نتایج جستجوی: صمیمیت زناشویی

صمیمیت زناشویی و روابط خانوادگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اسپنسر(2006)صمیمیت زناشویی را عاملی  تعیین کننده برای استحکام خانواده وروابط زناشویی می داند وروابط صمیمانه رادارای 3عنصراساسی:1-دلسوزی ونوع دوستی:نشان دادن علاقه مندی صادقانه برای... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای صمیمیت زناشویی و روابط خانوادگی بسته هستند

مشکلات خانوادگی و صمیمیت زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ارزشیابی درمان، نظریه ونتایج چیزی که نظریه بوئن را تا این حد سودمند می سازد این است که این نظریه، نیروهای هیجانی را توصیف می کند که چگونگی در ارتباط قرار گرفتن ما را با دیگران تنظیم می... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای مشکلات خانوادگی و صمیمیت زناشویی بسته هستند

تحلیل واریانس و و صمیمیت زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important}    فهرست جدول ها عنوان                                                صفحهجدول(3-1)پرسشنامه خود متمایز سازی بر حسب مولفه             107جدول(3-2)پرسشنامه صمیمیت زناشویی بر حسب... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای تحلیل واریانس و و صمیمیت زناشویی بسته هستند

سازگاری زناشویی و روابط زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مواضع نظریه پردازان در رابطه با صمیمیت:    صمیمیت از دیدگاهاسترنبرگبراساس نظریه استرنبرگ(1996)عشق سه قسمت است:میل ،صمیمیت و تعهد.استرنبرگ این سه جزءعشق راس مثلث قرار می دهد،تا بدین وسیله... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای سازگاری زناشویی و روابط زناشویی بسته هستند

رضایت مندی زناشویی و رضایتمندی زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-همبستگی و تعهد:میزان تعهدهمسران نسبت به رابطه زناشویی وارج نهادن به این رابطه.تعهدپیش شرط لازم برای سایرعناصرصمیمیت می باشد، زیرااعتماد واطمینان دررابطه راتسریع می... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای رضایت مندی زناشویی و رضایتمندی زناشویی بسته هستند

رویدادهای زندگی و تعارضات زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} فصل اول: کلیات پژوهش       1-1– مقدمه   ازدواج یکی از مهمترین رویدادهای زندگی انسان محسوب می شود که نه تنها در سلامت جسمی و روانی فرد موثر است بلکه نقش مهمی را در ورود... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای رویدادهای زندگی و تعارضات زناشویی بسته هستند

رویدادهای زندگی و تعارضات زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important}  1-1– مقدمه    ازدواج یکی از مهمترین رویدادهای زندگی انسان محسوب می شود که نه تنها در سلامت جسمی و روانی فرد موثر است بلکه نقش مهمی را در ورود انسان به دوره ی بزرگسالی بر عهده... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای رویدادهای زندگی و تعارضات زناشویی بسته هستند

تحقیق با موضوع عوامل تهدید کننده زندگی مشترک و تعریف رضایت زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-3 مبانی نظری رضایت زناشوییبر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی1، 1991 به نقل از میر احمدی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای تحقیق با موضوع عوامل تهدید کننده زندگی مشترک و تعریف رضایت زناشویی بسته هستند

پایان نامه درمورد نظریه های رضایت زناشویی و رضایت از زندگی خانوادگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} تعارض های زناشویی عمده را می توان در هفت دسته بنیادی جای داد: کاهش همکاری؛ کاهش رابطه جنسی؛ افزایش واکنش های هیجانی؛ جداسازی امور مالی از یکدیگر؛ حمایت جویی از فرزندان؛ افزایش رابطه ی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد نظریه های رضایت زناشویی و رضایت از زندگی خانوادگی بسته هستند

پایان نامه درمورد امنیت عاطفی و نظریه های رضایت زناشویی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} از آن جا که نهاد خانواده می‌تواند موجب یگانگی فرزندان خانواده با میراث اجتماعی و فرهنگی باشد، باید ضمن این امر، امنیت روانی مناسبی را به فرزندانشان انتقال دهند. خانواده که برترین گروه... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد امنیت عاطفی و نظریه های رضایت زناشویی بسته هستند