نتایج جستجوی: سازگاری اجتماعی

رفتارهای غیر کلامی و ناسازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نتایج پژوهش کافتسیوس (2004) حاکی از رابطه مثبت سبک دلبستگی ایمن با تمام زیر مقیاس‌های هوش هیجانی (به استثنای ادراک هیجان) و نمره کل هوش هیجانی است. دلبستگی اضطرابی دوسوگرا با تمامی زیر... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای رفتارهای غیر کلامی و ناسازگاری اجتماعی بسته هستند

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی و کودکان و نوجوانان

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-5-6- عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی عوامل متعددی بر سازگاری اجتماعی تاثیر دارند و هر کدام به طریقی در این امر مشارکت دارند. از جمله این مواد سه مقوله‌ی فردی، خانوادگی، اجتماعی را... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی و کودکان و نوجوانان بسته هستند

انسان موجودی اجتماعی است و تعاریف سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-5-1- مقدمه انسان موجودی اجتماعی است و اعمال و رفتارهای او تاثر از آداب و رسوم قوانین اجتماعی است. انسان بدون تعلق به جامعه و گروه احساس امنیت نمی‌کند و به تنهایی برای استفاده از طبیعت به... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای انسان موجودی اجتماعی است و تعاریف سازگاری اجتماعی بسته هستند

سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} دوسوگرایی، همیشه با آشفتگی همراه است، اینگونه کودکان هنگام جدایی بسیار پریشان و تندخو بوده و در تمجید دیدار احساس تشویش و به هم ریختگی می‌کنند. نسبت به تماس‌های مادر، بی‌علاقه‌اند و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای سبک های دلبستگی و سازگاری اجتماعی بسته هستند

دانلود تحقیق با موضوع مولفه های هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مهارت اجتماعی NS 106/0 NS 008/0 NS122/0 NS 076/0  براساس نتایج بدست آمده در جدول (4-9)، سطح معناداری آزمون برای رابطه سازگاری با هوش هیجانی و مولفه های آن، در مورد مولفه های هوش هیجانی، خودانگیزی... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق با موضوع مولفه های هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی بسته هستند

دانلود تحقیق با موضوع رفتارهای غیر کلامی و ناسازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} رضویان شاد (1384) در پژوهش خود رابطه‌ی معناداری را بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بدست آورد.اینگلبرگ (2004)، به نقل از رضویان شاد (1384)، در پژوهشی با عنوان: هوش... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق با موضوع رفتارهای غیر کلامی و ناسازگاری اجتماعی بسته هستند

دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی و سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 4- فرد سازگار با اشتیاق به حل و فصل مشکلاتی که بر سر راه خویش می‌بیند می‌پردازد.5- فرد سازگار با از بین بردن موانع رشد و شادکامی خویش لذت می برد.6- فرد سازگار قادر است تا در حالت تعارض و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی و سازگاری اجتماعی بسته هستند

دانلود تحقیق با موضوع ابعاد سازگاری اجتماعی و توانایی ایجاد ارتباط

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} صدیقی (1380) سازگاری اجتماعی را به عنوان جریانی تعریف کرده است که به وسیله‌ی آن روابط میان افراد، گروه ها و عناصر فرهنگی، در وضع رضایت بخش برقرار باشد. به عبارت دیگر روابط میان افراد و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق با موضوع ابعاد سازگاری اجتماعی و توانایی ایجاد ارتباط بسته هستند

دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی و رضایت از زندگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} پژوهش‌هایی که در مورد والدین این کودکان صورت گرفته نشان داده‌اند وقتی کلام و نگاه کودک متوجه والدین است، والدین تعامل کمی با او دارند، اما هنگامی که کودک خواهان ارتباط است، آنان از... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی و رضایت از زندگی بسته هستند

دانلود تحقیق با موضوع انسان موجودی اجتماعی است و تعاریف سازگاری اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} در دو مطالعه (مین، 1973؛ متاس و همکاران، 1978؛ راتر، 1980) رابطه ی بین سنجش‌های دلبستگی در نوزادی و کیفیت رفتار اجتماعی 6 تا 9 ماه بعدی بررسی شد نتیجه آن بود که نوزادان دلبسته‌ی ناایمن اجتماعی و... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | دیدگاه‌ها برای دانلود تحقیق با موضوع انسان موجودی اجتماعی است و تعاریف سازگاری اجتماعی بسته هستند