دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت …

اقتصادي كشور بيان گرديده است:
سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران:
«برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.»
برنامة چهارم توسعه:
ماده 39 :
«دولت موظف است، برنامه توسعه بخش كشاورزي را مشتمل بر محورهاي زير با رويكرد توسعه پایدار ، خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و تأمين امنيت و ايمني غذايي ، ظرف شش ماه پس از تصويب اين لايحه تهيه و از سال اول برنامه چهارم، به مرحله اجرا در آورد.»
اغلب برنج توليد شده در كشورهاي مختلف توليد كننده آن به مصرف داخلي آنها خواهد رسيد و برنج جهت عرضه به بازارهاي جهاني وجود نخواهد داشت، در نتيجه تأمين آن از بازارهاي جهاني حتي با وجود منابع مالي كافي امكان پذير نخواهد بود (برنامه ملی جامع تحقیقات برنج – جلد اول).
18-2- چهارچوب مطالعه شناختی خوشه ها
این تحقیق برای مطالعه شناختی، رویکردی به استراتژی اول فرز- استراتژی خوشه های خاص- دارد که بر پایه تحلیل جامع خوشه و به عبارتی تجزیه و تحلیل SWOT می باشد. لازم به ذکر است که فرز شرایط اقتضایی هر صنعت به طور خاص و هر کشور به طور عام را مورد توجه قرار می دهد و به عبارتی می توان از آن به عنوان استراتژی اقتضایی نام برد. تلاش می شود عوامل اساسی را که در موفقیت یک خوشه موثر می باشند شناسایی و به تجزیه و تحلیل آن عوامل پرداخته شود. بدین منظور در ساختار خوشه های صنعتی کنکاشی صورت می پذیرد و ضمن بررسی خوشه های موفق و نیز شرایط کشورمان و همچنین صنعت مورد نظر، یک چهاچوب برای مطالعه شناختی ترسیم شده که در انتهای این بخش آمده است.
1-18-2- الگوی ساختاری خوشه
ساختار کلی یک خوشه صنعتی را می توان به سه حوزه تقسیم نمود:
فعالیت های صنعتی دارای محوریت در خوشه که شامل روابط درون بنگاهی و بین بنگاهی می شود.
فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني مرتبط با صنايع فوق كه براي بهبود عملكرد و رقابتي كردن فعاليتهاي محوري خوشه لازماند.
نهادهاي مردمي، اجتماعي و سياسي مرتبط به منظور حمايت از دو نوع فعاليت فوق و در جهت ارتقاي سرمايه اجتماعي و تسهيل اقدامات جمعي.
در یک خوشه فعالیتها به صورت تخصصی انجام شده و تولیدکننده‌ها متمرکز به تولید بوده و امور مربوط به بازاریابی و خدمات پشتیبانی توسط نهادهای تخصصی انجام می‌شود. .(اشمیتز و ندوی، 1381)
شکل (5-2) نمايي از يك خوشه كسب و كار
خوشه ها در رایج ترین ظهور خود معمولا مشتمل بر اجزای زیر می شوند: (عسکری،1388)
شرکت های تولیدی یا خدماتی نهایی بخش خصوصی
عرضه کنندگان ورودی ها، قطعات، ماشین آلات، نهادهای مالی و خدمات تخصصی
تولید کنندگان در ارتباط با صنایع پایین دستی(مشتریان، کانال ها)
تولید کنندگان محصولات تکمیلی
فراهم کنندگان زیرساخت های تخصصی
دولت و دیگر نهادهای فراهم کننده مهارت آموزی ها، آموزش ها، اطلاعات، خدمات تحقیقاتی و حمایتهای فنی تخصصی (دانشگاهها، فراهم کنندگان مهارت آموزی های هنرستانی و کارآموزی)
دفاتر دولتی، غیر دولتی یا بین المللی وضع استانداردها و پایه گذاری زیرساخت ها
انجمن های تجاری و دیگر تشکل های جمعی بخش خصوصی
رویکرد خوشه ای آنگونه که توسط پورتر ارائه گردید و متعاقبا توسط خود وی و همکارانش و دیگران توسعه یافت، همکاری های خوبی را برای تحلیل مسائل کلیدی جغرافیای اقتصادی ایجاد نمود. اولا، آن روشی را برای توصیف طبیعت سیستمی یک اقتصاد ارائه می دهد، یعنی اینکه چگونه انواع گوناگون فعالیتهای اقتصادی به یکدیگر مرتبط می شوند. نقطه آغاز نظریه پورتر در اینجا نمودار ساختار خوشه(شکل2-8) است. (Malmberg and Power,2003)
شکل (6-2) نقش آفرینان در یک خوشه صنعتی
این شکل، با شروع از شرکت هایی در صنعت که ما در آنها تولید کنندگان اصلی کالاهای اولیه خوشه را می یابیم(که می توانند کامیون های سنگین و تجهیزات ارتباط از راه دور باشند)، روشی را برای تحلیل چگونگی ارتباط این شرکت ها و صنایع به شرکت ها و صنایع عرضه کننده که فراهم کننده انواع گوناگون ورودی های تخصصی، تکنولوژی و ماشین آلات و خدمات مربوطه می باشد و همچنین ارتباط آنها با صنایع مشتری خوشه و صنایعی که با آنها ارتباط غیر مستقیم تری دارد، ارائه می دهد.
از کشور های موفق در زمینه خوشه ها می توان به کشور هلند اشاره کرد که به خصوص در خوشه ICT این کشور به عنوان یک نمونه موفق شهرت دارد. نقشه خوشه ICT هلند در شکل2-9 نشان داده شده و نقش آفرینان این خوشه مشخص شده است. (Hertog. P , Brouwer,2000)
شکل (7-2) نقش آفرینان در خوشه چند رسانه ای هلند
خوشه دیگری که در این بخش ارائه خواهد شد خوشه ساختمان سوئیس است که نقشه این خوشه در شکل (8-2) نشان داده شده است (Vock. Patrick, 2001).
شکل (8-2) خوشه صنعت ساختمان سوئیس
19-2- مروری بر مطالعات انجام شده در ادبیات خوشه صنعتی
در این قسمت به بررسی برخی از تحقیقات و مطالعاتی که در زمینه خوشههای صنعتی انجام گرفته میپردازیم. در این بخش، از لحاظ ساختاری، مطالعات به دو قسمت مطالعات شناختی در زمینة خوشة صنعتی و مطالعات توسعهای در این زمینه تقسیم شده و مروری بر پژوهشهای صورت گرفته انجام میپذیرد.
1-19-2- مطالعات شناختی خوشه
1-1-19-2- مطالعه شناختی خوشه در کشور های دیگر
امروزه در دنیا به خوشه های

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

صنعتی به عنوان پایانه های تخصصی صادراتی نگاه می شود. با توجه به مزایای خوشه ها که در مباحث قبل گفته شد، جهشی که در صنایع با توجه به خوشه ای شدن آن پدید می آید باعث به وجود آمدن یک مزیت نسبی در آن صنعت می شود. کشور های در حال توسعه مانند چین، هند، ترکیه، برزیل، سنگاپور، مالزی و … موفقیت هایی را در این زمینه داشته اند. در اینجا نمونه هایی از مطالعات شناختی خوشه های این کشور ها آورده می شود.