بایگانی برچسب: s

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت متصدی حمل و نقل و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گفتار دوم:رعایت قوانین و مقررات داخلی ایران طبق رویه محاکم در این گفتار بر آن شدیم تا با ذکر نمونه رای صادره از محا کم ایران در خصوص سوانح هوایی به برسی وتبیین چگونگی تعیین سبب مسئول... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت متصدی حمل و نقل و قانون مجازات اسلامی بسته هستند

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 5 . نظریه تضمین حقاین نظریه را حقوقدان مشهور فرانسوی بوریس استارک Boris stark ارائه کرده است.ایشان بر خلاف واضعان و طرفداران نظریه ی تقصیر و خطر ، به جای توجه و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بسته هستند

پایان نامه با موضوع جبران خسارت معنوی و دیوان عالی کشور

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1- فقیه نخجیری ، حسن ، ص 190 ، به نقل از : مجله هفتگی دالوز ، سال 1933 ، ص 77 .2- نقیبی ، سیدابوالقاسم ، همان منبع ، ص 416 ، به نقل از :                                     Boris Stark , “ Droit civil obiligations... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع جبران خسارت معنوی و دیوان عالی کشور بسته هستند

پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون آیین دادرسی مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اگرچه ضابطه ضرر نوعی شیوه قانونگذاری و روش جعل حکم تناسب بیشتر دارد ولی نظر با امتنانی بودن قاعده لاضرر و سیاق آن در شمول افراد ملاک ضرر شخصی در تحقق و وقوع ضرر مناسب تر است .در اینجا می... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب و قانون آیین دادرسی مدنی بسته هستند

پایان نامه با موضوع خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت معنوی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} از این رو ، دادرس در ارزیابی و تقویم خسارت معنوی در بسیاری از قوانین و رویه ها دارای صلاحیت بسیار گسترده دانسته شده است . این صلاحیت دارای یک اثر مثبت یعنی آسان سازی دادرسی و یک اثر منفی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت معنوی بسته هستند

پایان نامه با موضوع قانون مسئولیت مدنی و جبران خسارت معنوی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 4 – پرداخت غرامت کیفری ( خسارت تنبیهی ) این روش غالباً در مواردی قابل عنایت و عمل است که مرتکب فعل زیانبار آن را به صورت عمدی و با سوء نیت مرتکب شده باشد . در برخی از کشورها مانند آمریکا و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع قانون مسئولیت مدنی و جبران خسارت معنوی بسته هستند

پایان نامه با موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون راجع به مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بدیهی است برداشت حرج از زنی که شوهر خویش را در یک حادثه رانندگی ناشی از تصادفی که راننده مقابل مقصر بوده از دست داده است تنها با لزوم جبران مالی یا غیرمالی خسارت وارده مادی و معنوی ممکن و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه با موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون راجع به مجازات اسلامی بسته هستند

پایان نامه درمورد قانون آیین دادرسی مدنی و سیستم حقوقی ایران

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در خصوص این بند لازم به ذکر است:چنانچه مالکیت مصالح و تجهیزات سفارش شده برای پیمانکار قطعی شده، انتقال آن مصالح و تجهیزات به کارفرما به موجب بند (و) ماده 47 ش.ع.پ اشکالی ندارد زیرا هر مالکی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد قانون آیین دادرسی مدنی و سیستم حقوقی ایران بسته هستند

پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادهای پیمانکاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گفتار سوم: مبنای فسخمبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله ی حکم مستقیم قانون به وجود آمده... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادهای پیمانکاری بسته هستند

پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گفتار سوم: تعریف وانواع قرارداد پیمانکاریدر تعریف «قرارداد پیمانکاری» گفته اند: قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی بسته هستند