فایل – بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت 51

گروه خريداران در صورتي قدرتمند است :
متمرکز باشد يا در حجمهاي بزرگ خريداري کند.
محصولاتي که از صنعت خريداري مي کند استاندارد يا متمرکز نباشد.
محصولاتي که از صنعت مي خرد جزئي از محصول خود باشد و بخش قابل توجهي از هزينه آن را تشکيل دهد.
سود کمي داشته باشد که انگيزه قوي براي کاستن از قيمت خريد در آنها ايجاد نمايند.
محصولات صنعت بر کيفيت محصولات يا خدمات خريدار تاثيري نداشته باشد.
محصول صنعت براي خريدار صرفه جويي ايجاد کند.
تهديد قابل توجهي از طريق ادغام به جانب مواد اوليه براي ساختن محصول صنعت نشان دهد.
بیشتر این قدرت های خریدار را می توان به مشتریان که به صورت گروه هستند و همچنین به خریداران صنعتی و تجاری نسبت داد. قدرت خرید خرده فروشان نیز از طریق همان قوانین تعیین می شود، تنها یک عامل مهم اضافی وجود دارد. خرده فروشان در صورتی که بتوانند بر تصمیم مصرف کننده اثر بگذارند، می توانند قدرت چانه زنی قابل توجهی نسبت به تولید کنندگان به دست آوردند، همچنان که در لوازم صوتی، جواهرات، لوازم منزل، لوازم ورزشی و … می توان مشاهده کرد.
ب) رقبا و تازه واردان
رقبای تازه وارد با خود ظرفیت جدید، علاقه بدست آوردن سهم بازار، و غالبا منابع قابل توجهی می آورند. شرکتهایی که از طریق خرید سایر شرکت وارد صنعت دیگری می شوند، غالبا از منابعشان برای تغییر شکل دادن استفاده می کنند. میزان تهدید رقبای تازهوارد به موانعی که بر سر راه ورود آنها وجود دارد و عکس العمل رقبای موجود نسبت به تازهواردان بستگی دارد. اگر موانع ورود زیاد باشد و تازه واردان عکسالعملهای شدیدی را از سوی رقبای تثبیت شده پیش بینی کنند، مسلما افراد علاقه زیادی برای ورود به این صنعت نخواهند داشت.
ج) محصولات جایگزین
محصولات جایگزین از طریق محدود ساختن به سقف قیمتی که می توان تعیین کرد، توانایی صنعت را محدود میسازند. در صورتی که شرکت نتواند کیفیت محصولات را بالا ببرد یا به نحوی آن را متمایز سازد ( مثلا از طریق بازاریابی) از نظر درآمد و احتمالا رشد آسیب خواهد دید. روشن است که هر چه کالای جایگزین مصالحه قیمت-عملکرد جذاب تری داشته باشد، سود بالقوه صنعت را محدودتر می سازد. جایگزین ها نه تنها سود را در زمان های معمولی محدود می کنند، بلکه سود سرشاری را که صنعت می تواند در زمان های رونق به دست آورد به شدت کاهش می دهند.
3-20-2- تحلیل نهادی خوشه
تامین منافع هر یک از بنگاه های عضو خوشه نیاز به اقدام هماهنگ و حرکت های منسجم دارد. از آنجا که اندازه بنگاههای عضو خوشه و قدرت آنها از ابعاد مختلف نیرویانسانی، تکنولوژی، توانمالی و … یکسان نیست، لذا در عین همکاری و اقدام جمعی و استقلال عملیاتی در هر بنگاه باید عضو هماهنگ کننده ای وجود داشته باشد تا منافع همه بنگاها مد نظر قرار بگیرد، تقسیم کار مطلوب و مناسب باشد، تواناییهای هر بنگاه به شکل بهینه مورد استفاده قرار گیرد و مشکلات بنگاهها در زمینه های مختلف مرتفع گردد.
بدین منظور ارزیابی روحیه کار دسته جمعی و مشارکت بین بنگاه ها الزامی است. در صورت وجود چنین روحیه ای و همچنین تمایل بنگاهها به روش ایجاد چنین نهادی می توان در تعریف ساختار سازمانی نهاد هماهنگ کننده موفق بود. در تحلیل نهادی خوشه به سازمان ها و نهادهای دولتی، نهاد های غیر دولتی مانند انجمن ها و اتحادیه ها و [27]BDS ها، همچنین مراکز پژوهشی و مراکز آموزشی پرداخته می شود.
الف) سازمان ها و نهاد های دولتی
ترویج بنگاههای صنعتی کوچک به گونه ای فعال از سابقه ای نسبتا طولانی در کشورهای در حال توسعه برخوردار است. نهاد های تخصص یافته در بسیاری از کشور ها وجود دارند و برنامه توسعه بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط در این کشورها نسبتا اشاعه یافته است. در حالی که سیاستگزاری های کلان عموما در مورد تولید کنندگان کوچک، تبعیض آمیز است. مجموعه ای از برنامه های کمکی مستقیم دولت به منظور جبران تاثیرات منفی این سیاستگزاری های غالب، در جریان هستند به طوری که چهارچوب موجود این برنامه های کمکی بر نقش بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط در کاهش بیکاری و کم کاری و توزیع مجدد درآمد تاکید می کند. از اینرو این بنگاه ها به خاطر اهداف و دلایل اجتماعی و از طریق برنامه های مالی مورد حمایت قرار می گیرند.
با وجود اینکه شواهدی در دست است که ثابت می کند رشد و توسعه شرکت های کوچک و در نتیجه آن رشد ناحیه صنعتی مربوط به این شرکتها مرهون چهارچوب نظارتی و ملی است که تسهیلات مالی و معافیت از قوانین و مقررات اداری را برای صنعت گران فراهم می آورد.( رابلوتی،1382)
دولت می تواند در ابعاد مختلفی دخالت نماید، از جمله: تدوین مقررات حقوقی و تفویض اختیار، سیاستهای مالی و اقتصادی مقتضی و کلان، ایجاد زیرساخت های اصلی مثل جاده های زمینی، ساختمان ها و خدمات انرژی، تاسیس آژانس های خدماتی، ایجاد محیطی مورد توافق همگان در میان گروه های اصلی ذینفع.
ارزیابی هایی از این برنامه های حمایتی به عمل آمده است، از این ارزیابی ها چنین بر میآید که شرکت های کوچک اغلب در دسترسی به این ابتکارات دچار مشکل می شوند. چرا که این شرکت ها بسیار متمرکز هستند و ساختار بروکراسی خشکی دارند. همچنین شرکت های کوچک بسیار غیر تخصصی هستند و آنقدر انعطاف پذیر نیستند که بتوانند نیاز های متعدد مصرف کنندگان بالقوه خود را برآورده سازند. بنابراین دولت و حمایت های دولتی نقش انکار ناپذیری در بق

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

اء شرکت های کوچک در خوشههای صنعتی بر عهده دارد. از طرف دیگر نمی توان نواحی صنعتی را تنها با مداخله های سیاستگزاری دولتی ایجاد کرد، اما در صورتی که گروه کثیری از بنگاه های تخصصی که از حیث جغرافیایی تمرکز یافته اند در یک نا حیه موجود باشند، نهاد های دولتی می توانند در پشتیبانی از رشد صنعتی و نوآوری موثر باشند.
به طور کلی به نظر می رسد که در کشور های در حال توسعه استراتژی صنعتی در سطح مرکزی کنترل شده و در این سطح گسترش می یابد. در حالی که ابتکارات کمی که در سطح محلی در این کشورها وجود دارند اغلب به دلیل فرایند تصمیم گیری متمرکز و نبود استقلال مالی با مشکل مواجه می شوند. زایتلین (1992) با اشاره به کشور های صنعتی می نویسد: ترویج و گسترش نواحی صنعتی به معنای انحلال سیاستگزاری دولتی نیست، بلکه به معنای توزیع جدید وظایف بین سطوح مختلف دولت یعنی سطوح محلی، منطقه ای، کشوری و حتی فرا کشوری است و می توان این ملاحظات را در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته نیز به اجرا درآورد.
نتیجه آنکه اغلب صاحب نظران ضمن تاکید بر خودیاری بخش خصوصی، حتی در خوشه های جا افتاده، دخالت دولت را موثر می دانند. در موارد بروز تعارض، این سازمان های دولتی اند که با ایفای نقش میانجی، نقش مهمی پیدا می کنند. بنابراین نحوه عملکرد مقامات محلی و چگونگی اعمال حاکمیت محلی به موضوعی راهبردی و مهم تبدیل می شود. البته در این زمینه هنوز سئوالاتی مطرح می باشد، از جمله آنکه آیا مشارکت بخش های خصوصی و دولتی باید مستمر باشد و یا فقط به هنگاه بحران ضرورت پیدا می کند؟( اشمیتز و ندوی، 1381)
ب) انجمن ها و اتحادیه ها:
خوشه های صنعتی فعال، معمولا یک موجودیتی آشکار و مشترک از دانش سازمانی را توسعه داده اند. در این دانش مشترک همه اعضاء در طول مرزهای عملیاتی و فرهنگی سازمان سهیماند. اتحادیه ها نیز نوعی پیوند اجتماعی- فرهنگی میان سازمان های عضو هستند که یک شناسه رفتاری مشترک ایجاد می کنند و به عنوان تسهیل کننده فعالیت مشترک و اعتماد متقابل، یک زبان مشترک نه فقط به صورت کلان بلکه در کارکرد های فنی، تجاری و سازمانی مشترک، یک فرهنگ و محیط صنعتی مشترک، یک رویکرد مشترک برای توسعه منابع انسانی و نیروی کار متخصص، یک درک تجاری مشترک از پویایی رقابت در صنعت و یک رویکرد مشترک برای اندازه گیری عملکرد رقابتی شناخته می شوند.
از طرفی نیز برای رویارویی با مسائل حاصل از رقابت جهانی، تلاش های درون شرکتی کافی نیست. بنابراین نقش اتحادیه ها و انجمن های صنفی بسیار مهم است. انجمن های صنفی هم از لحاظ ارائه خدمات و هم از لحاظ اعمال نفوذ وظیفه سنگینی دارند. حرفهای کردن انجمن های صنفی و پیاده کردن ساز و کارهایی برای تضمین روند مستمر توسعه انسانی، جنبه های کلیدی این معقوله اند.( آلتنبرگ، مایر، 1999)
در بسیاری از موارد انجمن های کارفرمایی و دیگر نهاد های نزدیک به بنگاهها در فراهم آوردن خدمات نقش موثری دارند. در برخی موارد توصیه شده است که حمایت از شرکت ها، مشروط به آنها با یکدیگر باشد مانند ارائه خدمات مالی به شرکت های کوچکی که به جای وثیقه های شخصی، ضمانت های ذنجیره ای یا گروهی می دهند و یا برگزاری دوره های آموزشی برای صاحبان شرکت های کوچک و متوسط که شامل بازدید گروهی از شرکت های پیشرفته تر و نمایشگاه ها می شود.
انجمن های تجاری و بخشی در ارائه ابتکارات حمایتی نیز در خوشه های صنعتی ایفای نقش می کنند. در خوشه های کشور های کمتر توسعه یافته، انجمن های بخشی متعددی فعال هستند. برخی از آنها فقط اهداف گروهی خاص را دنبال می کنند در حالی که بعضی دیگر طیف وسیعی از خدمات را ارائه می کنند. این خدمات عبارتند از: آموزش، کنترل کیفیت، جمعآوری اطلاعات، مشاوره حقوقی و کاریابی.
