بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه۹۱- قسمت ۳

۶-مناظره امام با عالم سنی ۱۵۳
۴-۱-۴-اهمیت مناظره های امام رضا(ع) ۱۵۴
۴-۲-بخش دوم: حقوق بشر ۱۵۶
۴-۲-۱-تعریف حقوق بشر ۱۵۶
۴-۲-۲-امام رضا(ع) و رفتا بشر دوستانه با غیر مسلمانان ۱۵۶
۴-۲-۲-۱- رفتار با مشرکین ۱۵۶
۴-۲-۲-۲- رفتار با اهل کتاب ۱۵۷
۴-۲-۳-رفتار بشر دوستانه امام رضا(ع) با مسلمانان ۱۶۰
۴-۲-۴-مخالفت امام رضا (ع) با ترور و خشونت ۱۶۲
۴-۲-۵- امام رضا (ع)و جلوگیری از فتنه داخلی ۱۶۳
۴-۲-۶-دفاع از حقوق ستمدیدگان در سیره امام رضا (ع) ۱۶۴
۴-۲-۷-حمایت اما رضا (ع)از حقوق کارگر ۱۶۸
۴-۲-۸-حقوق زن و مرد از منظر امام رضا(ع) ۱۷۰
فصل پنجم: دیدگاه امام رضا(ع)درباره قیام علویان
۵-۱-خاستگاه جنبش علویان ۱۷۴
۵-۱-۱- جنبش زیدیه نماد جنبش مکتبی ۱۷۶
۵-۱-۲-ستایش امام رضا (ع)از زید ۱۷۷
۵-۲-اهداف قیام علویان ۱۷۸
۵-۳-نگرش ائمه(ع) به قیام علویان ۱۸۰
۵-۴-نظر امام رضا (ع)درباره قیام علویان ۱۸۲
۵-۵-تولی و تبری در سیره امام رضا(ع) وتاثیر آن بر قیام علویان ۱۸۳
۵-۶-تاثیر شهادت امام رضا(ع)بر قیام علویان ۱۹۱
۵-۷-نتایج قیام علویان ۱۹۳
۵-۸-علل شکست قیام علویان در زمان امام رضا(ع) ۱۹۴
۵-۹-علت عدم قیام و تشکیل حکومت از جانب امامان(ع) ۱۹۶
نتیجه گیری ۱۹۹
منابع ۲۰۳
چکیده انگلیسی ۲۰۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام خانوادگی : کیانی نام : علی مراد
استاد راهنما: دکتر عبد الرحمن حسنی فر استاد مشاور: دکتر غلامرضا نقوی
دانشکده: حقوق و علوم سیاسی رشته : علوم سیاسی
گرایش : علوم سیاسی مقطع : کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تعداد صفحات :۲۰۸
عنوان پایان نامه : بررسی سیره سیاسی امام رضا(ع) از منظر فقه سیاسی شیعه
کلید واژه ها:جهاد، فقه سیاسی، شیعه، امام رضا(ع)، ولایت عهدی، امامت، علویان ، سیاست،آزادی، حقوق بشر، سیره
چکیده :
یکی از مسائلی که امروز در جهان اهمیت دارد مباحث سیاسی است چه بحث های مربوط به مبانی و اندیشه های علم سیاست،چه مسائل رفتاری و اجرایی آن علم است؛ تمام این مسائل بر اساس جهان بینی های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در جوامع اسلامی بررسی اندیشه ها،رفتارها و تاییدات سیاسی رهبران دینی یکی از مسائل مهم است. که می تواند چراغ راه مسلمانان باشد. در این میان سیره سیاسی امامان شیعه که از هر گونه خطاء مصون هستند، می تواند بهترین الگوی سیاسی برای بشریت باشد. هر چند برخی معتقدند که فقه سیاسی شیعه یک بحث جدید التاسیس است اما معتقدین به این نظر ظاهرا نسبت به حوزه فقه شیعه کم اطلاع بوده اگر سیر کوتاهی در فقه شیعه داشته باشیم متوجه می شویم که فقه سیاسی سابقه دیرینه دارد و از جهت زمانی بازگشت آن به صدر اسلام است. هر چند این مباحث بیشتر در ضمن مباحث فقه عمومی بیان گردیده است چنانچه وقتی به کتب فقهی مثل جواهر الکلام،شرح لمعه، و کتب حدیثی مثل وسائل الشیعه، تهذیب الاحکام، کافی و…مراجعه می کنیم به وضوح مسائلی از قبیل جهاد،امر به معروف و نهی از منکر،نماز جمعه و…به چشم می خورد که از مصادیق فقه سیاسی است . در این پایان نامه به مباحثی از قبیل فقه سیاسی، ضرورت حکومت، امامت و رهبری، مقبولیت و مشروعیت، ولایت فقیه، ولایت عهدی، تقیه، مصلحت، آزادی، حقوق بشر، قیام علویان، از دیدکاه امام رضا(ع) مورد بررسی قرار گرفته است.
امضای استاد راهنما : دکتر عبد الرحمن حسنی فر
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

پیشگفتار
بر کسی پوشیده نیست که ادیان آسمانی و پیامبران الهی،به ویژه پیامبران بزرگ ودر راس آنها حضرت محمد(ص) همگی یک هدف را دنبال می کردند و آن نجات انسان از هوا پرستی و پلیدیهای اخلاقی و نیز رهایی وی از اسارت و بندگی طاغوت و رساندنش به کمال مطلوب انسانی و کرامت های نفسانی در سایه توحید و خداپرستی بوده است. آن بزرگواران در راستای نیل به این آرمان های مقدس تا سرحد جان ،تلاش و از خود گذشتگی کرده اند و در این راه موفقیت هایی هم داشته اند؛حتی برخی از پیامبران از جمله حضرت داوود، سلیمان و یوسف توانسته اند در سایه عنایات خاصه الهی به تشکیل حکومت دینی برپایه قوانین آسمانی هر چند در برهه کوتاهی از زمان توفیق یابند و احکام و قوانین الهی را علیرغم موانع زیاد پیاده کنند،والگوی خوبی از مدینه فاضله را در سایه حکومت دینی فرا روی بشر قرار دهند.پیامبر اسلام(ص)نیز پس از هجرت به مدینه،اولین دولت اسلامی را تشکیل داد و همه مقدمات آنرا فراهم آورد.بیعت با قبایل مختلف،ایجاد برادری بین مهاجران و انصار،همزیستی مسالمت آمیز و دفاع مشترک مسلمانان و یهود مدینه و تاسیس مسجد بعنوان پایگاه امور سیاسی و اجتماعی تنها بخشی از اقدامات پیامبر (ص)در راستای تاسیس حکومت اسلامی بود.آن حضرت با قدرت اجرایی خود،قوانین اسلام را به مرحله اجراء در آورد و بعد از خود سرنوشت مردم را بلا تکلیف نگذاشت و در غدیر خم جانشین خود را به مسلمین معرفی کرد هرچند برخی از مسلمین پس از رحلت پیامبر(ص)از مسیر حق منحرف شدند؛ و فقط مدت محدودی ائمه اطهار (ع) بر مسند قدرت نشستند که در آن مدت کوتاه بهترین روش حکومت داری را برای بشریت به ارمغان آوردند. حکومت پنج ساله علی (ع)بهترین حکومت عدالت محور پس از رسول خدا بود.و ولایت عهدی امام رضا(ع)هرچند مشروط به عدم دخالت در امور حکومت پذیرفته بود ولی رفتار و گفتار آن حضرت در دوران محدود ولایت عهدی برای مردم بهترین الگو بود.رفتار آن حضرت با دانشمندان غیر مسلمان در مناظرات وجلب نظر آنها به اسلام،دفاع آن حضرت از حقوق انسانها،امر به معروف و نهی از منکر آن حضرت به صاحبان قدرت حتی مامون خلیفه عباسی و…تنها گوشه کوچکی از سیره سیاسی آن حضرت بود که بعنوان مباحث فقه سیاسی شیعه قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است.این پایان نامه در واقع بخشی از سیره سیاسی امام رضا(ع) است؛که برای جامعه بشری به ارث گذاشت.میراثی که اگر انسانها از آن تبعیت کنند رستگاری را بر ای خود به ارمغان خواهند آورد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این پایان نامه دارای پنج فصل است که در این فصول تلاش شده سیره سیاسی امام رضا (ع) بر مبنای فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار گیرد.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق اعم از بیان و توضیح مساله،سوال اصلی،سوالات فرعی،فرضیه،مفاهیم، اهمیت تحقیق و اهداف پژوهش پرداخته شده است .
در فصل دوم ادبیات و چارچوب نظری تحقیق ورویکرد مربوط به آن بیان شده است
در فصل سوم مباحث رهبری و ویژگیهای آن و ولایت عهدی امام رضا از نظر آن حضرت را تجزیه و تحلیل نموده است و در فصل چهارم آزادی و حقوق بشر در سیره آن حضرت مورد بحث قرار گرفته و در فصل پنجم موضوع امام رضا درباره جنبش علویان را مورد بررسی قرار داده است و در پایان نتیجه گیری و جمع بندی مطالب کل پایان نامه آورده شده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
صلوات مخصوص امام رضا (علیه السلام)
اللهّمَ صَلّ عَلی عَلی بنْ موسَی الرّضا المرتَضی الامامِ التّقی النّقی  و حُجَّّتکَ عَلی مَنْ فَوقَ الارْضَ و مَن تَحتَ الثری الصّدّیق الشَّهید صَلَوهَ کثیرَهً نامیَهً زاکیَهً مُتَواصِلهً مُتَواتِرَهً مُتَرادِفَه کافْضَلِ ما صَلّیَتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اوْلیائِکَ(الکامل الزیارات،ص ۳۰۸ ،به نقل از مؤسسه الامام الهادی ،ج ۴ ،۱۳۸۳ ،ص ۱۲۳)[۱]

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *