنمایند تا در زمان بروز خسارت های احتمالی، از مشکلات ناشی از نداشتن بیمه نامه کامل، پیش گیری کنند. چه بسا افرادی که به دلیل نداشتن بیمه نامه و تصادف با وسیله نقلیه، منجر به فوت یا نقص عضو یا خسارت‌های مالی سنگین به اشخاص ثالث شده و علاوه بر مشکلات حاشیه‌ای متعدد ناشی از تصادف، قادر به جبران خسارت  وارده نبوده و به تحمل حبس در زندان محکوم شده‌اند. پس رانندگی با وسیله نقلیه بدون بیمه نامه کامل شخص ثالث و مازاد حتی برای یک لحظه اشتباه محض است (عبدالوند، ۱۳۸۱) .
۲-۱۴-۲-۱- حق بیمه و تخفیف عدم خسارت؛
حق بیمه این بیمه نامه بر اساس نوع و مورد استفاده وسیله نقلیه و میزان تعهدات بیمه‌گر مطابق تعرفه‌های مصوب جاری تعیین و اعمال می‌شود‌. به منظور تشویق بیمه‌گذاران به دقت در رانندگی به آن دسته از بیمه‌گذارانی که در یک سال بیمه‌ای منجر به هیچ‌گونه خساراتی نشده  باشند به هنگام تمدید بیمه‌نامه تخفیف اعطا می‌شود و از پرداخت بخشی از حق بیمه سال‌های بعدی به شرح جدول ذیل معاف خواهند بود (کاظمی، ۱۳۷۷):
جدول۲-۱: حق بیمه و تخفیف عدم خسارت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir