بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت …

کتابخانه تخصصی، برگزاری سمینارهای علمی-تخصصی، برگزاری سمینارهای آموزسی کاربردی و حین کار، برگزاری دوره های آموزشی بازرگانی خارجی، برگزاری دوره های آموزشی استاندارد های داخلی، خارجی و گروه ISO، هماهنگی با نهاد های بین المللی جهت شرکت کارشناسان واحد های تولیدی، شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی.
مراکز تحقیق و توسعه؛
نحوه ارتباط خوشه صنعتی با مراکز خدمات تحقیقاتی که در بر گیرنده بخشی از ارتباطات نهادی خوشه است، در شکل Error! Reference source not found. نشان داده شده است: (جهانگیری، 1381)
شکل (10-1) ارتباط خوشه صنعتی با مراکز تحقیقاتی
4-20-2- تحلیل سطح روابط و همکاری میان اعضای خوشه
خوشه صنعتی مجموعه ای از بنگاه هاست. این بنگاه ها از قابلیت هایی برخوردارند که در عملکرد انفرادی نمی توانند به آنها دست یابند( مزایایی چون صرفه های مقیاس، تولید انبوه، بازار های هدف و …). پیش نیاز بسیار مهم تقویت همکاری بین شرکتی، ایجاد آگاهی نسبت به لزوم بهبود اساسی کارکردها است. شرکت هایی که سابقه شان، به تنهایی عمل کردن است به آسانی تن به همکاری تنگاتنگ نمی دهند و این فقط به فقدان اعتماد مربوط نمی شود بلکه همکاری دارای هزینه های معاملاتی زیادی نیز هست. این شرکت ها اگر مزایای همکاری را ببینند و اگر وادار به دست کشیدن از رفتارهای سنتی شان شوند، همکاری قوی تری را آغاز می کنند.محک زدن خود به ویژه اگر مبتنی بر مقایسه با شرکت های جاه های دیگر باشد یکی از ابزارهای مهم آگاهی شرکت ها از کاستی شان است و می تواند شرکت ها را بیدار کند و آگاهی نسبت به لزوم کوشش های قوی تر در زمینه ایجاد مزایای رقابتی را تقویت نماید.( آلتنبرگ، مایر، 1999)
وقتی خوشه صنعتی شکل می گیرد، بنگاه ها روابط مختلفی خواهند داشت و با هم همکاری می نمایند تا روایط متقابل خریدار- فروشنده تقویت گردد، از نیروی کار ماهر یکدیگر در راستای بهبود راندمان تولید، به اشتراک گذاشتن مهارت و تجربه پرسنل استفاده شود، ابداعات امکانپذیر گردد و اگر در بنگاهی ابداعی صورت گرفته سایر بنگاه ها از آن بهره مند گردند و بنگاهی که دست به ابداع زده نگران نیست که آن را در اختیار سایر بنگاه های خوشه قرار دهد، چون می داند که منافع جمعی به مراتب بیشتری ایجاد خواهد شد و او نیز از آن منافع برخوردار می گردد. واحد های صنعتی عضو خوشه از تکنولوژی یکدیگر برخوردار می شوند و به عبارتی سرریز تکنولوژی و فناوری بین بنگاهها وجود دارد. اگر توسعه و تحولی در محصول امکان پذیر می رسد همکاری لازم برای انجام هرچه بهتر موضوع صورت می گیرد. اگر ارتباط با مشتری تحولی در محصول به وجود آورد، فضای همکاری برای این کار فراهم است. از نظر تامین مواد اولیه، دسترسی به مواد در داخل خوشه آسانتر و سریعتر صورت می پذیرد، زیرا همکاری بین واحد های مرتبط در داخل خوشه از جمله واحد های تامین کننده مواد این امکان را فراهم می سازد که بنگاه ها با سهولت و سرعت بیشتری به مواد اولیه مورد نیاز خود دست پیدا کنند.
بنگاه های عضو خوشه در قالب یک توافق جمعی قادر خواهند بود اقدام به روز نمودن تکنولوژی خود نمایند و این امر به واسطه همگامی و همراهی خوشه با تحولات بازار و آگاهی از محصول مطلوب بازار و تکنولوژی تامین کننده به دست می آید.
این همه ویژگی در خوشه صنعتی به واسطه وجود یک ساز و کار قدرتمند همکاری فراهم شده است و بنگاه های عضو خوشه پذیرفته و متعهد شده اند که در قالب همکاری می توانند نتایج مفیدی کسب کنند. قطعا پذیرش و تعهد بنگاه ریشه در شناخت و آگاهی آنها از مزایای اقدام جمعی دارد.
اما پس از برقراری فضای همکاری آنچه خوشه را پویایی و حیات می بخشد شفاف و سیال بودن اطلاعات در مورد منابع و مواد، مهارت ها، تکنولوژی ها و توانمندی های خوشه است. به عبارتی بنگاه ها با برقراری شبکه ارتباطی بین خود جریان اطلاعات را امکان پذیر ساخته و در سایه آن می توانند همکاری را تداوم بخشند.
تشریک مساعی بنگاه ها با تکیه بر روحیه توافق جمعی و همکاری با ابزار قدرتمند جریان اطلاعات که از ویژگی های ذاتی عملکرد شبکه ای بنگاه هاست، قدرت رقابتی قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت که خوشه صنعتی را به مزایا و اهداف اصلی خود نزدیک می سازد.
بنگاه های عضو خوشه به واسطه آگاهی از ماهیت و مزیت خوشه، اطمینان دارند که سیستم بنگاهی وظیفه امور بازاریابی، بازرگانی و تجاری را به عهده دارد و سیستمی نیز در زمینه توزیع کالا فراهم است که می تواند در کمترین زمان، ارتباط بین تولید و بازار را مهیا سازد. همچنین باید متذکر شد که بنگاه های عضو خوشه در جریان آخرین تحولات و تغییرات تکنولوژی قرار می گیرند. آنچه ذکر شد در سایه یک سازماندهی و ساز و کار منسجم هماهنگ کننده صورت می پذیرد که موجب می شود بنگاه های عضو خوشه به سادگی، به طور منظم و هماهنگ به یکدیگر مرتبط گردند ( عسکری محسن، 1388).
5-20-2- مدل شناختی خوشه صنعتی در این تحقیق
با توجه به مطالب ارائه شده در اين تحقيق ابعاد مختلفي كه بايستي مورد بررسي قرار گيرد مطابق نمودار (1-2) مي باشد.
نمودار (1-2) مدل شناختي خوشه صنعتي در اين پژوهش
مطالعه شناختی
تحلیل میزان همکاری در میان اعضای خوشه
تحلیل وضعيت دروني خوشه
نیروی انسانی
تکنولوژی
بازار
تولید،کیفیت و نوآوری
مالی
تحلیل کسب و کار در سطح صنعت
تامین کنندگان مواد اولیه
کالای جانشین
تامین کنندگان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ماشین آلات
رقبا – رقبای تازه وارد
تحلیل نهادی خوشه
نهاد های دولتی
نهاد های غیر دولتی
مراکز آموزشی و پژوهشی
 
فصل سوم
 
 
روش اجرای تحقیق