ندوی و اشمیتز (1994) در مطالعات خود چنین نتیجهگیری می کنند: این طور نیست که تمامی این گروهها در خدمت منافع جمعی خوشه صنعتی باشند بلکه برخی از آنه به سپر نگهدارنده عناصر قدرتمندتر داخل خوشه ها تبدیل می شوند. به هر جهت، تعداد کمی از این گروه ها به ایفای نقش خود در ارائه خدماتی که بروسکو (1990) آنها را خدمات واقعی می خواند، پرداخته و یا از منافع جمعی خوشه حمایت می کنند. در تحلیلی تطبیقی که توسط بانک جهانی بر روی سیستم های حمایتی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط اندونزی، کره، ژاپن و کلمبیا انجام شده است بر اهمیت کانال های خصوصی تاکید می شود. نتیجه این تحلیل آن است که منبع اصلی حمایت، از جانب خریداران، بازرگانان، تامین کنندگان، بانک ها و تلاش های مشترک بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط فراهم می شود.
ملاحظات نهادی خصوصی و همکاری بین گروه های دولتی و خصوصی در ارائه خدمات واقعی از طریق استفاده از ابتکارات مشترک در کشور های صنعتی نسبتا موفقیت آمیز بوده است. در این کشورها نهاد های دولتی نقش کاتالیزور را دارند و برخی اوقات کمک های مالی و زیربنایی مهمی ارائه می دهند، در حالی که بخش خصوصی به ارائه فناوری های خاص میپردازد از نظر مالی نیز کمک هایی را عرضه میکند.
د) فراهم کنندگان خدمات بهبود کسب و کار
عدم برخورداری از خدمات کسب و کار توسعه، از اساسی ترین معضلات نوسعه بنگاههای کوچک و متوسط به طور عام و خوشه صنعتی به طور خاص می باشد. به دلیل کوچک بودن مقیاس ها در بنگاه های کوچک و متوسط آنها نمی توانند در درون خود بخش های مستقلی برای پرداختن به مسائل برنامه ریزی استراتژیک، ارتقاء سازمانی، تحقیق و توسعه و غیره داشته باشند. مراکز خدمات توسعه
کسب و کار می توانند در حوزه های تکنولوژی، مدیریت، بازاریابی، تحقیق و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط را یاری کنند.
با توجه به مطالعات اشمیتز و بروسکو، در ناحیه صنعتی ایتالیا مداخله های موثر عاملان دولتی و خصوصی در سطوح منطقه ای و کشوری نقش اساسی دارد. بی شک یکی از مهمترین نقش های ایفا شده در این زمینه، نقش آژانس های مالی منطقه ای و هیئت های ارائه دهنده بهبود کسب و کار میباشد. این آژانس ها و هیئت ها در اوایل دهه 70 ایجاد شدند و هدف آنها ارتقاء بخشی و خمایت از بخش تولید محلی از طریق محرک های مالی است.
علاوه بر مراکز خدمات بهبود کسب و کار، انجمن های صنعتی و کارفرمایی نیز در نواحی صنعتی ایتالیا به عنوان تامین کنندگان خدمات جمعی مطرح هستند. خدمات ارائه شده از جانب این انجمن ها شامل موارد ذیل می باشد:
عرضه اطلاعات، کنترل کیفیت، تسهیلات برای آزمایش مواد خام، آموزش فنون مدیریت و کارفرمایی، ترجمه پیشنهادات مناقصه، مشاوره در مورد مسائل مالی و حقوقی،دفتر اداری و تحقیق بر روی بازار های خارجی.
د) مراکز پژوهشی و مراکز آموزشی
مراکز آموزشی؛ اجرای نظام آموزشی در یک خوشه از قرار ذیل می باشد: