دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دانش آموزان دختر

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 40 نفر متوسطه 200 مقطع متوسطه 30 نفر راهنمایی 150 نفر راهنمایی  ابزار گردآوری اطلاعات :پرسشنامه : پرسشنامه ای یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی برای کسب داده های تحقق است پرسشنامه... ادامه مطلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه هوش هیجانی و هوش شناختی و نظریه‌های هوش هیجانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} قلمرو موضوعی: پژوهش حاضر از نظر موضوعی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی پیرامون ارزیابی تأثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در صنعت بیمه است. قلمرو مکانی: صنعت بیمه و سازمان‌های... ادامه مطلب

پایان نامه خلاقیت دانش آموزان و نظریه های یادگیری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} استاد راهنما: دکتر مریم اسلام پناه چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه درس افزار شبیه ساز علوم زیستی وبهداشت ونقش آن بر پیشرفت درسی وخلاقیت دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهرستان اسلام آباد... ادامه مطلب

منابع تحقیق درمورد ویژگی های شخصیتی و نظریه های رفتاری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مهم‌ترین روندی که در مطالعه علمی یادگیری به وجود آمد استفاده از حیوانات در آزمایش‌های مربوط به یادگیری بود. ادوارد ال. ثرندایک(Edward. Thorndike) پیشگام این تلاش در رابطه با درک یادگیری... ادامه مطلب

دانلود پایان نامه با موضوع یادگیری الکترونیکی و یادگیری الکترونیک

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} کاربستن یادگیری در سطح کاربستن عبارت است از توانایی کاربرد اصول علمی، قضایا و دیگر مفاهیم انتزاعی(اندیشههای کلی، قواعد اجرایی، روشهای کلی) در وضعیت و موقعیت مناسب و ویژه و عینی بدون... ادامه مطلب

تاریخچه ارزشیابی آموزشی در جهان و ایران و تاریخچه ارزشیابی آموزشی در جهان

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} امروزه آموزش و پرورش منشأ تغییرات و نوآوری های اجتماعی در جامعه محسوب میشود(کومبز ،1985؛ترجمه آل آقا،1373). تغییر در آموزش و پرورش یعنی انجام دادن کارها و برنامهها و روندها به گونهی متفاوت و... ادامه مطلب

دانلود پایان نامه درباره مهارت های تفکر انتقادی و استدلال استقرایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-7-1-مهارت‌ها  و توانایی‌های تفکر انتقادیواتـسـون و گـلاسر می گوینـد : تفکر انتقادی آمیزه ای از دانش ، نگرش و عملکرد در هر فرد می‌باشد ، آنها توانایی تفکر انتقـادی را  توانایی در 5 مهارت ... ادامه مطلب

منبع مقاله درمورد نظریه یادگیری اجتماعی و دوران نوجوانی و جوانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نظریه رشد شناحتی ، پیاژه معتقد است تفکر عملیات صوری،عالی ترین سطح تفکر است که دراین دوره رشد می کند.لابووی-ویف معتقد است در جوانی تفکر واقع گرایانه و عمل گرایانه قرار می گیردومهارتهای... ادامه مطلب

منبع مقاله درمورد قوانین مرتبط با مدیریت زمان و دانشگاه علوم پزشکی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در نیم قرن گذشته نظریه‌پردازان فعال در قلمرو رسانه‌ها ، تلاش کرده‌اند تا به قواعدی دست یابند که با به کاربستن آنها بتوانند دامنه اثربخشی و اثرگذاری رسانه‌ها را فزونی بخشند. حاصل این... ادامه مطلب

منبع مقاله درمورد مدیریت بر مبنای هدف و اهداف کوتاه مدت

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} یکی از بهترین راههای استفاده از زمان محدود و با ارزش عمر، بکارگیری دائمی و هوشیارانه “مدیریت زمان” است. “مدیریت زمان” یعنی این که کنترل زمان و کار خویش را بدست بگیریم و اجازه... ادامه مطلب