بایگانی برچسب: s

دانلود پایان نامه کشورهای توسعه یافته و فعالیتهای اقتصادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2- 4 -5- چگونگی تبدیل شدن به مدیریت سبز و ایفای مسئولیت اجتماعیبسیاری از وظایف وجود دارد که مدیران و سازمانها می توانند برای ایفای تعهد خود و حمایت و حفظ محیط طبیعی انجام دهند. بعضی از... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه کشورهای توسعه یافته و فعالیتهای اقتصادی بسته هستند

پایان نامه درمورد قانون آیین دادرسی مدنی و سیستم حقوقی ایران

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در خصوص این بند لازم به ذکر است:چنانچه مالکیت مصالح و تجهیزات سفارش شده برای پیمانکار قطعی شده، انتقال آن مصالح و تجهیزات به کارفرما به موجب بند (و) ماده 47 ش.ع.پ اشکالی ندارد زیرا هر مالکی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد قانون آیین دادرسی مدنی و سیستم حقوقی ایران بسته هستند

پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادهای پیمانکاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گفتار سوم: مبنای فسخمبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله ی حکم مستقیم قانون به وجود آمده... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و قراردادهای پیمانکاری بسته هستند

پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} گفتار سوم: تعریف وانواع قرارداد پیمانکاریدر تعریف «قرارداد پیمانکاری» گفته اند: قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات و اشخاص حقوقی حقوق عمومی بسته هستند

پایان نامه درمورد قراردادهای پیمانکاری و مطالعه کتابخانه ای

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} تقدیم به:جامعه حقوقی ایران فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده 1 بخش اول: کلیات پژوهش1-مقدمه 3 2-بیان مسأله 43-اهمیت و ضرورت پژوهش... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد قراردادهای پیمانکاری و مطالعه کتابخانه ای بسته هستند

اموال غیر منقول و روابط خانوادگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 1-1-2-2- اقسام ضمانت:در این قسمت از تحقیق، ما می خواهیم بررسی کنیم که چه ضمانتهایی برای حسن انجام تعهد وجود دارد، آیا برای هر تعهدی می توان هرگونه ضمانتی را برقرار کرد؟ مثلا آیا برای تعهدات... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای اموال غیر منقول و روابط خانوادگی بسته هستند

اصل لزوم قراردادها و تعهدات قراردادی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اصل لزوم، یکی از احکام بنیادی عقود و از اصول عقلایی منطبق با نیازهای جامعه است، مطابق این اصل، در صورت شک در لزوم یا جواز عقد، به لزوم آن حکم خواهد شد، پس چنانچه تردید شود، عقدی که واقع... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای اصل لزوم قراردادها و تعهدات قراردادی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره موضوع و مورد بیمه و تجهیز منابع مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در میان رشته های متنوع بیمه، بیمه عمر به این علت که پوشش خود را مستقیماً متوجه انسان می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا منابع انسانی در توسعه هر کشور نقش اساسی دارد. هر عضو جامعه... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره موضوع و مورد بیمه و تجهیز منابع مالی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره قراردادهای بیمه و بیمه های خسارتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} بیمه مسئولیت نیز بیمه ای است که مسئولیت مدنی بیمه گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می کند. بنا بر این اصل حقوقی ، ‌هر کس مسئول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می کند .در... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره قراردادهای بیمه و بیمه های خسارتی بسته هستند

منابع پایان نامه ارشد با موضوع استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} شواهد کافی مبنی بر دستیابی به منافع اقتصادی آتی یا تعهد انتقال منافع اقتصادی (از جمله در صورت لزوم، شواهدی مبنی بر اینکه جریان آتی ورودی یا خروجی منافع اتفاق خواهد افتاد.) دیگر وجود... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای منابع پایان نامه ارشد با موضوع استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بسته هستند