بایگانی برچسب: s

مقاله با موضوع جو اخلاقی و وظایف مدیران سازمانها و تعهد سازمانی و رضایت شغلی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} – در مراقبت، برقراری روابط دوستانه، تمایل به نفع تیمی، کارآیی گروهی و مسئولیت پذیری اجتماعی. – در استقلال، تمایل به اصول اخلاقی (صحیح و غلط )شخصی. – در قوانین، رویه ها و قواعد و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای مقاله با موضوع جو اخلاقی و وظایف مدیران سازمانها و تعهد سازمانی و رضایت شغلی بسته هستند

مقاله نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} چلپی، مسعود (1385). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران، نشر نی. حسینی نسب، سید د؛ جویانی، م.1387. رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل مجله روان شناسی و علوم... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای مقاله نظریه ها و مدل های جدید تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بسته هستند

مقاله اشتراک دانش کارکنان و رضایت شغلی کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فداکاری 25/0 43/5 0001/0 جذب و شیفتگی 13/0 92/2 0001/0براساس جدول4-25 مشاهده میشود که ابعاد تعلق سازمانی 79 درصد از واریانس رضایت شغلی کارکنان شهرداری هرمزگان را پیشبینی میکند. یافتههای بدست آمده حاکی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای مقاله اشتراک دانش کارکنان و رضایت شغلی کارکنان بسته هستند