نتایج جستجوی: کارآفرینی

سازماندهی اطلاعات و روحیه کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 6- توانایی مذاکره با طرف های مختلف تجاری، اقتصادی و اجتماعی، 7- قابلیت انعطاف، ابتکار عمل، داشتن روحیه خلاق و فعال و اعتماد به نفس،8- قابلیت آموزش دیدن در حین کار،9- قابلیت طبقه بندی و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای سازماندهی اطلاعات و روحیه کارآفرینی بسته هستند

مقاله مروری بر ادبیات کارآفرینی و توسعه شایستگی های کارکنان

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مبانی نظری تحقیق(ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق)مقدمه :با توجه به موضوع، بررسی ادبیات تحقیق به دو بخش کلی تقسیم می شود. بخش اول مربوط به یادگیری سازمانی (براساس ابعاد سازمان یادگیرنده) می... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای مقاله مروری بر ادبیات کارآفرینی و توسعه شایستگی های کارکنان بسته هستند

مقاله ابعاد یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، رابطه معناداری وجود دارد؟آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، رابطه معناداری وجود دارد؟1-7- فرضیات پژوهش... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای مقاله ابعاد یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی بسته هستند

مقاله اهمیت کارآفرینی سازمانی و ضرورت یادگیری سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} امروزه سازمان های موفق، یادگیری دائمی را به عنوان یک ویژگی در خود نهادینه کرده اند تا بتوانند با بهره گیری از دانش، در هر فرصت مناسب، محصولی جدید با خدمات نو و قابل رقابت، به بازار ارائه... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای مقاله اهمیت کارآفرینی سازمانی و ضرورت یادگیری سازمانی بسته هستند

مقاله کارآفرینی سازمانی و روش نمونه برداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نمودار (2-10): مدل مفهومی پژوش 136نمودار(4-1):نمودار ستونی آزمودنی ها بر اساس جنسیت 155 نمودار(4-2): نمودار ستونی دامنه سنی آزمودنی ها ... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای مقاله کارآفرینی سازمانی و روش نمونه برداری بسته هستند

دانلود مقاله با موضوع قانون برنامه چهارم توسعه و دوره‌های آموزش کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ترویج، ترغیب و ارتقاء روحیه کارآفرینی و تلاش در جامه دانشگاهی.ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به آموزش دوره‌های کارآفرینی.گسترش پژوهش‌های تفصیلی در خصوص کارآفرینان، پروژه‌های کارآفرینی،... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله با موضوع قانون برنامه چهارم توسعه و دوره‌های آموزش کارآفرینی بسته هستند

دانلود مقاله با موضوع محتوای برنامه درسی و آموزش کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مقطع تحصیلیهدفمحتواروش تدریسابتداییآموزش درباره کارآفرینیمفاهیم، اصول و نظریه‌هاسخنرانی، ارائه مطلب،مشاهده، داستان موردیراهنمایی آموزش درباره کارآفرینیآموزش از طریق... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله با موضوع محتوای برنامه درسی و آموزش کارآفرینی بسته هستند

دانلود مقاله با موضوع مطالعات اجتماعی و آموزش کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} جدول شماره 4-84 جدول میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی در متن ،تصویر و فعالیت 113جدول 4-85 میزان درگیری دانش‌آموزان در متن، تصویر و فعالیت‌های ازنظر ویلیام رومی 114چکیدهاین پژوهش باهدف... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله با موضوع مطالعات اجتماعی و آموزش کارآفرینی بسته هستند

دانلود مقاله با موضوع مطالعات اجتماعی و ابعاد کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} با توجه به موضوع پژوهش “تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی مقطع ابتدایی در زمینه کارآفرینی و با روش ویلیام رومی ” اهداف کلی به شرح ذیل می‌باشد:تعیین میزان توجه به مؤلفه‌ها و ابعاد... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله با موضوع مطالعات اجتماعی و ابعاد کارآفرینی بسته هستند

دانلود مقاله با موضوع کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-2-3-6-1 کارآفرینی؛ فرهنگ درک تغییر و کشف فرصت کارآفرینان و شرکتهای کارآفرین، همگام با تغییرات گام برمی‌دارند و می‌کوشند فرصتهای ایجاد‌شده در جریان این تغییرات را کشف و از آنها... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله با موضوع کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی بسته هستند