نتایج جستجوی: خسارت معنوی

دانلود پایان نامه جبران خسارت معنوی و عدالت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 5) ضرر باید قابل پیش‌بینی باشددر مسئولیّت قهری پیش‌بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار، احراز وقوع آن است. خسارت‌های نامتعارف و دور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت. در... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه جبران خسارت معنوی و عدالت اجتماعی بسته هستند

منابع تحقیق درمورد جبران خسارت معنوی و آلودگی محیط زیست

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} نکته یادشده استدلال سوم را تشکیل می‌دهد. به جای اینکه حق‌های اجتماعی اقتصادی را مبنای تکلیف به کمک اجباری بگیریم، که بر مالکین واجب می‌شود، این حق‌ها را برای زیرسؤال بردن اصل... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای منابع تحقیق درمورد جبران خسارت معنوی و آلودگی محیط زیست بسته هستند

منابع پایان نامه ارشد با موضوع خسارت مادی و معنوی و مسئولیت مدنی قضات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طبق تئوریهای علمای حقوق در دادرسیهای جزائی چون دادسرا که طرف دعوی عمومی است قضات آنان غیرقابل رد هستند، زیرا هیچ کس حق ندارد طرف دعوی خود را رد کند. ولی در قانون آئین دادرسی کیفری... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌ها برای منابع پایان نامه ارشد با موضوع خسارت مادی و معنوی و مسئولیت مدنی قضات بسته هستند

پایان نامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و خسارت مادی و معنوی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} لازم است در اینجا، شاخصهایی برای تمیز بین بایدها و نبایدهای اخلاقی و بایدها و نبایدهای حقوقی صادره از مقام رهبری در دایرهی سیاست جنایی کشور ارائه شود تا بتوان بر اساس آن، مصادیق هر کدام... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و خسارت مادی و معنوی بسته هستند

پایان نامه درباره قوانین موضوعه و مطالبه خسارت

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2-4-2-2-3- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 872-4-2-2-4- مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با ربا 892-4-2-2-5- نتیجه بحث 902-4-3- خسارات دادرسی 912-4-3-1- مفهوم خسارات دادرسی 912-4-3-3- خسارات قابل مطالبه از تأمین 922-4-3-4- شرایط... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درباره قوانین موضوعه و مطالبه خسارت بسته هستند

پایان نامه درمورد خسارتهای جانی و بدنی و قانون مسئولیت مدنی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ب) خسارتهای جانی و بدنی:منظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می‏شود. مثلاً اگر در یک تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد. همه... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد خسارتهای جانی و بدنی و قانون مسئولیت مدنی بسته هستند

پایان نامه جبران خسارت و اقامه دعوا

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اساس شرعی که دیه مشروعیت خود را از آن میگیرد قرآن کریم و سنت نبوی و اجماع فقهاء است، که براساس مرتبهی استناد مورد بررسی قرار میگیرند. قرآن کریم:مشروعیت دیه در قرآن کریم در ضمن دو آیه بیان... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه جبران خسارت و اقامه دعوا بسته هستند

دانلود مقاله با موضوع خرید و فروش و جبران خسارت

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طبق مادّه‌ی 10 ق.م؛ کلیه ی قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ولی زن نمی تواند به بذل رجوع کند؛ شوهر می تواند قسمتی از مدت معیّنه را اگرچه متّصل به زمان عقد نباشد، بذل نماید.... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | دیدگاه‌ها برای دانلود مقاله با موضوع خرید و فروش و جبران خسارت بسته هستند

منابع تحقیق درمورد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب و انواع حقوق مالکیت معنوی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} اولین نص قانونی در رابطه با ضرر معنوی با مادۀ 212 مکرر قانون مجازات عمومی وارد حقوق ایران شد. متعاقباً ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1332 دامنه مطالبه خسارت... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , | دیدگاه‌ها برای منابع تحقیق درمورد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب و انواع حقوق مالکیت معنوی بسته هستند

پایان نامه درمورد ضررهای قابل مطالبه و مطالبه خسارت

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 2- ضرر معنوی: ضرر معنوی در مقابل ضرر مادی است که ممکن است بصور مختلف ظاهر شود مثل لطمه به حقوق مربوط به شخصیت،اختلال روانی ویا جریحه دار شدن احساسات و عواطف.هر چند مطالبه خسارت معنوی در... ادامه مطلب

منتشرشده در آموزشی | برچسب‌شده , , , , , , | دیدگاه‌ها برای پایان نامه درمورد ضررهای قابل مطالبه و مطالبه خسارت بسته هستند